Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 53565
Mărime: 214.83KB (arhivat)
Publicat de: Andrei S.
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghe
Prezentata in cadrul facultatii Lucian Blaga

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. ROLUL AUTORITATILOR MILITARE ÎN REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC AL APARARII NATIONALE 3
 3. 1.1. Serviciul public al apararii nationale 3
 4. 1.1.1. Definirea serviciului public al apararii nationale 3
 5. 1.1.2. Caracteristicile serviciului public al apararii nationale 5
 6. 1.1.3. Armata – serviciu specializat al apararii nationale 7
 7. 1.1.4. Competanta armatei 9
 8. 1.2. Competenta autoritatilor publice în conducerea apararii nationale 10
 9. 1.2.1. Principiile de baza ale organizarii si functionarii sistemului militar 10
 10. 1.2.2. Autoritatile publice special abilitate în gestionarea problemelor esentiale în materie de aparare 11
 11. 1.2.3. Notiunea de autoritate militara 14
 12. CAPITOLUL II. ACTELE AUTORITATILOR MILITARE – NOTIUNE SI SFERA 21
 13. 2.1. Comandament si administratie în activitatea militara 21
 14. 2.1.1. Notiunea de comandament si administratie militara 21
 15. 2.1.2. Evolutia legislatiei administratiei si comandamentului militar 24
 16. 2.2. Raporturile care se stabilesc între administratia militara si administratia publica 25
 17. 2.3. Delimitarea sferei actelor autoritatilor militare 27
 18. 2.3.1. Legislatia militara antebelica 27
 19. 2.3.2. Legislatia militara postbelica 28
 20. 2.3.3. Procesul de reformare a legislatiei militare 29
 21. 2.4. Notiune, trasaturi si clasificarea actelor autoritatilor militare 34
 22. 2.4.1. Definitia actelor autoritatilor militare 34
 23. 2.4.2. Trasaturile caracteristice actelor autoritatilor militare 35
 24. 2.4.3. Clasificarea actelor autoritatilor militare 37
 25. 2.4.4. Ordinul, principala forma de manifestare a prerogativelor legale ale autoritatilor militare 38
 26. CAPITOLUL III. REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR DE COMANDAMENT CU CARACTER MILITAR 41
 27. 3.1. Perspectiva juridica asupra actelor autoritatilor militare 41
 28. 3.1.1. Raporturile juridice ale autoritatilor militare cu subiectii interni sau externi sistemului militar 41
 29. 3.1.2. Teoria juridica a actelor de comandament militar 48
 30. 3.1.3. Contenciosul actelor autoritatilor militare 53
 31. 3.2. Regimul juridic al actelor de comandament cu caracter militar 57
 32. 3.2.1. Procedura de elaborare a actelor de comandament cu caracter militar 57
 33. 3.2.2. Modul de intrare în vigoare a actelor de comandament cu caracter militar 61
 34. 3.2.3. Efectele juridice ale actelor de comandament cu caracter militar 62
 35. 3.2.4. Modul de încetare a efectelor actelor autoritatilor militare 65
 36. CAPITOLUL IV. CONTROLUL ACTELOR AUTORITATILOR MILITARE 70
 37. 4.1. Controlul administrativ 70
 38. 4.1.1. Notiunea si rolul controlului administrativ 70
 39. 4.1.2. Forme ale controlului administrative asupra actelor autoritatilor militare 76
 40. 4.2. Controlul administrativ jurisdictional – organisme jurisdictionale specializate 82
 41. 4.3. Alte forme ale cotrolului asupra activitatilor cu specific militar 86
 42. 4.4. Discutii privind controlul judiciar asupra actelor autoritatilor militare 87
 43. 4.4.1. Notiunea contenciosului administrativ 87
 44. 4.4.2. Exceptarea actelor de comandament cu caracter militar de la contenciosul administrativ 90
 45. PARTEA A II – A : REPERE DE ORDIN PRACTIC 99
 46. CONCLUZII SI PROPUNERI 109
 47. ANEXE 112
 48. Anexa 1 112
 49. Anexa 2 114
 50. Anexa 3 117
 51. Anexa 4 118
 52. Anexa 5 119
 53. Anexa 6 120
 54. Anexa 7 122
 55. Anexa 8 123
 56. Anexa 9 125
 57. Anexa 10 126
 58. Anexa 11 127
 59. BIBLIOGRAFIE 128
 60. I. Tratate. Monografii. Colectii de studii. Lucrari cu caracter general. Dictionare. 128
 61. II Studii. Articole 129
 62. III. Legislatie interna 130
 63. IV. Manuale, regulamente, dispozitii militare 132
 64. V. Jurisprudenta 132

Extras din proiect

INTRODUCERE

Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este neîndoielnic atât pentru militari, în primul rând prin aceea ca ar putea fi un multiplicator de forta armata, cât si pentru juristi care nu pot lasa neexplicate aspectele specifice ale aplicarii legilor într-un domeniu atât de special cum este cel militar.

Un astfel de studiu îsi propune amplificarea eficacitatii fortelor armate într-o societate în schimbare prin analiza impactului dreptului administrativ asupra perfectionarii activitatii autoritatilor militare.

Prima parte a lucrarii îsi propune sa defineasca trasaturile particulare ale notiunii de autoritate militara, plecând de la caracteristicile serviciului public al apararii si de la importanta, necesitatea si atributiile armatei si militarilor într-o societate democratica. Cel de-al doilea capitol al lucrarii s-a focalizat pe analiza comandamentului si administratiei militare ca forme conexe de activitate militara, delimitând sfera actelor autoritatilor militare, definindu-le si clasificându-le astfel încât sa se poata întelege diferentele juridice semnificative dintre actele administrative si cele de comandament militar. Regimul juridic al actelor emise de autoritatile militare reprezinta obiectul celui de-al treilea capitol si analizeaza pe rând legalitatea acestora, forma si procedura emiterii lor, efectele juridice si jurisprudenta acestei specii de acte administrative. În sfârsit, ultima parte a lucrarii a fost destinata analizarii controlului actelor de autoritate militara.

Obiectivul acestei lucrari îl reprezinta întelegerea faptului ca scopul nobil al apararii nationale nu poate scuza niciodata mijloacele ilegale utilizate de autoritatile militare în îndeplinirea misiunilor lor, ca puterea lor discretionara pe teatrul de razboi nu este, pâna la urma, decât posibilitatea pe care legea le-o acorda de a alege, între mai multe cursuri ale actiunii militare, pe acela care e viabil si conform prescriptiilor juridice.

PARTEA I: REPERE DE ORDIN TEORETIC

CAPITOLUL I. ROLUL AUTORITATILOR MILITARE ÎN REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC AL APARARII NATIONALE

1.1. Serviciul public al apararii nationale

1.1.1. Definirea serviciului public al apararii nationale

Cea mai simpla definitie a apararii nationale este aceea de protejare a intereselor natiunii organizate în stat de pericolele externe. Organizarea razboiului ori a apararii nationale reprezinta una din cele mai vechi functii statale si a impus existenta armatelor, ca instrument al utilizarii violentei armate si a autoritatilor executive de administrare a nevoilor armatei, ministere de razboi; interzicerea formala a recursului la violenta în relatiile internationale prin prevederile Cartei ONU a facut ca dupa 1945 sa se generalizeze denumirea acestora din urma de „ministere ale apararii nationale”.

Cea mai raspândita definitie a razboiului este aceea de continuare a politicii cu alte mijloace ceea ce face ca el sa fie decis de autoritati politice si sa reprezinte, în pofida Pactului Briand-Kellogg din 1928, un instrument al politicii nationale . Desfasurarea sa efectiva se realizeaza prin intermediul armatelor care reprezinta mijlocul concret de materializare a intereselor politicii externe ale statelor. În cadrul armatelor, autoritatile militare nu sunt altceva decât organele de stat care asigura managementul apararii armate si gestiunea mijloacelor violentei armate fara de care nu ar exista razboiul.

Razboaiele sunt fenomene sociale din acest motiv ele sunt supuse reglementarii juridice ceea ce face ca în cadrul dreptului public sa existe domenii specializate care poarta denumirea de drept al razboiului (conflictelor armate) sau de drept militar. În dreptul international este unanim admis ca razboiul este o solutie exceptionala a grupurilor organizate politic care impune astfel o reglementare juridica speciala; iar în dreptul intern, specificul raporturilor militare conduc în mod necesar la elaborarea unor norme derogatorii de la dreptul comun.

Preview document

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 1
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 2
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 3
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 4
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 5
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 6
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 7
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 8
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 9
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 10
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 11
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 12
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 13
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 14
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 15
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 16
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 17
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 18
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 19
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 20
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 21
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 22
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 23
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 24
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 25
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 26
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 27
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 28
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 29
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 30
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 31
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 32
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 33
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 34
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 35
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 36
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 37
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 38
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 39
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 40
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 41
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 42
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 43
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 44
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 45
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 46
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 47
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 48
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 49
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 50
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 51
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 52
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 53
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 54
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 55
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 56
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 57
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 58
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 59
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 60
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 61
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 62
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 63
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 64
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 65
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 66
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 67
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 68
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 69
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 70
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 71
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 72
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 73
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 74
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 75
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 76
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 77
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 78
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 79
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 80
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 81
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 82
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 83
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 84
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 85
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 86
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 87
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 88
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 89
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 90
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 91
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 92
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 93
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 94
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 95
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 96
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 97
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 98
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 99
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 100
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 101
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 102
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 103
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 104
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 105
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 106
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 107
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 108
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 109
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 110
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 111
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 112
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 113
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 114
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 115
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 116
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 117
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 118
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 119
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 120
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 121
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 122
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 123
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 124
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 125
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 126
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 127
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 128
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 129
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 130
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 131
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 132
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 133
Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale - Pagina 134

Conținut arhivă zip

 • Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Administrația publică de stat - ministerele și serviciile publice deconcentrate

Administraţia publică centrală cuprinde: 1. Organele supreme ale administraţiei publice: a) Preşedintele României. b) Guvernul. 2. Organele...

Drept Procesual Penal

Arestarea inculpatului Arestarea inculpatului Articolul 148 C.proc.pen. a suferit modificari2 care reglementeaza conditiile si cazurile in care...

Ai nevoie de altceva?