Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 15862
Mărime: 71.39KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.2

Capitolul 1 - Conceptul de autonomie locală.5

1.1. Autonomia locală în legislaţia românească până la Revoluţia din 1989.5

1.2. Autonomia locală în doctrina românească.7

1.3. Autonomia locală în doctrina străină.9

CAPITOLUL II - Principiul autonomiei locale reflectat în reglementările internaţionale şi interne.14

2.1. Carta europeană a autonomiei locale.14

2.2. Reglementarea constituţională .17

2.3. Reglementarea legală .19

Capitolul III - Elementele structurale ale autonomiei locale şi autorităţile prin care se realizează .24

3.1. Autonomia organizatorică.24

3.2. Autonomia funcţională.31

3.3. Autonomia gestionară.34

3.4. Autorităţile publice locale prin care se realizează autonomia locală.37

CONCLUZII.42

BIBLIOGRAFIE.44

Extras din document

INTRODUCERE

Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu cele existente în ţările Uniunii Europene.

Diversitatea sarcinilor pe care le are de îndeplinit administraţia publică necesită o extrem de variată gamă de prestaţii realizate prin serviciile publice, ca şi un personal cu pregătire profesională diversă.

Satisfacerea nevoilor cotidiene ale colectivităţii, a nevoilor omului care trăieşte într-o grupare organizată, rămâne finalitatea esenţială şi singura justificare a administraţiei publice, atât de diversificată, mai ales în prestaţiile sale către populaţie.

Privită din punct de vedere sociologic, administraţia publică nu reprezintă altceva decât o sumă de colectivităţi umane care organizează anumite acţiuni în favoarea altor oameni.

Administraţia publică reprezintă o “mare afacere publică “, în care suntem cu toţii implicaţi în calitatea noastră de cetăţeni şi, ca urmare, este necesar să nu rămânem pasivi la lucrurile care ne privesc şi pe care le putem schimba sau îmbunătăţi în mod direct sau indirect.

Conform art. 120 alin. 1 al Constituţiei, republicate, « administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice ».

Principiul autonomiei locale are în vedere organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale pornind de la « dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale, de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor publice, în folosul colectivităţilor locale pe care le reprezintă », autorităţile administraţiei centrale, potrivit principiului subsidiarităţii, intervenind dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii nu pot fi realizate de autorităţile locale.

Autonomia locală se manifestă pe mai multe planuri. Pe planul capacităţii juridice, colectivităţile teritoriale locale sunt subiecte de drept distincte, având propriile interese publice, iar pe plan instituţional, ele dispun de autorităţi administrative proprii. Pe planul autonomiei decizionale, aceste autorităţi au competenţe proprii şi iau decizii în interesul colectivităţilor pe care le administrează.

De asemenea, autonomia nu poate fi reală, efectivă, fără prezenţa autonomiei în planul mijloacelor umane, materiale, financiare, colectivităţile teritoriale locale având proprii funcţionari publici, domeniu (public şi privat) propriu, autonomie financiară (buget propriu).

Autorităţile locale sunt autonome dar nu şi suverane. Autonomia este exclusiv la nivel administrativ, iar nu şi legislativ, de guvernare sau judiciar.

Autorităţile locale sunt supuse unui control de tutelă administrativă exercitat de către prefect. Astfel, autonomia locală nu se poate interpreta şi aplica decât în cadrul caracterelor statului român, care este un stat unitar naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

Administraţia publică locală din ţările dezvoltate are la bază principiul autonomiei locale şi consider că şi în România energia trebuie canalizată către o reală, eficientă şi funcţională autonomie locală, administrativă şi financiară.

Acest lucru oferă avantajul aplicării unor strategii şi tactici adaptabile şi pliate pe specificul realităţilor locale.

O analiză a cadrului legislativ şi instituţional arată că încă nu au fost găsite cele mai bune instrumente pentru realizarea reformei în administraţie:

- nu s-a reuşit optimizarea procesului decizional, autonomia locală nefiind asumată complet de autorităţile locale;

- neidentificarea, în mod cert, a responsabilităţilor şi relaţiilor dintre diferite instituţii;

- descentralizarea este incompletă, nereuşindu-se apropierea unor atribuţii şi decizii de interesul cetăţeanului;

- nu s-a reuşit nici transferul complet de resurse materiale şi financiare care asigură apropierea deciziei de realitatea economică şi care conferă o mai bună valorificarea a resurselor;

- bugetele colectivităţilor locale sunt dependente în mare măsură de resursele bugetului de stat, veniturile proprii bugetelor locale nedepăşind 25% din necesarul de resurse locale, reforma finanţelor vizând, după model european, o cotă de aproximativ 50%;

- o insuficientă comunicare între autoritatea publică şi cetăţean;

- nu s-a reuşit implementarea unui sistem informaţional în toate ramurile administraţiei;

- există o nemulţumire a cetăţenilor determinată de necorelarea dintre confortul urban oferit de autorităţi şi suma ridicată de bani pe care trebuie să o verse anual la bugetul local.

Începând cu recunoaşterea constituţională a autonomiei locale, multe legi adoptate în ultima perioadă au vizat crearea unui cadru legal necesar aplicării acestui principiu (Legea administraţiei publice locale; Legea privind statutul funcţionarilor publici; Legea finanţelor publice locale; Legea privind dezvoltarea regională; Legea privind transparenţa în administraţia publică; Legea-cadru a descentralizării) şi, totodată, armonizarea cu legislaţia europeană.

Acest demers a culminat prin obţinerea de către România a statutului de parte la “Carta europeană a autonomiei locale” prin Decretul nr.131/1997 şi prin Legea nr.199/1997.

CAPITOLUL I

Conceptul de autonomie locală

Cuvântul „autonomie” derivă din limba greacă veche, în care prefixul „auto”=singur, de la sine, independent, iar „nomos”=lege. Prin urmare, în sens etimologic, prin noţiunea de autonomie urmează să se înţeleagă libertatea (dreptul) de a se guverna prin propriile sale legi. Raportându-ne la poziţia în stat a diferitelor colectivităţi umane aflate pe teritoriul lui, ele vor putea fi considerate autonome în cazul în care vor fi în situaţia de a adopta norme juridice în condiţii de independenţă faţă de autoritatea publică centrală.

Preview document

Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 1
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 2
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 3
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 4
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 5
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 6
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 7
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 8
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 9
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 10
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 11
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 12
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 13
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 14
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 15
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 16
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 17
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 18
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 19
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 20
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 21
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 22
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 23
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 24
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 25
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 26
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 27
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 28
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 29
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 30
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 31
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 32
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 33
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 34
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 35
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 36
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 37
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 38
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 39
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 40
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 41
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 42
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 43
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 44
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 45
Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Autonomia Locala - Principiu pe Care se Intemeiaza Organizarea Administratiei Publice Locale in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

INTRODUCERE « În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu...

Atribuțiile Instituției Avocatului Poporului

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. APARIŢIA OMBUDSMANULUI În general, opinia recunoscută despre originea instituţiei ombudsmanului modern este ca fiind...

Avocatul poporului - rolul, organizarea, funcționarea și atribuțiile îndeplinite

Introducere În anul 2007, an marcat istoric de către aderarea României la Uniunea Europeană, instituţia Avocatul Poporului împlineşte un deceniu...

Autonomia Locală

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3, alin. 3 din Constituţia României, în cadrul statului nostru au fost create următoarele unităţi...

Critica Descentralizării în România

Descentralizarea în administraţia publică este un regim juridic în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcţionari numiţi de la...

Principiul Autonomiei Locale și Serviciile Publice

Administraţia publică reprezintă acţiunea neîntreruptă care are drept scop asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ritmică a vieţii statului,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Uniunea Europeană - administrație

INTRODUCERE Ideea de Europă unită, de unitate europeană, este de dată relativ recentă, cu toate că termenul „ Europa”, privit ca un concept...

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

INTRODUCERE În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului socio-economic, precum şi la statutul de...

Administratia Publica Locala in Romania Post-decembrista

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 1.1Noţiunea de administraţie publică locală. În orice societate, fie ea...

Garantarea Constituțională a Autonomiei Locale

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Principiile Administrației Publice Locale

I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1. Noţiunea de administraţie publică locală Prin administraţie publică locală se înţelege totalitatea...

Administratie Publica

Introducere Reforma instituţiilor publice locale În perioada de după 1989 ţările Europei Centrale şi de Est au suferit schimbări fundamentale...

Ai nevoie de altceva?