Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 53565
Mărime: 214.83KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghe
Prezentata in cadrul facultatii Lucian Blaga

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. ROLUL AUTORITATILOR MILITARE ÎN REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC AL APARARII NATIONALE 3

1.1. Serviciul public al apararii nationale 3

1.1.1. Definirea serviciului public al apararii nationale 3

1.1.2. Caracteristicile serviciului public al apararii nationale 5

1.1.3. Armata – serviciu specializat al apararii nationale 7

1.1.4. Competanta armatei 9

1.2. Competenta autoritatilor publice în conducerea apararii nationale 10

1.2.1. Principiile de baza ale organizarii si functionarii sistemului militar 10

1.2.2. Autoritatile publice special abilitate în gestionarea problemelor esentiale în materie de aparare 11

1.2.3. Notiunea de autoritate militara 14

CAPITOLUL II. ACTELE AUTORITATILOR MILITARE – NOTIUNE SI SFERA 21

2.1. Comandament si administratie în activitatea militara 21

2.1.1. Notiunea de comandament si administratie militara 21

2.1.2. Evolutia legislatiei administratiei si comandamentului militar 24

2.2. Raporturile care se stabilesc între administratia militara si administratia publica 25

2.3. Delimitarea sferei actelor autoritatilor militare 27

2.3.1. Legislatia militara antebelica 27

2.3.2. Legislatia militara postbelica 28

2.3.3. Procesul de reformare a legislatiei militare 29

2.4. Notiune, trasaturi si clasificarea actelor autoritatilor militare 34

2.4.1. Definitia actelor autoritatilor militare 34

2.4.2. Trasaturile caracteristice actelor autoritatilor militare 35

2.4.3. Clasificarea actelor autoritatilor militare 37

2.4.4. Ordinul, principala forma de manifestare a prerogativelor legale ale autoritatilor militare 38

CAPITOLUL III. REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR DE COMANDAMENT CU CARACTER MILITAR 41

3.1. Perspectiva juridica asupra actelor autoritatilor militare 41

3.1.1. Raporturile juridice ale autoritatilor militare cu subiectii interni sau externi sistemului militar 41

3.1.2. Teoria juridica a actelor de comandament militar 48

3.1.3. Contenciosul actelor autoritatilor militare 53

3.2. Regimul juridic al actelor de comandament cu caracter militar 57

3.2.1. Procedura de elaborare a actelor de comandament cu caracter militar 57

3.2.2. Modul de intrare în vigoare a actelor de comandament cu caracter militar 61

3.2.3. Efectele juridice ale actelor de comandament cu caracter militar 62

3.2.4. Modul de încetare a efectelor actelor autoritatilor militare 65

CAPITOLUL IV. CONTROLUL ACTELOR AUTORITATILOR MILITARE 70

4.1. Controlul administrativ 70

4.1.1. Notiunea si rolul controlului administrativ 70

4.1.2. Forme ale controlului administrative asupra actelor autoritatilor militare 76

4.2. Controlul administrativ jurisdictional – organisme jurisdictionale specializate 82

4.3. Alte forme ale cotrolului asupra activitatilor cu specific militar 86

4.4. Discutii privind controlul judiciar asupra actelor autoritatilor militare 87

4.4.1. Notiunea contenciosului administrativ 87

4.4.2. Exceptarea actelor de comandament cu caracter militar de la contenciosul administrativ 90

PARTEA A II – A : REPERE DE ORDIN PRACTIC 99

CONCLUZII SI PROPUNERI 109

ANEXE 112

Anexa 1 112

Anexa 2 114

Anexa 3 117

Anexa 4 118

Anexa 5 119

Anexa 6 120

Anexa 7 122

Anexa 8 123

Anexa 9 125

Anexa 10 126

Anexa 11 127

BIBLIOGRAFIE 128

I. Tratate. Monografii. Colectii de studii. Lucrari cu caracter general. Dictionare. 128

II Studii. Articole 129

III. Legislatie interna 130

IV. Manuale, regulamente, dispozitii militare 132

V. Jurisprudenta 132

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este neîndoielnic atât pentru militari, în primul rând prin aceea ca ar putea fi un multiplicator de forta armata, cât si pentru juristi care nu pot lasa neexplicate aspectele specifice ale aplicarii legilor într-un domeniu atât de special cum este cel militar.

Un astfel de studiu îsi propune amplificarea eficacitatii fortelor armate într-o societate în schimbare prin analiza impactului dreptului administrativ asupra perfectionarii activitatii autoritatilor militare.

Prima parte a lucrarii îsi propune sa defineasca trasaturile particulare ale notiunii de autoritate militara, plecând de la caracteristicile serviciului public al apararii si de la importanta, necesitatea si atributiile armatei si militarilor într-o societate democratica. Cel de-al doilea capitol al lucrarii s-a focalizat pe analiza comandamentului si administratiei militare ca forme conexe de activitate militara, delimitând sfera actelor autoritatilor militare, definindu-le si clasificându-le astfel încât sa se poata întelege diferentele juridice semnificative dintre actele administrative si cele de comandament militar. Regimul juridic al actelor emise de autoritatile militare reprezinta obiectul celui de-al treilea capitol si analizeaza pe rând legalitatea acestora, forma si procedura emiterii lor, efectele juridice si jurisprudenta acestei specii de acte administrative. În sfârsit, ultima parte a lucrarii a fost destinata analizarii controlului actelor de autoritate militara.

Obiectivul acestei lucrari îl reprezinta întelegerea faptului ca scopul nobil al apararii nationale nu poate scuza niciodata mijloacele ilegale utilizate de autoritatile militare în îndeplinirea misiunilor lor, ca puterea lor discretionara pe teatrul de razboi nu este, pâna la urma, decât posibilitatea pe care legea le-o acorda de a alege, între mai multe cursuri ale actiunii militare, pe acela care e viabil si conform prescriptiilor juridice.

PARTEA I: REPERE DE ORDIN TEORETIC

CAPITOLUL I. ROLUL AUTORITATILOR MILITARE ÎN REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC AL APARARII NATIONALE

1.1. Serviciul public al apararii nationale

1.1.1. Definirea serviciului public al apararii nationale

Cea mai simpla definitie a apararii nationale este aceea de protejare a intereselor natiunii organizate în stat de pericolele externe. Organizarea razboiului ori a apararii nationale reprezinta una din cele mai vechi functii statale si a impus existenta armatelor, ca instrument al utilizarii violentei armate si a autoritatilor executive de administrare a nevoilor armatei, ministere de razboi; interzicerea formala a recursului la violenta în relatiile internationale prin prevederile Cartei ONU a facut ca dupa 1945 sa se generalizeze denumirea acestora din urma de „ministere ale apararii nationale”.

Cea mai raspândita definitie a razboiului este aceea de continuare a politicii cu alte mijloace ceea ce face ca el sa fie decis de autoritati politice si sa reprezinte, în pofida Pactului Briand-Kellogg din 1928, un instrument al politicii nationale . Desfasurarea sa efectiva se realizeaza prin intermediul armatelor care reprezinta mijlocul concret de materializare a intereselor politicii externe ale statelor. În cadrul armatelor, autoritatile militare nu sunt altceva decât organele de stat care asigura managementul apararii armate si gestiunea mijloacelor violentei armate fara de care nu ar exista razboiul.

Razboaiele sunt fenomene sociale din acest motiv ele sunt supuse reglementarii juridice ceea ce face ca în cadrul dreptului public sa existe domenii specializate care poarta denumirea de drept al razboiului (conflictelor armate) sau de drept militar. În dreptul international este unanim admis ca razboiul este o solutie exceptionala a grupurilor organizate politic care impune astfel o reglementare juridica speciala; iar în dreptul intern, specificul raporturilor militare conduc în mod necesar la elaborarea unor norme derogatorii de la dreptul comun.

Preview document

Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 1
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 2
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 3
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 4
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 5
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 6
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 7
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 8
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 9
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 10
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 11
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 12
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 13
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 14
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 15
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 16
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 17
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 18
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 19
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 20
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 21
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 22
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 23
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 24
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 25
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 26
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 27
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 28
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 29
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 30
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 31
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 32
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 33
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 34
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 35
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 36
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 37
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 38
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 39
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 40
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 41
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 42
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 43
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 44
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 45
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 46
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 47
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 48
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 49
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 50
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 51
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 52
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 53
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 54
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 55
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 56
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 57
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 58
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 59
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 60
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 61
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 62
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 63
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 64
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 65
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 66
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 67
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 68
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 69
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 70
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 71
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 72
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 73
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 74
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 75
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 76
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 77
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 78
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 79
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 80
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 81
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 82
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 83
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 84
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 85
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 86
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 87
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 88
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 89
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 90
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 91
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 92
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 93
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 94
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 95
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 96
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 97
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 98
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 99
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 100
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 101
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 102
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 103
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 104
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 105
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 106
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 107
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 108
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 109
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 110
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 111
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 112
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 113
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 114
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 115
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 116
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 117
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 118
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 119
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 120
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 121
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 122
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 123
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 124
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 125
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 126
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 127
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 128
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 129
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 130
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 131
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 132
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 133
Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale - Pagina 134

Conținut arhivă zip

  • Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Administrația publică de stat - ministerele și serviciile publice deconcentrate

Administraţia publică centrală cuprinde: 1. Organele supreme ale administraţiei publice: a) Preşedintele României. b) Guvernul. 2. Organele...

Drept Procesual Penal

Arestarea inculpatului Arestarea inculpatului Articolul 148 C.proc.pen. a suferit modificari2 care reglementeaza conditiile si cazurile in care...

Ai nevoie de altceva?