Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 26588
Mărime: 81.74KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ionas Alexandru

Cuprins

CAPITOLUL I: Noţiuni şi definiţii.

Secţiunea I: Consideraţii introductive privind infracţiunile de

tăinuire şi cea de favorizare a infractorului.

Secţiunea a II-a: Conţinutul legal al infracţiunilor de tăinuire şi de

favorizare a infractorului.

Secţiunea a III-a: Delimitarea celor două infracţiuni de

participaţia penală în forma complicităţii.

CAPITOLUL II: Infracţiunea de tăinuire- în special.

Secţiunea I: Elementele preexistente ale infracţiunii de tăinuire.

- 1. Obiectul juridic special.

- 2. Subiecţii infracţiunii.

- 2.1. Subiectul activ al infracţiunii. Forme ale participaţiei

penale.

- 2.2. Subiectul pasiv al infracţiunii.

Secţiunea a II-a: Conţinutul constitutiv.

- 1. Latura obiectivă.

- 1.1. Elementul material al infracţiunii de tăinuire.

- 1.2. Urmarea imediată.

- 1.3. Legătura de cauzalitate.

- 2. Latura subiectivă.

Secţiunea a III-a:

- 1. Forme. Modalităţi. Sancţiuni.

- 2. Note şi opinii cu privire la practica judiciară.

CAPITOLUL III: Infracţiunea de favorizare a infractorului- în special.

Secţiunea I: Elementele preexistente ale infracţiunii de tăinuire.

- 1. Obiectul juridic special.

- 2. Subiecţii infracţiunii.

- 2.1. Subiectul activ al infracţiunii.

- 2.2. Subiectul pasiv al infracţiunii.

Secţiunea a II-a: Conţinutul constitutiv.

- 1. Latura obiectivă.

- 1.1. Elementul material .

- 1.2. Urmarea imediată.

- 1.3. Legătura de cauzalitate.

- 2. Latura subiectivă.

Secţiunea a III-a:

- 1. Forme. Modalităţi. Sancţiuni.

- 2. Note şi opinii cu privire la practica judiciară.

CAPITOLUL IV: Asemănări şi deosebiri ale infracţiunilor de tăinuire şi favorizare.

CAPITOLUL V: Concluzii.

Extras din document

C A P I T O L U L I

Noţiuni şi definiţii

Secţiunea I

Consideraţii introductive privind infracţiunile de tăinuire şi cea de favorizare a infractorului

Prezenta lucrare îşi propune să realizeze o prezentare comparativă a infracţiunii de tăinuire şi a infracţiunii de favorizare a infractorului.

Tăinuirea face parte din categoria crimelor şi delictelor contra patrimoniului alături de furt, tâlhărie, piraterie, abuzul de incredere, gestiunea frauduloasă, înşelăciunea, însuşirea bunului găsit, distrugerea spălarea banilor şi tulburarea de posesie, fiind reglementată în art. 267 din Codul penal , sub Titlul II „Crime şi delicte contra patrimoniului”.

Tăinuirea constituie o faptă care prezintă pericol social, pericol care a justificat incriminarea acesteia întrucât prin săvârşirea acesteia se pierde urma bunurilor provenite din săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, împiedicându-se astfel recuperarea acestor bunuri şi reintegrarea lor în patrimoniul din care au fost scoase în mod ilicit.

În literatura de specialitate s-a arătat că din punct de vedere criminologic infracţiunea de tăinuire este nu numai un fenomen frecvent şi răspândit, dar şi un puternic factor criminogen. Astfel, posibilitatea de a găsi un tăinuitor şi existenţa unor adevăraţi profesionişti ai acestui gen de infracţiune constituie un stimulent, o încurajare pentru cei ce se îndeletnicesc cu săvârşirea de infracţiuni patrimoniale.

Favorizarea infractorului este reglementată la art. 340 din Codul penal sub Titlul VII „Crime şi delicte contra înfăptuirii justiţiei”.

Infracţiunea de favorizare a infractorului face parte din categoria crimelor şi delictelor care împiedică înfăptuirea justiţiei alături de denunţare, mărturia mincinoasă, împiedicarea participării la proces, nedenunţarea unor infracţiuni, omisiunea sesizării organelor judiciare, arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă, tortura, evadarea şi altele.

Fiecare persoană are datoria de a se abţine de la orice acte de solidarizare cu fapta şi cu persoana infractorului şi de la orice manifestare care ar putea să-l pună la adăpost de rigorile legii penale.

De aceea fapta de a favoriza un infractor a fost considerată ca prezentând un evident pericol social pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei, ceea ce justifică incriminarea sa în legea penală.

Secţiunea a II-a

Conţinutul legal al infracţiunilor de tăinuire şi de favorizare a infractorului.

Potrivit dispoziţiilor art. 267 alin. 1 din Codul penal tăinuirea constă în „primirea, dobândirea sau transformarea unui bun, ori înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând că bunul provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obţinerea pentru sine ori pentru altul a unui folos material […]”.

Plecând de la definiţia legală, în literatura de specialitate tăinuirea a fost caracterizată ca fiind „fapta persoanei care, cunoscând că un bun provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, primeşte, dobândeşte sau transformă acel bun, urmărind prin aceasta obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material.”

Anticipând într-o anumită măsură aspecte legate de obiectul juridic al infracţiunii de tăinuire, trebuie subliniat că tăinuirea este o faptă prin care se aduce atingere relaţiilor sociale de ordin patrimonial, făcând parte, aşa cum am arătat mai sus, sub raportul clasificării sale de grup, din categoria infracţiunilor patrimoniale.

În ceea ce priveşte infracţiunea de tăinuire, sub raportul caracterizării sale speciale, s-a arătat că aceasta „împrumută”, prin corelaţie şi în mod corespunzător, caracterul faptei prevăzute de legea penală din săvârşirea căreia provine bunul tăinuit (faptă corelativă).

Potrivit dispoziţiilor art. 340 alin. 1 din Codul penal, infracţiunea de favorizare a infractorului constă în „ajutorul dat unui infractor, fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii, pentru a îngreuna sau [mpiedica urmărirea penal`, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii […]”.

Într-o definiţie doctrinară favorizarea infractorului este fapta persoanei care ajută un infractor, fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii, pentru a îngreuna sau [mpiedica urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii.

În literatura de specialitate s-a arătat că „ceea ce atrage atenţia în formularea textelor care incriminează cele două fapte, este că atât la tăinuire (art. 267 alin. 1 C. pen.), cât şi la favorizarea infractorului (art . 340 alin. 1 C. pen.), există o modalitate asemănătoare de realizare a infracţiunii: în cazul infracţiunii de tăinuire – o înlesnire a valorificării bunului provenit dintr-o infracţiune, iar în cazul favorizării infractorului – o acţiune de ajutor dat unui infractor pentru a-şi asigura folosul sau produsul infracţiunii.

Preview document

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 1
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 2
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 3
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 4
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 5
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 6
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 7
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 8
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 9
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 10
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 11
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 12
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 13
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 14
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 15
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 16
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 17
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 18
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 19
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 20
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 21
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 22
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 23
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 24
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 25
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 26
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 27
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 28
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 29
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 30
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 31
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 32
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 33
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 34
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 35
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 36
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 37
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 38
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 39
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 40
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 41
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 42
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 43
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 44
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 45
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 46
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 47
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 48
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 49
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 50
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 51
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 52
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 53
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 54
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 55
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 56
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 57
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 58
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 59
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 60
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 61
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 62
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 63
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 64
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 65
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 66
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 67
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 68
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 69
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 70
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 71
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 72
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 73
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 74
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 75
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 76
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 77
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 78
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 79
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 80
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 81
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 82
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 83
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 84
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 85
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 86
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 87
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 88
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 89
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 90
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Aspecte de Teorie si Practica Judiciara privind Infractiunea de Tainuire si Infractiunea de Favorizare a Infractorului.doc

Alții au mai descărcat și

Pruncuciderea

CAPITOLUL I I.Introducere Din cele mai vechi timpuri legile de pretutindeni au ocrotit persoana umană, socotind că toţi cei care atentau la...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile de tăinuire și favorizare a infractorului

CAPITOLUL I Consideratii generale privind infractiunile contra patrimoniului si infaptuirea justitiei SECTIUNEA I – Consideratii generale si...

Infracțiuni Contra Înfăptuirii Justiției

INDUCEREA ÎN EROARE A ORGANELOR JUDICIARE Această infracţiune este prevăzută în art. 268 NCP şi constă în: sesizarea penală, făcută prin denunţ...

Te-ar putea interesa și

Participația Penală

Introducere Structurat pe parcursul a trei capitole,studiul propus analizeaza din punct de vedere teoreti di practic participaţia penală. În...

Ai nevoie de altceva?