Caiet de Practica Drept

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9002
Mărime: 67.71KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roibu Luminita
Caiet de practica efectuat intr-un cabinet de avocatura

Extras din document

Ce trebuie ştiut despre judecata în procesul penal :

Judecata este modul în care instanţa de judecată îşi exercită atribuţiile în mod activ.

Instanţa de judecată înseamnă un complet de judecată format din judecători,în compunerea prevăzută de lege, şi din grefier, cu participarea procurorului. Compunerea instanţei se impune a fi aceeaşi pe tot parcursul procesului

Judecata sau procesul se desfăşoară la sediul instanţei în şedinţă publică. Judecătorul poate dispune judecarea cauzei în şedinţă secretă, la cererea părţilor sau din oficiu, dacă s-ar aduce atingere unor interese de stat, moralei sau vieţii intime a unei persoane. Într-o asemenea situaţie, nu sunt admişi în sala de judecată decît părţile, reprezentanţii lor, apărătorii şi alte persoane care sunt chemate de instanţă.

La şedinţa de judecată nu pot participa minorii sub 16 ani.

• S-au urmărit listele afişate la avizier cu privire la judecarea dosarelor civile, penale din zilele respective.

• S-a asistat, în sala de judecată, la desfăşurarea activităţii de judecată a unor dosare cu obiect: litigii, divorţ, partaj, litigii de muncă, comerciale, punere în posesie, ordonanţă preşedinţială e.t.c.

• S-au desfăşurat activităţi cu privire la studierea dosarelor, la arhive.

PROCESUL CIVIL

Procesul civil este activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şi alte organe sau persoane care participă la înfăptuirea justiţiei în pricinile civile, precum şi raporturile dintre aceşti participanţi, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârii judecătoreşti sau a altor titluri executorii, conform procedurii stabilite de lege.

În cadrul înfăptuirii justiţiei, procesul civil este deci activitatea pe care o desfăşoară organele de stat competente, cu participarea părţilor interesate, în vederea rezolvării conflictelor ce se ivesc în circuitul civil.

Procesul civil serveşte ca formă specială a constrângerii de stat pentru valorificarea în concret a dreptului subiectiv încălcat şi prin aceasta, la restabilirea ordinii de drept tulburate.

1. ETAPA SCRISĂ

Cererea de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată reprezintă actul de procedură prin care partea interesată se adresează instanţei de judecată pentru a invoca aplicarea legii la un caz determinat, manifestarea de voinţă a celui interesat de a-şi afirma o pretenţie şi de a-şi exercita dreptul de a reclama punerea în mişcare a acţiunii civile.

Cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă, potrivit art. 112 Codul de procedură civilă, următoarele elemente:

− numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori pentru persoanele juridice denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, se va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează a i se face toate comunicările;

− numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;

− obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când preţuirea este posibilă;

− arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;

− arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;

− semnătura.

Ca formă a acţiunii civile, cererea de chemare în judecată declanşează procesul civil şi, implicit, produce anumite efecte. Astfel, cererea de chemare în judecată:

− investeşte instanţa cu soluţionarea litigiului;

− constituie baza raportului procesual civil ce se formează între reclamant şi pârât, fixează cadrul procesual în care se va desfăşura judecata cu privire la părţi şi la obiectul litigiului;

− exprimă opţiunea reclamantului, în cazul competenţei teritoriale alternativ, de a alege instanţa competentă, opţiune asupra căreia nu poate reveni;

− operează punerea în întârziere a pârâtului;

− face să întrerupă prescripţia dreptului la acţiune, însă pentru a produce efectul imperativ de prescripţie trebuie ca cererea să fie introdusă înăuntrul termenului şi să nu fie respinsă, anulată, perimată sau reclamantul să nu fi renunţat la ea.

Preview document

Caiet de Practica Drept - Pagina 1
Caiet de Practica Drept - Pagina 2
Caiet de Practica Drept - Pagina 3
Caiet de Practica Drept - Pagina 4
Caiet de Practica Drept - Pagina 5
Caiet de Practica Drept - Pagina 6
Caiet de Practica Drept - Pagina 7
Caiet de Practica Drept - Pagina 8
Caiet de Practica Drept - Pagina 9
Caiet de Practica Drept - Pagina 10
Caiet de Practica Drept - Pagina 11
Caiet de Practica Drept - Pagina 12
Caiet de Practica Drept - Pagina 13
Caiet de Practica Drept - Pagina 14
Caiet de Practica Drept - Pagina 15
Caiet de Practica Drept - Pagina 16
Caiet de Practica Drept - Pagina 17
Caiet de Practica Drept - Pagina 18
Caiet de Practica Drept - Pagina 19
Caiet de Practica Drept - Pagina 20
Caiet de Practica Drept - Pagina 21
Caiet de Practica Drept - Pagina 22
Caiet de Practica Drept - Pagina 23
Caiet de Practica Drept - Pagina 24
Caiet de Practica Drept - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Caiet de Practica Birou Notarial

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de...

Caiet de Practica - Judecatoria Suceava

III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE Putrea judecatorească se exercită de înalta curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe...

Caiet Practica - Cabinet de Avocatura

I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : Prenumele studentului : Prenumele tatălui : Instituţia de învăţământ superior :...

Instantele de Judecata si Rolul lor

Proiect ManagementPrezentare: Instanţe arondate: Judecătoria Bacău, Judecătoria Oneşti, Judecătoria Moineşti, Judecătoria Buhuşi, Judecătoria Podu...

Raport de Practica - Judecatoria Sectorului Riscani

Practica sa desfăşurat în conformitate cu sarcinile specificate în programul practicii, instrucţiunile pentru studentul practicant, regulamentul...

Principiile stabilirii competențelor și sistemull distribuirii și al exercitării lor în comun între instituțiile Uniunii Europene

Structura sistemului instituțional a suferit diverse modificări, care, în principiu au fost datorate extinderii Uniunii Europene. Aceste modificări...

Numirea și admiterea membrilor oficiului consular

Abstract Parcursul și dezvoltarea relațiilor între state s-a concretizat prin apariția oficiilor consulare ca o instituții tampon ce favorizează...

Statul - subiect al dreptului internațional public

În sensul sau cel mai larg, dreptul internațional public, reprezintă totalitatea de norme juridice care legiuiește raporturile ce se stabilesc în...

Ai nevoie de altceva?