Bunurile Comune ale Soților

Proiect
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 15866
Mărime: 58.10KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Mihai

Cuprins

INTRODUCERE.pag.2

CAPITOLUL I:Aspecte generale privind regimul matrimonial.pag.3

SECŢIUNEA I:Regimul matrimonial al bunurilor comune.pag.3

SECŢIUNEA II:Bunurile comune ale soţilor.pag.8

1.Noţiunea şi categoriile de bunuri ale soţilor.pag.8

2.Bunuri comune ale soţilor.pag.9

A.Noţiunea de dobândire.pag.11

B.Calitatea de dobânditor.pag.13

C.Momentul dobândirii bunurilor.pag.15

CAPITOLUL II:Calificarea unor bunuri ca fiind comune.pag.17

SECŢIUNEA I:Venitul din munca.pag.18

1.Salariul.pag.18

2.Alte venituri asimilitate salariului.pag.21

3.Renumeraţia autorilor. pag.21

SECŢIUNEA II:Sumele economisite , depuse la C.E.C sau

la bănci.pag.23

SECŢIUNEA III:Imobilele.pag.24

1.Construcţiile edificate de soţi pe terenul unuia dintre ei.pag.25

2.Recondiţionări , reparaţii , adaosuri la construcţii vechi.pag.27

3.Construcţiile edificate de soţi pe terenul unei terţe persoane.pag.28

4.Construcţiile edificate de soţi pe un teren atribuit în folosinţă.pag.29

5.Locuinţe construite cu credit.pag.29

6.Construcţii edificate de concubini.pag.31

7.Dreptul de folosinţă asupra locuinţei.pag.32

SECŢIUNEA IV:Fructele şi productele.pag.33

CAPITOLUL III:Drepturile soţilor asupra bunurilor comune.pag.34

SECŢIUNEA I:Administrarea bunurilor şi mandatul tacit.pag.34

SECŢIUNEA II:Cazuri speciale de exercitare a mandatului

tacit reciproc.pag.40

SECŢIUNEA III:Sancţiuni aplicabile actelor încheiate cu

încălcarea drepturilor unuia dintre soţi.pag.42

CAPITOLUL IV:Datoriile comune ale soţilor.pag.43

SECŢIUNEA I:Datoriile comune ale soţilor.Noţiune si clasificare.pag.43

SECŢIUNEA II:Regimul juridic al datoriilor comune ale soţilor.pag.47

CAPITOLUL V:Împărţirea bunurilor comune ale soţilor.pag.48

SECŢIUNEA I:Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei.pag.48

1.Împărţirea bunurilor comune la cererea unuia dintre soţi.pag.49

2.Împărţirea bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai

unuia dintre soţi.pag.51

3.Confiscarea averii unuia dintre soţi.pag.52

SECŢIUNEA II: Împărţirea bunurilor comune la desfacerea

Casatoriei.pag.53

SECŢIUNEA III:Stabilirea cotei cuvenite fiecarui soţ.pag.55

SECŢIUNEA IV:Procedura împărţirii bunurilor comune

Efectele hotărârii de împărţire.pag.56

SECŢIUNEA V:Împărţirea bunurilor comune în cazul

încetării căsătoriei.pag.59

SECŢIUNEA VI:Împărţirea bunurilor comune în cazul

desfiinţării căsătoriei.pag.60

CONCLUZII.pag.62

BIBLIOGRAFIE.pag.64

Extras din document

-INTRODUCERE-

Lucrarea abordează tema bunurilor comune ale soţilor, modul in care acestea au fost dobandite sau imparţite, si implicit datoriile comune ale soţilor.

Cunoaşterea exactă a categoriilor de bunuri care fac parte din regimul matrimonial a fost obiectul unor discuţii in literatura de specialitate.

O foarte mare importanţa se acordă criteriului referitor la momentul dobandirii bunurilor comune, astfel numai bunurile dobandite in timpul căsătoriei cu calitate de bunuri comune iar soţii se vor bucura in mod egal de ele.

Orice acţiune pe care unul dintre soţi o va realiza în legătură cu bunurile comune se consideră ca are consimtământul celuilalt soţ.

Regimul comunităţii matrimoniale va exista atâta timp cât există căsătoria,in cazul incetării acesteia va avea loc o împărtire a bunurilor comune,fapt ce va schimba regimul bunurilor comune in bunuri proprii.

Este important a se cunoaşte delimitarea dintre bunurile comune şi bunurile proprii ale soţilor astfel încat să nu se aducă atingere patrimoniului propriu al soţilor iar în cazul împărţirii bunurilor comune să nu se realizeze o inegalitate a cotei părţi ce revine fiecarui soţ.

Având in vedere toate acestea,lucrarea doreşte să prezinte importanţa incadrării anumitor bunuri ca fiind bunuri comune deoarece acestea constituie baza materială in ceea ce priveşte cheltuielile căsniciei şi sunt singurele bunuri care vor face obiectul unui proces de partaj cerut de soţii sau de creditorii acestora în timpul căsătoriei sau obligatoriu in caz de încetare,desfacere sau desfiinţare a căsătoriei.

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND REGIMUL

MATRIMONIAL

SECŢIUNEA a 1-a:REGIMUL MATRIMONIAL AL

BUNURILOR COMUNE

Căsătoria produce mai multe efecte patrimoniale asupra persoanei decăt orice altă relaţie familială.

Tot în timpul căsătoriei intervin şi o multitudine de relaţii de ordin patrimonial intre soţi si terţi.Modurile de rezolvare a acestor probleme cu caracter patrimonial pot fi rezumate prin noţiunea de “regimuri matrimoniale”.

S-a afirmat că regimul matrimonial desemnează totalitatea regimurilor care guvernează raporturile dintre soţi privitoare la bunurile lor, precum şi acelea ce se formează in relaţiile cu terţii.

Într-o altă opinie regimul matrimonial a fost definit ca fiind “un ansamblu de reguli care o cârmuiesc chestiunile de ordin pecuniar ce se nasc din unirea soţilor prin căsătorie”.

De asemenea M. Eliescu consideră regimul matrimonial ca fiind statultul care reglementează interesele patrimoniale ale soţilor in timpul căsătoriei , în timp ce Ioan Albu sustine ca regimul matrimonial constă in ansamblul regulilor care cârmuiesc raporturile dintre soţi privitoare la bunurile lor, percum şi raporturile in care ei intră cu terţii in calitatea lor de soţi.

Regimul matrimonial este stabilit în momentul căsătoriei.S-a pus însă şi problema dacă un contract de căsătorie încheiat în prealabil de către soţi produce aceleaşi efecte ca şi căsătoria înseşi.Concluzia a fost că regimul matrimonial pe care aceşti soţi l-au adoptat nu produce nici un efect decât începând cu data căsătoriei.

Obiectul regimului matrimonial a fost definit atât din punct de vedere material cât si din punct de vedere juridic.

Preview document

Bunurile Comune ale Soților - Pagina 1
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 2
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 3
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 4
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 5
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 6
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 7
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 8
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 9
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 10
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 11
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 12
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 13
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 14
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 15
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 16
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 17
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 18
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 19
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 20
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 21
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 22
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 23
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 24
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 25
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 26
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 27
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 28
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 29
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 30
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 31
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 32
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 33
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 34
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 35
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 36
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 37
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 38
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 39
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 40
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 41
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 42
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 43
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 44
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 45
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 46
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 47
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 48
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 49
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 50
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 51
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 52
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 53
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 54
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 55
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 56
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 57
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 58
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 59
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 60
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 61
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 62
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 63
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 64
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 65
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 66
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 67
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 68
Bunurile Comune ale Soților - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Bunurile Comune ale Sotilor.doc
 • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Bunurile Proprii ale Soților și Drepturile Acestora Asupra Lor

INTRODUCERE In practica, doctrina si chiar legislatie, termenul bunuri este folosit in doua sensuri ori acceptiuni: - „Stricto sensu” – prin...

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art. articolul Cap. - Capitol C. civ. Codul civil C.D. Culegere de decizii C. fam. Codul familiei...

Efectele încheierii căsătoriei

Introducere Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi...

Procedura Partajului

1. Consideratii generale asupra procedurii împărtelii judiciare 1.1 Notiunea de împărteală. Sediul materiei Dreptul de proprietate asupra unui...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art. articolul Cap. - Capitol C. civ. Codul civil C.D. Culegere de decizii C. fam. Codul familiei...

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales...

Bunurile Comune ale Soților

INTRODUCERE Casatoria este o institutie schimbatoare, ce a cunoscut numeroase fluctuatii de-a lungul istoriei pornind de la comunismul sexual,...

Bunurile comune ale soților - ca efect al căsătoriei - teorie și practică judiciară

În concepţia populară, cununiile sunt rupte din rai”, Goethe consideră a fi, începutul şi culmea oricărei culturi”, Proudhon aprecia că, căsătoria...

Primaria Municipiului Barlad - Serviciul de Stare Civila

DESCRIEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BÂRLAD Pentru a se putea trăi decent într-o comunitate este necesară, printre altele, şi existenţa unor servicii...

Bunurile comune ale soților

Garantarea dreptului la apărare prevăzut de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: Reglementările art. 6 alin. (1) şi alin. (4) C. proc. pen....

Ai nevoie de altceva?