Caiet de Practica Birou Notarial

Proiect
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 8791
Mărime: 67.19KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA “GEORGE BARITIU” FACULTATEA DE DREPT– BRASOV

Extras din document

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII

Total ore de practică: 70

Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011

Program de lucru: zilnic de la ora 9,00 până la ora 14,00

Total ore/zi: 5

SERVICII

SERVICII SI COMPETENTA NOTARIALA

Biroul Notarului Public Socaciu George are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale:

• redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic

• autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat,

• redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii, împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie, ipoteci, testamente, declaraţii, procuri,

• certificări de fapte, în cazurile prevăzute de lege;

• darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi;

• legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii traducătorului;

• eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;

• orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege.

• Consultatii juridice gratuite în materie notarială :

• Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale;

• Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii;

• Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial;

• Certificari de fapte;

• Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;

• Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii;

• Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor

• Testamente;

• Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege

• Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti;

• Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor.

Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru, din motive obiective ( sanatate, etc.), pe baza unei cereri si cu o programare prealabila.

SERVICII DE TRADUCERI

Biroul notarial ofera servicii de traduceri, din si in limba engleza, franceza, italiana, spaniolă,turcă, chineză, arabă, ebraică, rusă, bulgară, polonă, cehă, colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.

SERVICII DE CADASTRU

Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.

• Consultatii juridice in domeniul comercial, in vederea perfectarii actelor şi procedurilor notariale;

• Acte constitutive, Hotarari A.G.A., acte aditionale ale societatilor comerciale;

• Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor, administratorilor, procurilor, conventiilor, etc.;

• Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, impuse de legalitatea actului notarial;

• Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale;

• Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii;

• Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, alipiri, dezmembrari, partaj, ipoteci, impumut, antecontracte de vanzare-cumparare, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege si

• Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti.

SERVICII DE TRADUCERI

Biroul notarial ofera si servicii de traduceri, din si in limba engleza, franceza, italiana, spaniolă,turcă, chineză, arabă, ebraică, rusă, bulgară, polonă, cehă, colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.

SERVICII DE CADASTRU

Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati, pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.

Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune, numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Brasov, a judecătoriei Brasov .Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public, sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale.

SCURTA INTRODUCERE

Biroul notarial a fost infiintat in anul 1995 de catre notarii publici Bojan Elena Luminita si Cojocaru Sarlota. Biroul notarial are un numar de 9 angajati, precum si traducator autorizat de Ministerul de Justitie pentru limba engleza si limba franceza. Notarii publici din cadrul biroului notarial au si competenta in activitatea de mediere, fiind autorizati de Consiliul de Mediere. Biroul notarial Cojocaru Sarlota are competenta materiala generala, precum si teritoriala, cu exceptia succesiunilor, caz in care competenta teritoriala se limiteaza la circumscriptia judecatoriei Brasov. 

23.05.2011

-In data de 12.05.2011, ora 8,55 m-am prezentat la sediu Biroului Notarial de pe strada Magurii Nr 2 din localitatea Codlea, judetul Brasov.

-In prima zi mi s-a explicat in mare activitatile ce se desfasoara in cadrul biroului notarial.

Preview document

Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 1
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 2
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 3
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 4
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 5
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 6
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 7
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 8
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 9
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 10
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 11
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 12
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 13
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 14
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 15
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 16
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 17
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 18
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 19
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 20
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 21
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 22
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 23
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 24
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 25
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 26
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 27
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 28
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 29
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 30
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 31
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 32
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 33
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 34
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 35
Caiet de Practica Birou Notarial - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica Birou Notarial.docx

Alții au mai descărcat și

Caiet de Practica in Drept Notarial

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridce constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si...

Caiet Practica Juridica

In cadrul cabinetului de avocat “Sorin Boldi”, din Baroul Bucuresti. -s-au urmarit listele afisate la avizier cu privire la judecarea dosarelor...

Caiet de Practica Drept

Ce trebuie ştiut despre judecata în procesul penal : Judecata este modul în care instanţa de judecată îşi exercită atribuţiile în mod activ....

Caiet Practica - Cabinet de Avocatura

I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : Prenumele studentului : Prenumele tatălui : Instituţia de învăţământ superior :...

Caiet de Practica

I. Dreptul la mostenire al rudelor defunctului 1.Clasa intai de mostenitori legali: descendentii defunctului Potrivit art. 669 C. civ., prin...

Proceduri utilizate în asistența judiciară în materie penală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ASISTENȚA JUDICIARĂ 1.1 Noțiune Prin asistență judiciară penală, în sens restrâns, se înțelege asistența pe...

Drepturile Notarilor Publici

Activitatea notariala este activitatea menită să autentifice actele juridice, să atașeze fapte care au semnificație juridică , precum și sa...

Referat Practica - Analiza unei Decizii Penale

PARTEA I - INSTITUŢIA DE PRACTICĂ 1. Prezentarea generală a stagiului de practică : a. Identificarea instituţiei – gazdă şi a...

Ai nevoie de altceva?