Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 32936
Mărime: 101.96KB (arhivat)
Publicat de: Bebe Paraschiv
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. drd. : Doina Livia Stanciu
Aceaste lucrare a fost sustinuta in cadrul Universitatii „ DANUBIUS ”Galati, Facultatea de Drept

Cuprins

 1. ASPECTE DE TEORIE ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA INFRACŢIUNILOR DE MĂRTURIE MINCINOASĂ ŞI ÎNCERCAREA DE A DETERMINA MĂRTURIA MINCINOASĂ
 2. Cuprins:
 3. Capitolul I – Aspecte introductive 4
 4. 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal 4
 5. 2. Încadrarea infracţiunilor de mărturie mincinoasă şi încercarea de determina mărturia mincinoasă Aspecte comune privind cele două infracţiuni 6
 6. 2.1.Încadrarea 6
 7. 2.2 Aspecte comune 6
 8. 3. Aspecte generale privind declaraţiile martorilor din perspectiva psihologiei judiciare 8
 9. 4. Referinţe istorice şi aspecte de drept comparat 12 4.1. Referinţe istorice 12
 10. 4.2. aspecte de drept comparat 13
 11. Capitolul II – Analiza infracţiunii de mărturie mincinoasă 15
 12. 1. Aspecte generale 15
 13. 1.1. Concept şi caracterizare 15
 14. 1.2. Obiectul infracţiunii 16
 15. 1.3. Subiectul infracţiunii 16
 16. 1.3.1. Subiectul activ 16
 17. 1.3.2. Subiectul pasiv 20
 18. 2.Structură şi conţinut 21
 19. 2.1.Situaţia premisă 21
 20. 2.2.Conţinutul constructiv al infracţiunii 21
 21. 2.2.1.Latura obiectivă 21
 22. 2.2.2.Latura subiectivă 27
 23. 3.Forme , modalităţi , sancţiuni 28
 24. 3.1.Forme 28
 25. 3.2 Modalităţi 30
 26. 3.3.Sancţiuni 30
 27. 4.Aspecte procesuale 33
 28. 5.Referinţe istorice 35
 29. Capitolul III – Analiza infracţiunii de încercare de a determina mărturia mincinoasă 37
 30. 1. Aspecte generale 37
 31. 1.1. Concept şi caracterizare 37
 32. 1.2. Obiectul infracţiunii 37
 33. 1.3. Subiectul infracţiunii 38
 34. 1.3.1.Subiectul activ 38
 35. 1.3.2.Subiectul pasiv 38
 36. 2.Structură şi conţinut 38
 37. 2.1.Situaţia premisă 38
 38. 2.2.Conţinurtul constitutiv al lucrării 38
 39. 2.1.1.Latura obiectivă 38
 40. 2.2.2.Latura subiectivă 46
 41. 3.Forme , modalităţi sancţiuni 47
 42. 3.1.Forme 47
 43. 3.2.Modalităţi 47
 44. 3.3.Sancţiuni 48
 45. 4.Aspecte procesuale 48
 46. 5.Referinţe istorice 48
 47. Capitolul IV – Analiza comparativă a infracţiunilor de mărturie mincinoasă şi încercare dea determina mărturia mincinoasă 49
 48. 1.Caracteristici generale 49
 49. 2.Comparaţie între elementele constitutive ale celor două infracţiuni 50
 50. 3.Comparaţia evoluţiei în timp a celor două infracţiuni 54
 51. Capitolul V – Aspecte interdisciplinare privind infracţiunile de mărturie mincinoasă şi încercarea de a determina
 52. mărturia mincinoasă 56
 53. 1.Aspecte criminologice – evoluţie , obiect , scop 56
 54. 2.Aspecte criminalistice specifice 58
 55. 2.1.Introducere 58
 56. 2.1.1.Noţiunie 58 2.1.2.Legăturile criminalisticii cu alte ştiinţe 59
 57. 2.2.Tactica ascultării martorilor din perspectiva
 58. criminalităţii 61
 59. 2.2.1.Aspecte introductive 61
 60. 2.2.2.Cauzele relativităţii mărturiei 62
 61. 2.2.3.Factorii de bruiaj ai recepţiei senzoriale a martorilor din perspectivă criminalistică 63
 62. 2.2.4.Reguli tactice aplicate în ascultarea
 63. martorilor 65
 64. 2.2.5.Ascultarea martorilor minori şi a altor
 65. categorii de martori 69
 66. 3.Aspecte de psihologie judiciară 71
 67. 3.1.Consideraţii introductive 71
 68. 3.2 Criterii de verificare a veridicităţii mărturiei
 69. judiciare bănuită de a fi de rea credinţă 72
 70. 3.2.1.Criteriul sursei mărturiei 72
 71. 3.2.2.Criteriul poziţiei martorului în raport cu
 72. părţile din proces 73
 73. 3.2.3.Criteriul poziţiei martorului în raport
 74. cu părţile din proces 74
 75. 3.2.4.Criteriul interesului manifestat
 76. de martor faţă de problematica probaţiunii 75
 77. 3.2.5.Criteriul bunei – credinţe în
 78. evaluarea mărturiei 75
 79. BIBLIOGRAFIE 78

Extras din proiect

Capitolul I – Aspecte introductive

1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal

Practica istorică demonstrează că , la orice popor şi în orice timp , există un sistem regulator care rezultă chiar din condiţiile materiale ale vieţii lui , precum şi din elementele psihice ale oamenilor convieţuitori şi care desemnează pentru fiecare sfera proprie a activităţii , legând pe unul de altul printr-o serie de relaţii bilaterale şi reciproce , în aşa fel încât pretenţiile şi obligaţiile să corespundă şi să se poată converti Nu importă dacă un asemenea sistem nu este întotdeauna expres enunţat sau formulat în scris ; o asemenea formulare , chiar acolo unde se găseşte , nu poate fi niciodată desăvârşită din diferite motive

În dreptul român , printre principiile fundamentale se numără şi principiul echităţii şi justiţiei Echitatea şi justiţia sunt în primul rând valori morale , fiind elemente ale conştiinţei sociale , prin intermediul cărora oamenii , clasele , grupele sociale realizează un act apreciativ asupra raporturilor statornicite într-o anumită societate , a instituţiilor respective , în lumina unei anumite concepţii filozofice despre lume , a idealului social de clasă şi prin prisma a ceea ce consideră clasa , societatea respectivă a fi bine , drept şi moral pentru om , pentru societate

Justiţia , în relaţia cu echitatea , se dovedeşte a fi un principiu de coordonare dintre fiinţele subiective De altfel , latinescul justitia înseamnă dreptate , conturându-se cu timpul în două sensuri fundamentale , ce ar trebui să fie confluente : ca expresie a unei aprecieri morale şi ca activitate a organelor judiciare Sensul moral al justiţiei desemnează ideea de dreptate , ca „ aprecierea unor acţiuni umane în raport cu un deziderat social , spunându-se că acţiunea este dreaptă sau nedreaptă , sau că este menită să realizeze dreptatea socială sau este împotriva acestei dreptăţi ”.

Noţiunea de „drept” , ca şi noţiunea de „justiţie” , au generat numeroase şi însemnate discuţii în care , cea din urmă este considerată uneori ca fiind sinonim sau echivalent al dreptului , iar alteori un element distinct de acesta şi superior Justiţia , sub un anumit aspect , constă în conformarea la o lege , deşi pe de altă parte , se afirmă că legea trebuie să fie conformă cu justiţia Legea care se recunoaşte , pe de o parte , ca un criteriu al justului şi injustului , poate fi la rândul său – şi prin aceasta ea apare mai mult ca un fapt de ordine empirică – supusă unei judecăţi de acelaşi fel

Totodată , într-un anumit sens , justiţia se confundă cu juridicitatea şi deci cu dreptul , întrucât formal , dreptul este întotdeauna „ justi et injusti regula”. Se ştie în acelaşi timp că între justiţie şi drept există posibilitatea unei antiteze , deoarece o dată oarecare a experienţei juridice poate să intre în conflict cu exigenţa absolută căreia îi dă expresie o normă a dreptului

Aceasta explică posibilitatea adoptării unor norme contrare cerinţelor obiective , în contradicţie cu esenţa de echitate a justiţiei Pentru a satisface aceste criterii , justiţia urmează să recunoască integral personalitatea fiecăruia , privită obiectiv , printr-o depăşire a conştiinţei particulare „egoiste” şi realizarea ecuaţiei ideale între sine şi altul O analiză atentă a fenomenologiei juridice ne ajută să înţelegem că , criteriul echităţii justiţiei se traduce printr-o exigentă categorie determinată , care nu se mulţumeşte cu o relaţie intersubiectivă oarecare , bazată numai pe recunoaştere parţială defectuoasă sau greşită , supusă la limitări şi deviaţii empirice şi contingente , ci impune recunoaşterea egală a drepturilor şi obligaţiilor subiectului în toate interferenţele posibile cu celelalte subiecte Justiţia , în această expresie sintetică de acţiune echitabilă , obligă ca orice subiect să fie recunoscut şi tratat de oricare altul ca un principiu fundamental al propriilor sale acte .

Preview document

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 1
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 2
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 3
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 4
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 5
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 6
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 7
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 8
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 9
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 10
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 11
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 12
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 13
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 14
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 15
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 16
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 17
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 18
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 19
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 20
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 21
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 22
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 23
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 24
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 25
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 26
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 27
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 28
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 29
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 30
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 31
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 32
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 33
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 34
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 35
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 36
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 37
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 38
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 39
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 40
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 41
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 42
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 43
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 44
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 45
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 46
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 47
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 48
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 49
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 50
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 51
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 52
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 53
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 54
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 55
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 56
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 57
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 58
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 59
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 60
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 61
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 62
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 63
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 64
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 65
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 66
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 67
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 68
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 69
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 70
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 71
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 72
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 73
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 74
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 75
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 76
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 77
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 78
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 79
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 80
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 81
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 82
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 83
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Aspecte de Teorie si Practica Judiciara in Materia Infractiunilor de Marturie Mincinoasa si Incercarea de a Determina Marturia Mincinoasa.doc

Alții au mai descărcat și

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Mărturia Mincinoasă

Introducere Justiţia, în relaţia cu echitatea, se dovedeşte a fi un principiu de coordonare dintre fiinţele subiective. De altfel, latinescul...

Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

1. Consideratii introductive Studierea infracţiunii de spălare a banilor care provin din activităţi ilicite prezintă un ridicat interes de ordin...

Testul poligraf - psihologie judiciară

R O L U L TEHNICII “LIE DETECTOR” POLIGRAPH ÎN INTEROGAREA CERCURILOR DE BĂNUIŢI 1. Scurt istoric şi evoluţie în materie De-a lungul timpului...

Criminali în Serie

INTRODUCERE Nici o crima nu poate si nu trebuie sa fie justificata. Dar, in acelaşi timp orice crima poate si este necesar sa fie explicata....

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Vulnerabilități psihologice din perspectiva forței probante a mărturiei și martorului

I. Cadru general Psihologia judiciară are ca obiect studierea nuanțată și aprofundată a trăsăturilor ființei umane implicată în drama judiciară,...

Metoda Detecției Comportamentului Simulat

Pentru a stăvili creşterea impetuoasă a criminalităţii, cei angajaţi în lupta împotriva răufăcătorilor, treptat, au recurs la tehnici ştiinţifice...

Ai nevoie de altceva?