Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 31840
Mărime: 165.69KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere

Motivaţie . 5

Capitolul I

Modelul teoretic. . 6

1.Istoric- despre structurile sociale . . 6

2.Termenul de proprietate, diferite accepţiuni. 7

3.Proprietatea-funcţii şi caracteristici. 8

4.Caracterul tradiţional arhaic al proprietăţii.11

5.Intrarea spaţiului rural în modernitate. .12

6.Sistemul coperatist şi colectivismul. 14

7.Desfiinţarea CAP-ului şi formarea asociaţiilor.16

8.Reforma agrară.18

9.Restructurarea agrară.20

Capitolul II

Metodologia cercetării. . 23

1.Obiectivele cercetării. . 23

2.Metodologia primei teme de cercetare . . 23

2.1.Ipoteze. 24

2.2.Universul cercetării. 25

2.3.Unităţile de analiză. 25

3.Metodologia celei de-a doua teme de cercetare. 26

3.1.Metoda de cercetare. 26

3.2.Ipoteze. 26

3.3.Eşantionarea. 28

3.4.Universul cercetării. 29

Capitolul III

Modalităţi de retrocedare a proprietăţii funciare în perioada post-comunistă

1.Consideraţii generale. 30

2.Colectivizare în comuna Oşorhei. 31

3.Legile retrocedării şi consecinţele lor asupra proprietăţii. 33

4.Probleme întâlnite în comuna Oşorhei. . 34

Capitolul IV

Atitudinea faţă de pământ şi alte forme de proprietate. Integrarea în U.E.

şi atitudinea faţă de economia rurală

1.Despre comună. . 37

2.Prelucrarea datelor. .38

2.1.Atitudinea faţă de agricultură şi integrarea în U.E. . 38

Activitatea agricolă. . 39

Reformele U.E. .40

Paternalismul populaţiei. 41

Gospodăria şi suprafaţa de teren deţinută.41

Cultivare şi creştere de animale.43

Aprecierea şanselor gospodăriei.44

2.2.Atitudinea faţă de integrare şi încrederea în instituţiile române.45

Satisfacţia faţă de viaţă. .45

Încrederea în instituţiile române.46

Frecvenţa la biserică.48

2.3.Percepţia faţă de bogăţie/Percepţia faţă de pământ. 50

Dotările gospodăriei. 50

Profilul gospodăriei după mărimea veniturilor. 50

Atitudinea faţă de pământ. 52

Capitolul V

Concluzii.56

Bibliografie. .59

Anexa nr.1. .61

Anexa nr.2.68

Anexa nr.3. .69

Anexa nr.4.72

Anexa nr.5.74

Extras din document

INTRODUCERE

Motivaţie

Lucrarea de faţă îşi propune să creeze o imagine , chiar dacă nu una foarte generală, despre ce înseamnă , cum se desfăşoară , care sunt efectele pozitive si negative ale situaţiei proprietăţii în localitatea Oşorhei pe de o parte , cât şi despre atitudinea faţă de integrarea României în Uniunea Europeană şi noile tendinţe privitoare la percepţia pământului şi a altor forme de proprietate în această perioadă.

Am ales această temă în vederea obţinerii unor date mai relevante despre comuna Oşorhei privind situaţia proprietăţii cu care cetăţenii acestei comune se confruntă , specificând că tema aleasă de mine este una de actualitate.

Alegerea acestei teme s-a realizat şi în funcţie de o serie de cursuri pe care le-am efectuat în cadrul pregătirii mele , - aici aş putea aminti cursul de de sociologia comunităţii-cursuri care

mi-au stârnit curiozitatea şi interesul în obţinerea unor date mai relevante pe un caz concret.

Am ales localitatea Oşorhei din motive de accesibilitate privind cercetarea , pe de o parte iar pe de altă parte datorită faptului că în această localitate sunt dezbătute o serie de probleme privind retrocedarea proprietăţii în baza legii 18/1991 , probleme care nici până în ziua de azi nu au ajuns a fi soluţionate şi pe care îmi permit a le prezenta şi explica mai pe larg în lucrarea de faţă . Tot aici , după cum precizam am realizat şi cea de-a doua cercetare privitoare la integrarea României în Uniunea Europeană privind perspectivele satului românesc în Uniunea Europeană , cât şi noile tendinţe privitoare la atitudinea faţă de pământ în satul românesc . După cum se ştie foarte bine , atitudinile faţă de proprietate se schimbă cu atât mai mult cu cât spaţiul rural intră în modernitate . În ultimele decenii am asistat la modernizarea satului românesc prin o serie de influenţe occidentale care şi-au pus amprenta asupra ruralului dar care nu se vor decât a fi benefice şi a scoate populaţia din autarhia economică bazată pe economia de subzistenţă.

Uniunea Europeană propune o serie de reforme care vor determina orientarea agriculturii spre o economie de piaţă prin specializarea producţiei iar purtătorii sociali ai unei asemenea tendinţe să fie agenţii capitalismului rural , cei ce vor produce ieşirea din modelele culturale de tip ţărănesc.

Prin această lucrare nu-mi propun rezolvarea problemelor existente în cadrul comunei , această perspectivă nefiind de competenţa mea . Ceea ce-mi doresc prin realizarea acestei lucrări este tocmai prezentarea şi explicarea mai pe larg a problemelor existente aici , probleme cu care probabil nu doar comuna Oşorhei se confruntă , ci poate chiar întreaga comunitate rurală românească.

I.MODEL TEORETIC

1.Istoric- despre structurile sociale din perioada 1948-până în prezent

După cum bine ştim, oamenii care azi au în jur de 60 ani au trăit în cel puţin trei structuri sociale distincte şi anume:

1.societatea precomunistă - înainte de 1948

2.perioada comunistă - intre 1950-1989 (avem aici modelul de

reformă ‘60-’89)

3.postcomunismul – din 1989 până în zilele noastre

Aceste trei “structuri spaţiale sociale” diferite, au fost caracterizate de criterii total opuse , de ascendenţă şi descendenţă socială . Fiecare structură socială a fost conectată istoric la o tranziţie în care au fost păstrate elemente ale vechii structuri sociale , dar au fost introduse noi reguli ale jocului.

În perioada precomunistă , puterea şi privilegiile erau bazate pe capitalul social tradiţional privitor la marimea reţelelor şi poziţia ocupată în cadrul acestora , în mare parte dar şi pe cel economic vizând proprietatea deţinută şi cel cultural care e determinat de atestarea educaţională , însă importanţa ultimelor două tipuri de capital nu a fost similară în diferite regiuni ale Europei.

Spaţiul social din perioada interbelică a fost caracterizat de creşterea importanţei capitalului economic şi cultural .Totuşi importanţa celor două forme nu a fost nici aici una similară în diferite regiuni ale Europei , unul fiind mai predominant decât celălalt în unele zone ale continentului şi până la urmă , reţelele sociale tradiţionale semifeudale , bazate pe stilul de viaţă al nobilimii , au rămas dominante.

Sistemul de stratificare socială rezultat în anii ‘50-ani premergători ai comunismului-capitalul economic şi-a pierdut importanţa şi a devenit un handicap. Comuniştii au lichidat clasa proprietarilor de pământ şi au eliminat dominaţia politică şi culturală a clasei nobiliare iar în perioada clasică a socialismului de stat , chiar şi deţinătorii de capital cultural din perioada comunistă au fost suspectaţi mereu iar cei care erau membrii ai partidului comunist au avut şansa să ajungă în vârful ierarhiei sociale. Altfel spus , cine era membru de partid avea prioritate în faţa celui care nu era , chiar dacă primul nu deţinea un capital cultural necesar. Aşadar , pe la sfârşitul anilor ’60, structura socială socialistă de stat a devenit mai compexă , în cele mai multe ţări deţinerea capitalului politic a rămas sursa majoră a puterii şi privilegiilor.

Prin urmare, se observa un fenomen numit contraselecţie care făcea ca oamenii competenţi erau rar numiţi în funcţii de conducere dacă nu erau şi membrii de partid. Pe scurt,deşi era un bun valoros la începutul perioadei comuniste , capitalul cultural a ajuns pe locul doi în comparaţie cu cel politic – sub forma apartenenţei la partidul comunist.Tipul economic de capital a rămas în continuare pe locul trei privind importanţa deţinută de acesta.

În postsocialism sau postcomunism , se poate observa dezinstituţionalizarea capitalului politic şi reevaluarea capitalului cultural precum şi a celui economic. Până în prezent , beneficiarii principali în procesul de transformare au fost indivizii de vârstă medie cu pregătire superioară. Reprezentanţii acestui grup sunt cel mai puţin expuşi şomajului şi cei mai mulţi îşi au propriile lor afaceri.

Faptul că aceşti oameni au fost membrii de partid comunist şi au dus-o bine şi înainte de 1989 , după 1990, transformările postcomuniste au mărit inegalităţile , ceea ce înseamnă că au crescut şi avantajele acestor grupuri sociale. Bineânţeles că nu putem generaliza acest lucru , au fost şi persoane care au ajuns nişte “învinşi ai tranziţiei“ datorită confundării celor două tipuri de capital , crezându-se încă în sistemul comunist.

Câştigătorii au fost totuşi cei care au deţinut niveluri înalte de capital cultural care au reuşit să schimbe fostul capital politic în resurse valoroase propice noii societăţi postsocialiste reuşind să-şi menţină traiectoria socială în contrast cu învinşii tranziţiei.

În continuare voi dezbate pe scurt semnificaţia termenului de proprietate, după care voi trece la explicarea mai pe larg a proprietăţii funciare şi perioada de tranziţie pe care aceasta a suferit-o de-a lungul celor trei perioade menţionate anterior.

Preview document

Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 1
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 2
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 3
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 4
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 5
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 6
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 7
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 8
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 9
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 10
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 11
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 12
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 13
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 14
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 15
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 16
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 17
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 18
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 19
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 20
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 21
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 22
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 23
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 24
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 25
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 26
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 27
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 28
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 29
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 30
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 31
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 32
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 33
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 34
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 35
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 36
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 37
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 38
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 39
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 40
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 41
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 42
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 43
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 44
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 45
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 46
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 47
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 48
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 49
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 50
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 51
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 52
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 53
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 54
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 55
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 56
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 57
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 58
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 59
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 60
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 61
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 62
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 63
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 64
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 65
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 66
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 67
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 68
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 69
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 70
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 71
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 72
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 73
Atitudinea Față de Proprietate într-un Sat Bihorean în Perioada Post-comunistă - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Atitudinea Fata de Proprietate intr-un Sat Bihorean in Perioada Post-comunista.doc

Ai nevoie de altceva?