Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 22500
Mărime: 75.67KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulian Neldelcu

Cuprins

Cuprins:

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de Administraţie Publică. Distincţia dintre administraţia publică centrală şi administraţia publică locală. Autorităţiile administraţiei publice locale, natura lor juridică şi actele pe care le emit sau le adoptă. Dreptul Administrativ 3

1 Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene 3

2 Administraţia Publică la daci 12

2.1 Organele centrale ale statului dac 12

2.2 Organele locale ale statului dac 13

3 Sfera de cuprindere a noţiunii de Administraţie Publică 15

4 Distincţia dintre administraţia publică centrală şi administraţia publică locală 15

5 Autorităţiile administraţiei publice locale, natura lor juridică şi actele pe care le emit sau le adoptă 16

5.1 Consiliile locale 16

5.2 Primarii localităţiilor 20

5.3 Primarul localităţii – autoritate publică ce reprezintă şi promovează interesul local 25

6 Dreptul Administrativ 25

6.1 Statul de drept 26

6.2 Puterea executivă 28

6.3 Conceptul de societate 28

6.4 Instituţia publică 29

Capitolul al II-lea: Domeniul Public. Noţiuni, teorii, legiferări 32

1.1 Noţiunea de Domeniu Public 32

1.2 Noţiunea de proprietatea publică la romani 35

2 Concepţia lui Victor Proudhon despre Domeniul Public 36

3.1 Reflectarea noţiunii de Domeniu Public în Constituţia din 1866 37

3.2 Reflectarea noţiunii de Domeniu Public în Constituţia din 1923 38

3.3 Reflectarea noţiunii de Domeniu Public în Constituţia din 1938 39

3.4 Reflectarea noţiunii de Domeniu Public în Constituţia din 1948 40

3.5 Reflectarea noţiunii de Domeniu Public în Constituţia din 1965 41

3.6 Reflectarea noţiunii de Domeniu Public în Constituţia din 1991(revizuită) şi în epoca contemporană 41

Capitolul al III-lea: Regimul juridic al Domeniului Public. Protecţia legală a Domeniului Public. Constituirea Domeniului Public. Confiscările din perioada comunistă şi retrocedările de după 1989 44

1 Regimul juridic al Domeniului Public 44

1.1 Inalienabilitatea 45

1.2 Imprescriptibilitatea 50

1.3 Insesizabilitatea 51

2 Protecţia legală a Domeniului Public 53

3 Constituirea Domeniului Public 54

3.1 Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 59

3.2 Rechiziţiile 66

3.3 Dobândirea proprietăţii publice pe cale naturală 70

3.4 Dobândirea proprietăţii publice prin achiziţii publice 71

3.5 Schimbarea regimului juridic al unui bun 75

3.6 Dobândirea proprietăţii publice prin acte de donaţie 77

4. Confiscările din perioada comunistă şi retrocedările de după 1989 81

Capitolul al IV-lea: Propuneri de lege ferenda 86

Capitolul al V-lea: Concluzii 89

Bibliografie: 92

Extras din document

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de Administraţie Publică. Distincţia dintre administraţia publică centrală şi administraţia publică locală. Autorităţiile administraţiei publice locale, natura lor juridică şi actele pe care le emit sau le adoptă. Dreptul Administrativ

1 Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene

Oamenii încă de la începuturile vieţii pe pămant s-au organizat în grupuri mai mici sau mai mari. Oamenii ca fiinţe sociale aveau nevoie unii de ceilalţi pentru a se apăra împotriva unor factori externi destructivi, de orice natură. Ca şi în principiul diviziunii muncii într-o fabrică aveau nevoie unii de ceilalţi. Pentru a-şi îmbunătăţi condiţiile de viaţă, ei şi-au împărţit îndatoririle faţă de societate şi familie luând în calcul capacităţile fiecăruia de a munci, pricepera şi alte aspecte care ţineau de vârstă, sex şi alte obligaţii ce le reveneau: bărbaţii făceau un anumit tip de muncă, femeile altul, copii, vârstnicii etc..

În filosofiile lumii din trecut ca şi în prezent au existat diferite concepte despre ceea ce trebuie să primeze în viaţa tuturor. Două dintre ele sunt mai importante: cea europeană care punea în mijloc omul cu nevoile sale şi cea orientală în care primează societatea cu viaţa şi activităţile care se desfăşoară în cadrul ei. Cum adevărul este întotdeauna la mijloc cel mai bine este să facem o îmbinare a acestor două mari concepte deoarece oamenii compun societatea, dar societatea îşi duce mai departe destinul ei modelându-i pe cei care se nasc, iar o societate fără oameni nu ar fi posibilă.

Administraţia Publica a apărut ca o necesitate a asigurării respectării unor norme de convieţuire în cadrul societăţii.

Societatea umană reprezintă un complex sistematic de relaţii între oameni, relaţii istoriceşte determinate, condiţie şi rezultat al activităţii acestora de creare a bunurilor materiale şi valorilor spirituale necesare existenţei individului singur şi în colectiv.

Din definiţia de mai sus a domnului Muraru se observă că oamenii sunt nevoiţi să trăiască în societate pentru a se realiza spiritual şi material. Tot din această nevoie oamenii şi-au ales şi reprezentanţi care să le conducă destinele prin legiferări în cadrul unor organisme special create în care sunt trimişi cei pe care marea masă a societăţii îi consideră capabili. Prin afirmaţia de mai sus ajungem în zilele noastre când oamenii sunt constituiţi în localităţi, localităţile fac parte din judeţe, iar judeţele compun Statul, în speţă statul Român. La fiecare din aceste nivele există organisme care se ocupă de administrarea bugetelor, a diferitelor activităţi şi a aplicării legislaţiei care este stabilită de singurul oragan legislativ al ţarii noastre, Parlamentul.

Administraţii tuturor organelor administrative mai sus menţionate compun Statul. Statul se identifică în principiu cu naţiunea. Statul are o lege fundamentală a sa care este stabilită şi modificată, în mai toate cazurile fie prin referendum, fie prin lovitură de stat, Constituţia. Tot ceea ce se legiferează în cadrul statului trebuie să fie conform cu ea.

Un aspect ca urmare a aplicării normelor Constituţiei României este acela că autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti şi judeţene sunt autonome, reprezentând o contrapondere la puterea administraţiei centrale care este condusă de guvern. Se aplică aici principiul autonomiei locale, iar consiliile locale au rol decizional şi de control, iar primarii sunt organe executive. Acest principiu al autonomiei locale se aplică în principal pentru că aceştia sunt aleşi prin votul direct al cetăţenilor.

Preview document

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 1
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 2
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 3
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 4
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 5
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 6
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 7
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 8
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 9
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 10
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 11
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 12
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 13
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 14
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 15
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 16
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 17
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 18
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 19
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 20
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 21
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 22
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 23
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 24
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 25
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 26
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 27
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 28
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 29
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 30
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 31
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 32
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 33
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 34
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 35
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 36
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 37
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 38
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 39
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 40
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 41
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 42
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 43
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 44
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 45
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 46
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 47
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 48
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 49
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 50
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 51
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 52
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 53
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 54
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 55
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 56
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 57
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 58
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 59
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 60
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 61
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 62
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 63
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 64
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 65
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 66
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 67
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 68
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 69
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 70
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 71
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 72
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 73
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 74
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 75
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 76
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 77
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 78
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 79
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 80
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 81
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 82
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 83
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 84
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 85
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 86
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 87
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 88
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 89
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 90
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 91
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 92
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 93
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 94
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 95
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 96
Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Teoretice si Practice Privind Constituirea Domeniului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Opera Legislativa Cuza

Introducere Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional român (1862-1866), sub domnia...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății

INTRODUCERE L’ésprit de propriété double la force de l’homme Voltaire Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Te-ar putea interesa și

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Introducere În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza...

Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 1.1 Responsabilitate şi răspundere Conceptul de responsabilitate aparţine...

Asigurarea de Raspundere Auto

INTRODUCERE Am ales tema “ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO”, deoarece este un subiect de actualitate şi prezintă un mare interes pentru toţi...

Competenta Administratiei Publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Rolul Guvernului în procesul legislativ

INTRODUCERE Actualitatea temei. Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing

Introducere Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de...

Societatea comercială și impunerea

Introducere Importanța și actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene în economia de piață....

Ai nevoie de altceva?