Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

Proiect
9/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 24670
Mărime: 75.29KB (arhivat)
Publicat de: Dorli Manole
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. SECŢIUNEA I
 2. Consideraţii generale . 3
 3. SECŢIUNEA II
 4. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori . 6
 5. 1. Persoanele chemate la organul de urmărire penală . 6
 6. 2. Prezentarea materialului de urmărire penală . 9
 7. 3. Ancheta socială . 16
 8. 4. Asistenţa juridică . 24
 9. 5. Arestarea preventivă . 32
 10. SECŢIUNEA III
 11. Judecata infractorilor minori . 34
 12. 1. Compunerea instanţei . 34
 13. 2. Participarea procurorului în cauzele cu infractori minori . 39
 14. 3. Persoanele chemate la judecata minorilor . 41
 15. 4. Desfăşurarea judecăţii în cauzele cu infractori minori . 49
 16. 5. Ancheta socială . 52
 17. 6. Asistenţa juridică . 55
 18. SECŢIUNEA IV
 19. Inculpaţii minori cu majori . 57
 20. SECŢIUNEA V
 21. Dispoziţii privind apelul şi recursul . 60
 22. SECŢIUNEA VI
 23. Punerea în executare a sancţiunilor aplicate infractorilor minori . 61
 24. BIBLIOGRAFIE . 74

Extras din proiect

SECŢIUNEA I

CONSIDERAŢII GENERALE

Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra procesele psihice care explică conduita umană, inclusiv comportamentul minorului infractor. Ideea după care în centrul preocupărilor organelor judiciare trebuie să stea nu minorul ca infractor, ci ca om, ca personalitate supusă transformării spre a identifica pe baza unei asemenea analize căile cele mai eficiente de influenţare şi recuperare a acestuia, este cu atât mai valoroasă cu cât delicvenţii minori se află încă în faza de formare şi, deci, sunt deosebit de receptivi şi sensibili la acţiunile factorilor din mediul social.

Necesitatea cunoaşterii personalităţii subiectului asupra căruia se acţionează reeducativ are, în pedagogie, o lungă tradiţie. Dar, dacă ar fi justificat să se ţină seama de particularităţile personalităţii minorului (legate de vârstă, nivel de dezvoltare fizică şi psihică), în ce priveşte individualizarea legală şi judiciară a sancţiunilor de drept penal, în egală măsură ar trebui avute în vedere şi atunci când se desfăşoară procesul de modelare a delicventului minor şi de pregătire a acestuia pentru a fi redat societăţii ca element util.

Reeducarea şi reintegrarea socială pot fi privite ca două faze ale aceluiaşi proces de cunoaştere, puse în relaţii de interacţiune la nivelul personalităţii în perspectiva orientării acestuia în direcţia în care şansele ei de realizare sunt mai mari, iar dimensiunile de valorificare a posibilităţilor de care dispune minorul sunt optime.

În cadrul codului penal, pe planul dreptului penal substanţial, există un sistem special alcătuit din norme şi măsuri menite să prevină şi combată criminalitatea juvenilă.

Sistemului special penal pentru minori îi corespund norme procedurale specifice, adecvate, care vin să asigure realizarea scopurilor prevederilor penale, crearea acestui cadru compus din reguli speciale fiind generată de situaţia specială a minorului, de disponibilitatea sa psihico-fizică.

De precizat că, normele de procedură penală, cuprind prevederi speciale referitoare atât la minorul inculpat, cât şi la minorul parte vătămată sau cel chemat într-o altă calitate, să participe la proces.

Aceste prevederi speciale, pe lângă faptul că instituie garanţii procesuale suplimentare, oferă şi posibilitatea examinării cât mai aprofundată a cauzelor cu minori .

Un rol important în derularea procesului penal pentru infractori minori l-au avut Decretul nr. 218/1977 şi Legea nr. 59/1968.

După abrogarea acestor acte normative prin Legea nr. 104/1992, concepţia referitoare la sancţionarea minorilor infractori, a revenit la forma consacrată o dată cu adoptarea codului penal din 1969. Totodată, prevederile cuprinse în cele două acte normative încetându-şi aplicabilitatea, au devenit din nou aplicabile prevederile speciale cuprinse în capitolul “proceduri în cauzele cu infractori minori”.

Astfel, art. 481 şi 482 c.p.p. cuprind prevederi referitoare la persoanele chemate la organul de urmărire penală şi obligativitatea anchetei sociale (efectuată de organul de urmărire penală sau instanţă), art. 483-486 c.p.p., reglementează probleme privind compunerea instanţei, persoanele chemate la judecarea minorilor, desfăşurarea judecăţii, judecarea cauzelor cu mai mulţi inculpaţi dintre care unii sunt minori.

Art. 493 c.p.p. cuprinde dispoziţii privind apelul şi recursul, iar art.487-492 c.p.p., prevederi privind aplicarea sancţiunilor pronunţate de instanţă (executarea mustrării, punerea în executare a libertăţii supravegheate, revocarea şi înlocuirea libertăţii supravegheate, internarea minorului, schimbări privind măsura internării, revocarea măsurilor luate faţă de minor).

Articolul 480 c.p.p., intitulat “dispoziţii generale”, prevede că urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, precum şi punerea în executare a hotărârilor privitoare la aceştia, se face potrivit procedurii obişnuite, cu completările şi derogările din acest capitol .

Referitor la urmărirea penală în cazurile cu minori, acestea se desfăşoară potrivit regulilor de competenţă şi procedură obişnuite. Deci, dispoziţiile comune, cuprinse în codul de procedură pena1ă sunt aplicabile fazei de urmărire penală, derogările fiind doar cele cuprinse în art.481 şi 482 c.p.p.

Pentru calitatea de învinuit sau de inculpat, problemele reglementate în mod derogator, sunt cele referitoare la “persoanele chemate la organul de urmărire penală” şi “ancheta socială”.

Codul cuprinde prevederi speciale pentru infractorii minori şi în materia asistenţei juridice şi prezentării materialului de urmărire penală.

Preview document

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 1
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 2
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 3
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 4
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 5
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 6
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 7
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 8
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 9
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 10
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 11
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 12
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 13
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 14
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 15
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 16
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 17
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 18
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 19
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 20
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 21
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 22
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 23
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 24
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 25
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 26
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 27
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 28
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 29
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 30
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 31
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 32
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 33
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 34
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 35
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 36
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 37
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 38
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 39
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 40
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 41
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 42
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 43
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 44
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 45
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 46
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 47
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 48
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 49
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 50
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 51
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 52
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 53
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 54
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 55
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 56
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 57
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 58
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 59
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 60
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 61
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 62
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 63
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 64
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 65
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 66
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 67
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 68
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 69
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 70
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 71
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 72
Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Procesuale in Clauzele cu Infractorii Minori.doc
 • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Urmărirea și judecarea minorilor

ARGUMENT Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra procesele...

Răspunderea Persoanei Juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice este o institutie juridica relativ noua a Dreptului Penal. Spunem ca este o institutie relativ noua,...

Procedură specială în cazul minorilor

1.Consideratii generale În cadrul Codului Penal, pe planul dreptului substaţial, există un sistem special alcătuit din norme şi măsuri menite să...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Proceduri Speciale

Capitol I- Consideratii introductive Sectuiunea I- Notiuni generale privind procedurile speciale « Procesul penal este activitatea reglementata...

Ai nevoie de altceva?