Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 18568
Mărime: 72.64KB (arhivat)
Publicat de: Ioana D.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: indr. prof Coman Florin
a fost prezentat la Universitatea Romano-Americana , Facultatea de Drept sub indrumarea prof. Florian Coman

Cuprins

 1. Capitolul I 4
 2. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL 4
 3. 1.1. Statul – principalul subiect de drept internaţional 5
 4. 1.2 Organizaţiile internaţinale – subiecte derivate ale dreptului internaţional 11
 5. 1.3. Individul între a fi sau a nu fi subiect de drept internaţional 12
 6. Capitolul II 15
 7. ASPECTE PRIVIND CETĂŢENIA IN DREPTUL INTERNAŢIONAL 15
 8. 2.1 Moduri de dobândire a cetăţeniei 16
 9. 2.2 Moduri de pierdere a cetăţeniei 18
 10. 2.3 Bipatridia şi apatridia 21
 11. Capitolul III 25
 12. ASPECTE PRIVIND POPULAŢIA IN DREPTUL INTERNAŢIONAL 25
 13. 3.1. Expulzarea 27
 14. 3.2. Extrădarea 28
 15. 3.3. Minorităţile în dreptul internaţional 29
 16. Capitolul IV 31
 17. PROMOVAREA ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE CETĂŢEANULUI 31
 18. 4.1 Organizaţii şi organisme internaţionale cu activităţi în promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului 32
 19. 4.2 Principalele instrumente juridice internaţionale care reglementează promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului 37
 20. Capitolul V 49
 21. COOPERAREA STATELOR PRIVIND COMBATEREA CRIMINALITĂŢII INTERNAŢIONALE 49
 22. CONCLUZII 67

Extras din proiect

Capitolul I

SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL

Subiectele de drept internaţional se disting de cele ale dreptului intern prin conţinutul juridic şi sfera de aplicare.

Astfel, subiectul de drept intern este titular de drepturi şi obligaţii , a cărui capacitate de a participa la raporturi juridice este prevăzută de lege.

Conform legii subiecte de drept intern sunt persoanle fizice şi persoanele juridice.Calitatea de subiect al dreptului internaţional defineşte situţia juridică a unei entităţi şi titular de drepturi şi obligaţii.

Aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii internaţionale şi manifestarea acestora în sfera raporturilor interstatale determină conţinutul principal al statutului juridic , al statului şi al altor entităţi internaţionale.

Relaţiie la care participă statele şi alte entităţi internaţionale sunt prevăzute în normele dreptului internaţional căpătând caracterul unor raporturi juridice de drept internaţional ,conţinut juridic şi obiect.

De aceea, statul, principalul subiect , posedă aceasta calitate în virtutea suveranităţii sale, în baza căreia participă, prin acordul de voinţă cu alte state , la procesul normativ, la crearea raporturilor internaţionale şi la determinarea situaţiilor juridice a altor entităţi pe plan internaţional.

Doctrina şi practica dreptului internaţional contemporan recunosc drept subiecte ale dreptului internaţional următoarele :statele, organizaţiile internaţionale şi naţiunile care luptă pentru eliberare.

1.1. Statul – principalul subiect de drept internaţional

Statele constituie principalele subiecte de drept internaţional, în baza suveranităţii lor.

Pentru definirea situţiei juridice a statului în cadrul comunităţii internaţionale vor fi prezentate unele probleme , cum sunt : calitatea de subiect de drept internaţional a statului şi a altor entităţi determinate ca atare prin acordul statelor , a statelor cu neutralitate permanentă , recunoaşterea şi succesiunea ca momente importante ale manifestării personalităţii juridice internaţionale a statului.

În sistemul subiectelor de drept internaţional, statul constituie un subiect fundamental , având aceasta calitate în baza situaţiei sale de entitate politică suverană , care, prin acordul de voinţă , crează dreptul internaţional şi determină statutul juridic al altor participanţi la relaţiile internaţionale.

Personalitatea internaţională a statului este o consecinţă directă a faptului că acesta constituie o entitate politică de sine stătătoare care are loc central şi o însemnătate majoră în relaţiile internaţionale.

Temeiul politic şi juridic al calităţii sale de subiect al dreptului internaţional îl formează suveranitatea de stat care determină caracterul şi sfera de manifestare a acestei calităţi.

Suveranitatea defineşte situaţia statului ca entitate independentă, ca participant în condiţii de deplină egalitate în drepturi la raporturile interstatale şi reprezintă,totodată, un criteriu obiectiv al personalităţii sale internaţionale.

Statele participă direct prin voinţa lor consimţită la formarea şi aplicarea normelor dreptului internaţional având capacitatea de a beneficia de drepturi şi de a-şi asuma obligaţii de aceea, le numim subiecte principale.

Elementele componente ale statului care-l individualizează şi îi conturează personalitatea de entitate stătătoare ,sunt :

- populaţia ,care constituie o colectivitate distictă, organizată ce justifică raţiunea statului de a exista ;

- teritoriul reprezintă cadrul natural în care populaţia individualizează şi diferenţiază statele , unele în raport de altele, integritatea teritorială a statelor fiind recunoscută ca un drept exclusiv şi intangibil ;

Preview document

Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 1
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 2
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 3
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 4
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 5
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 6
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 7
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 8
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 9
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 10
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 11
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 12
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 13
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 14
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 15
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 16
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 17
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 18
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 19
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 20
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 21
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 22
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 23
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 24
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 25
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 26
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 27
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 28
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 29
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 30
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 31
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 32
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 33
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 34
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 35
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 36
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 37
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 38
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 39
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 40
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 41
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 42
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 43
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 44
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 45
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 46
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 47
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 48
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 49
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 50
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 51
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 52
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 53
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 54
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 55
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 56
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 57
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 58
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 59
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 60
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 61
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 62
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 63
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 64
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 65
Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Privind Individul in Dreptul Internatinal Public.doc

Alții au mai descărcat și

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Interpolul - Organizația Internațională de Poliție Criminală

I. INTRODUCERE În etapa actuală omenirea se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe în domeniul infracţionalităţii. Acest fapt este şi o...

Prevenirea și Combaterea Terorismului

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE În plan general internaţional, lumea este profund marcată de acţiunile iraţionale ale unor forţe care promovează...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Internațional Public

În relaţiile internaţionale actuale iau parte un număr tot mai mare de actori: statele, organizaţiile internaţionale guvernamentale şi...

Ai nevoie de altceva?