Aspecte Privind Individul in Dreptul Internatinal Public

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aspecte Privind Individul in Dreptul Internatinal Public.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 66 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: indr. prof Coman Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul I 4
SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL 4
1.1. Statul – principalul subiect de drept internaţional 5
1.2 Organizaţiile internaţinale – subiecte derivate ale dreptului internaţional 11
1.3. Individul între a fi sau a nu fi subiect de drept internaţional 12
Capitolul II 15
ASPECTE PRIVIND CETĂŢENIA IN DREPTUL INTERNAŢIONAL 15
2.1 Moduri de dobândire a cetăţeniei 16
2.2 Moduri de pierdere a cetăţeniei 18
2.3 Bipatridia şi apatridia 21
Capitolul III 25
ASPECTE PRIVIND POPULAŢIA IN DREPTUL INTERNAŢIONAL 25
3.1. Expulzarea 27
3.2. Extrădarea 28
3.3. Minorităţile în dreptul internaţional 29
Capitolul IV 31
PROMOVAREA ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE CETĂŢEANULUI 31
4.1 Organizaţii şi organisme internaţionale cu activităţi în promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului 32
4.2 Principalele instrumente juridice internaţionale care reglementează promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului 37
Capitolul V 49
COOPERAREA STATELOR PRIVIND COMBATEREA CRIMINALITĂŢII INTERNAŢIONALE 49
CONCLUZII 67

Extras din document

Capitolul I

SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL

Subiectele de drept internaţional se disting de cele ale dreptului intern prin conţinutul juridic şi sfera de aplicare.

Astfel, subiectul de drept intern este titular de drepturi şi obligaţii , a cărui capacitate de a participa la raporturi juridice este prevăzută de lege.

Conform legii subiecte de drept intern sunt persoanle fizice şi persoanele juridice.Calitatea de subiect al dreptului internaţional defineşte situţia juridică a unei entităţi şi titular de drepturi şi obligaţii.

Aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii internaţionale şi manifestarea acestora în sfera raporturilor interstatale determină conţinutul principal al statutului juridic , al statului şi al altor entităţi internaţionale.

Relaţiie la care participă statele şi alte entităţi internaţionale sunt prevăzute în normele dreptului internaţional căpătând caracterul unor raporturi juridice de drept internaţional ,conţinut juridic şi obiect.

De aceea, statul, principalul subiect , posedă aceasta calitate în virtutea suveranităţii sale, în baza căreia participă, prin acordul de voinţă cu alte state , la procesul normativ, la crearea raporturilor internaţionale şi la determinarea situaţiilor juridice a altor entităţi pe plan internaţional.

Doctrina şi practica dreptului internaţional contemporan recunosc drept subiecte ale dreptului internaţional următoarele :statele, organizaţiile internaţionale şi naţiunile care luptă pentru eliberare.

1.1. Statul – principalul subiect de drept internaţional

Statele constituie principalele subiecte de drept internaţional, în baza suveranităţii lor.

Pentru definirea situţiei juridice a statului în cadrul comunităţii internaţionale vor fi prezentate unele probleme , cum sunt : calitatea de subiect de drept internaţional a statului şi a altor entităţi determinate ca atare prin acordul statelor , a statelor cu neutralitate permanentă , recunoaşterea şi succesiunea ca momente importante ale manifestării personalităţii juridice internaţionale a statului.

În sistemul subiectelor de drept internaţional, statul constituie un subiect fundamental , având aceasta calitate în baza situaţiei sale de entitate politică suverană , care, prin acordul de voinţă , crează dreptul internaţional şi determină statutul juridic al altor participanţi la relaţiile internaţionale.

Personalitatea internaţională a statului este o consecinţă directă a faptului că acesta constituie o entitate politică de sine stătătoare care are loc central şi o însemnătate majoră în relaţiile internaţionale.

Temeiul politic şi juridic al calităţii sale de subiect al dreptului internaţional îl formează suveranitatea de stat care determină caracterul şi sfera de manifestare a acestei calităţi.

Suveranitatea defineşte situaţia statului ca entitate independentă, ca participant în condiţii de deplină egalitate în drepturi la raporturile interstatale şi reprezintă,totodată, un criteriu obiectiv al personalităţii sale internaţionale.

Statele participă direct prin voinţa lor consimţită la formarea şi aplicarea normelor dreptului internaţional având capacitatea de a beneficia de drepturi şi de a-şi asuma obligaţii de aceea, le numim subiecte principale.

Elementele componente ale statului care-l individualizează şi îi conturează personalitatea de entitate stătătoare ,sunt :

- populaţia ,care constituie o colectivitate distictă, organizată ce justifică raţiunea statului de a exista ;

- teritoriul reprezintă cadrul natural în care populaţia individualizează şi diferenţiază statele , unele în raport de altele, integritatea teritorială a statelor fiind recunoscută ca un drept exclusiv şi intangibil ;

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Privind Individul in Dreptul Internatinal Public.doc

Alte informatii

a fost prezentat la Universitatea Romano-Americana , Facultatea de Drept sub indrumarea prof. Florian Coman