Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 25416
Mărime: 115.67KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR IN ANCHETA PENALĂ

1.1. Noţiunea de audiere a persoanelor în ancheta penală 4

1.2. Noţiunea si principalele categorii de anchetatori 4

1.3. Evoluţia activităţii de ascultare a persoanelor de-a lungul istoriei dreptului român 6

1.4. Respectarea drepturilor omului in activitatea de audiere 8

CAPITOLUL II

ASCULTAREA PERSOANEI VĂTĂMATE

Secţiunea 1:Tactica audierii persoanei vătămate

2.1.1. Poziţia procesuală a persoanei vătămate 13

2.1.2. Etapele ascultării 13

2.1.3. Consemnarea declaraţiilor părţii vătămate 19

2.1.4. Verificarea si aprecierea declaraţiilor părţii vătămate 20

Secţiunea 2 : Implicaţiile psihologice ale ascultării persoanei vătămate

2.2.1. Noţiuni de victimologie 21

2.2.2. Categorii de persoane vătămate 22

2.3.3. Interdependenţa dintre elementele de tactică criminalistică si elementele de psihologie 23

CAPITOLUL AL III-LEA

ASCULTAREA ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI

Secţiunea I : Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului

3.1.1. Poziţia procesuală a învinuitului/inculpatului 24

3.1.2. Etapele ascultări 25

3.1.3. Procedee tactice de ascultare 30

3.1.4 Verificarea si aprecierea declaraţiilor învinuitului sau inculpatului 33

Secţiunea II :Aspecte psihologice privind ascultarea învinuitului/inculpatului

3.2.1. Consideraţii de psihologie judiciară asupra vinovăţiei ca atitudine psihică: 34

3.2.2. Etapele psihologice ale ascultării învinuitului/inculpatului 35

3.2.3 Simptomatica comportamentului simulat 38

3.2.3.1. Noţiunea de comportament simulat 38.

3.2.3.2. Indicatorii comportamentului simulat 39.

CAPITOLUL AL IV-LEA

ASCULTAREA MARTORILOR

Secţiunea I:Tactica ascultării martorilor

4.1.1. Poziţia procesuală a martorului 41

4.1.2. Poate sau nu să fie obligat martorul să depună? 43

4.1.3. Pregătirea în vederea ascultării martorilor 44

4.1.4. Etapele ascultării martorilor 48

4.1.5. Valoarea probatorie a declaraţiilor martorilor 52

Secţiunea a II a :Psihologia ascultării martorilor

4.2.1. Principalele categorii de martori 53

4.2.2. Motivarea martorilor 55

4.2.3. Etapele psihologice ale ascultării martorilor 56

4.2.4. Etapele formarii mărturiei 58

BIBLIOGRAFIE 61

ANEXĂ 63

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ

1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală

Soluţionarea unei cauze penale nu se poate concepe decât în condiţiile ascultării persoanelor direct implicate şi a celor care, deşi nu au participat activ la săvârşirea faptei ilegale pot furniza informaţii valoroase care să contribuie la aflarea adevărului.

Ascultarea unei persoane are o dublă valenţă şi anume:

- reprezintă o modalitate importantă de obţinere a mijloacelor de probă ;

- în anumite situaţii poate constitui o formă de exercitare a dreptului la apărare lucru valabil dacă avem un vedere ascultarea unui învinuit sau inculpat căruia în acest mod i se dă posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere şi de a combate acuzaţiile ce i se aduc

O definiţie generică a acestei activităţi sună astfel:

,,Ascultarea persoanelor în ancheta penală este o activitate procesuală şi de tactică criminalistică realizată de organele de urmărire penală(organe de cercetare penală şi procuror)pentru a se stabili probele care vor contribui la aflarea adevărului în cauza respectivă”

1.2. Noţiunea şi principalele categorii de anchetatori

Pot avea calitatea de anchetatori în procesul penal :

- ofiţerul de cercetare penală

- procurorul

Potrivit Codului de Procedură Penală1, organele de cercetare penală sunt :

- organele de cercetare ale poliţiei judiciare,constituite din lucrători specializaţi din Ministerul Administraţiei si Internelor anume desemnaţi de ministrul de interne, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

- organe speciale de cercetare penală, comandanţi ai unităţilor şi centrelor militare, şefii comenduirilor de garnizoană, ofiţerii poliţiei de frontieră şi căpitanii porturilor.

În sens larg însă, în cadrul noţiunii de anchetor pot fi incluşi toţi ofiţerii de poliţie sau din alte structuri autorizate ale statului care desfăşoară activităţi de descoperire, cercetare şi instrumentare a infracţiunilor.

În urma activităţii de anchetă desfăşurate de organele judiciare s-au stabilit câteva tipuri de anchetatori, şi anume :

a. Anchetatorul temperat

Are un comportament natural, firesc si da o importanta egala tuturor momentelor si amănuntelor. Îşi va asculta interlocutorul cu atenţie şi interes , răbdător, calm, intervine în mod oportun pentru lămurirea aspectelor esenţiale ale cauzei.

b. Anchetatorul amabil

Este deschis, degajat calm uneori chiar zâmbitor. Este tipul de anchetator care manifestă o anumită transparenţă în relaţia cu cel ascultat, o anumită jovialitate. Acesta va realiza o atmosferă degajată, propice pentru un studiu psihologic atent al celui ascultat însă această amabilitate trebuie să fie constantă şi să nu depăşească un anumit prag pentru că în caz contrar echilibrul se poate rupe.

c. Anchetatorul autoritar

Are o ţinuta rigidă, solemnă, impunătoare şi caută sa îşi impună propria voinţa in faţa subiectului ascultării. Contactul psihologic se realizează foarte greu sau chiar deloc, anchetatorul bazându-se în primul rând pe intimidarea persoanei ascultate, stimularea psihologică de a coopera lipsind.

d. Anchetatorul vorbăreţ

Îl întrerupe des pe cel anchetat, anticipează unele cuvinte ale acestuia, face completări. Uneori, intervine inoportun şi fără eficienţă în anchetă, calitatea anchetei putând avea de suferit. Faptul că vorbeşte mult poate fi determinat fie de ideea că este complexat de necesitatea afirmării, fie din dorinţa de a se descărca de tensiunea afectivă.

e. Anchetatorul patern

Adoptă un comportament blând, manifestând compasiune, însa această atitudine poate dăuna anchetei deoarece acest comportament poate fi exploatat de infractorii versaţi.

f. Anchetatorul cabotin

Se caracterizează prin exagerarea utilizării stilurilor adoptate de alţi anchetatori , rezultatele putând fi diverse (amuzament, penibilitate, inhibarea celui ascultat etc.)

g. Anchetatorul violent

Reprezintă o categorie de anchetatori care parţial a dispărut în sensul că , în conjunctura actuală, în care se pune un accent tot mai mare pe respectarea drepturilor omului nu se mai foloseşte violenţa fizică. Se mai menţine încă într-o oarecare măsură violenţa verbală, ale cărei efecte sunt apropiate de cele ale violenţei fizice, chiar dacă urmele lipsesc.

Preview document

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 1
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 2
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 3
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 4
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 5
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 6
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 7
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 8
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 9
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 10
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 11
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 12
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 13
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 14
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 15
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 16
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 17
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 18
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 19
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 20
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 21
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 22
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 23
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 24
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 25
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 26
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 27
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 28
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 29
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 30
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 31
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 32
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 33
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 34
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 35
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 36
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 37
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 38
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 39
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 40
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 41
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 42
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 43
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 44
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 45
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 46
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 47
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 48
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 49
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 50
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 51
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 52
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 53
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 54
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 55
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 56
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 57
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 58
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 59
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 60
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 61
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 62
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 63
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 64
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 65
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 66
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 67
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 68
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 69
Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Audierea Persoanelor in Cadrul Anchetei Penale.doc

Alții au mai descărcat și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate

INTRODUCERE Unii autori arată că între faptuitor, faptă şi victimă deseori există un raport de cauzalitate complex, susţinând ca şi alţi...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Tactici de Ascultare a Martorilor

CAPITOLUL I ROLUL MĂRTURIEI ÎN CORECTA SOLUŢIONARE A CAUZELOR PENALE În cadrul procesului judiciar, sarcina centrală a organelor de cercetare...

Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori

Capitolul I Proba testimonială în procesul penal Din cele mai vechi timpuri justiţia s-a impus ca o funcţie de judecare a probelor şi de...

Arestarea Preventivă

CAP. 1 Considerații generale Arestarea preventivă este cea mai gravă măsură preventivă privativă de libertate și constă în deținerea persoanei...

Te-ar putea interesa și

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Abuzurile sexuale săvârșite asupra minorilor - elemente de investigație criminalistică și criminologică

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Procedee tehnice de audiere a învinuitului sau inculpatului

Ascultarea invinuitului sau inculpatului este o activitate procesuala şi de tactica criminalistica , efectuata de către organul de urmarire penala,...

Sinteze Criminalistica

1. Metodologia identificarii criminalistice Identificarea criminalistica poate fi definita ca un proces de constatare a identitatii unei persoane,...

Psihologie Judiciara

Dezvoltarea tehnicilor moderne de cerceiare în domeniul genetic a permis investigarea mior zone noi în domeniul biologiei. Studiul microscopic al...

Psihologie Judiciară

CAPITOLUL I NOTIUNI FUNDAMENTALE DE PSIHOLOGIE JUDICIARA.1. OBIECT, DEFINITIE, CONCEPTE Psihologia este stiinta centrata pe om, pe personalitatea...

Deontologie AN II

2.2. Etică, morală, deontologie – delimitări conceptuale Originar în grecescul ηθος / ethos: cutumă, obicei, morav, caracter, comportament...

Constatarea tehnico-științifică și expertiză judiciară

Modul de dispunere şi valorificare a acestora în activitatea de cercetare penală 1.Noţiuni generale despre constatarea tehnico-ştiintifică şi...

Ai nevoie de altceva?