Aspecte Juridico - Penale ale Contrabandei in Legislatia Republicii Moldova

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aspecte Juridico - Penale ale Contrabandei in Legislatia Republicii Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 47 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere
Capitolul I. Caracteristica generală a infracţiunii de contrabandă.
1.1 Noţiuni generale şi istoricul evoluţiei de contrabandă.
1.2 Modalităţile comiterii infracţiunii de contrabandă în alte ţări ale lumii.
1.3 Locul infracţiunii de contrabandă în sistemul normelor de drept.
Capitolul II. Aspecte juridico penale ale infracţiunii de contrabandă.
2.1 Obiectul infracţiunii de contrabandă.
2.2 Latura obiectivă.
2.3 Latura subiectivă.
2.4 Subiectul infracţiunii de contrabandă.
Concluzie
Bibliogrefie

Extras din document

INTRODUCERE

Contrabanda este un fenomen bine cunoscut din timpurile străvechi. Putem să spunem că contrabanda a apărut odată cu apariţia statului, deoarece fiecare stat are limita de demarcaţie-hotar, care îl desparte de alt stat. Cînd organele de stat au început să controleze hotarele statului, au apărut doritorii de a le înşela şi a nu plăti vistieria statului.

Se consideră că termenul de contrabandă a apărut de la cuvîntul italian contrabande ( contra împotriva şi banda ucazul guvernamental). Astfel contrabanda înseamnă, acţiuni întreprinse contra violenţii statului. Combaterii acestei infracţiuni i s-a acordat o atenţie deosebită chiar de la începutul creării statului, apoi pe parcursul dezvoltării lui la trecerea de la unele relaţii sociale la altele atunci cînd este vorba de potenţialul economic al statului, în dependenţă de situaţia social-politică în care se află statul, contrabanda a fost combătută pe parcursul secolelor cu cea mai mare severitate.

Activitatea economică a statului, indiferent de orînduirea socială şi politica de stat este unul din cele mai principale verigi de existenţă şi funcţionare a statului.

Necesitatea aderării ţării noastre la Acordurile şi Convenţiile internaţionale a fost exprimată prin acel fapt că pe piaţa economică externă a început a fi comercializate mărfuri autohtone de un şir de agenţi economici din Republica Moldova şi care în schimbul mărfurilor exportate la import în ţară introduceau un număr considerabil de mărfuri pe piaţa internă a statului nostru.

Din cele mai vechi timpuri erau cunoscute mai multe metode de îmbogăţire ilegale, adică încâlcind sau ocolind prevederile legislaţiei.

Metodele ce se referă la comiterea infracţiunii de contrabandă este prevăzută şi incriminată de art. 248 Codul Penal al Republicii Moldova.

Săvîrşind infracţiunea de contrabandă, în majoritatea cazurilor, făptuitorul are scopul de a se îmbogăţi ilegal, negîndindu-se la aceea că săvîrşirea acestei infracţiuni prezintă un pericol social real şi chiar se poate spune un pericol social sporit, pentru sistemul economic şi politic al ţării, pentru toate relaţiile ce apar în societate.

Atunci cînd circuitul intern şi extern al mărfurilor este normal şi se respectă toate prevederile legislaţiei penale şi civile, adică taxele vamale la importul şi exportul mărfurilor sînt vărsate în bugetul de stat, cînd nu se exportă sau nu se importă mărfurile şi obiectele, importul şi exportul cărora este interzis de lege, cînd contrabanda nu este o sursă de venit pentru oamenii politici de vîrf, cînd cetăţeanul de rînd nu este gata să vîndă peste hotare şi pământul de sub picioare, atunci se mai poate vorbi despre o stabilitate economică şi politică, şi despre o curmare cît de cît a săvîrşirii infracţiunii de contrabandă, dar la momentul de faţă nici nu ne putem imagina acest lucru, ne mai vorbind.

Referitor la lucrarea nominalizată „Contrabanda în legislaţia Republicii Moldova” pot spune că m-am referit în Capitolul I la aspectul general şi caracteristica infracţiunii de contrabandă arătând care este ilicitul penal, ce are în vedere legiuitorul prin regimul juridic vamal.

Capitolul II l-am dedicat în întregime analizei juridice a infracţiunii de contrabandă art.248 Codul Penal al Republicii Moldova, referindu-mă la obiect, latura obiectivă, subiect, latura subiectivă a infracţiunii de contrabandă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Juridico - Penale ale Contrabandei in Legislatia Republicii Moldova.doc