Caiet de Practica in Drept Notarial

Imagine preview
(5/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Caiet de Practica in Drept Notarial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: ROMOSAN IOAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridce constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea.

Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in conditiile prezentei legi. Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.

Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. Actele notariale pot fi effectuate si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, precum si de alte institutii, in conditiile si limitele prevazute de lege.

NOTARUL PUBLIC indeplineste urmatoarele acte notariale:

a) redactarea inscrisurilor cu continu juridic, la solicitarea partilor;

b) autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;

c) procedura succesorala notariala;

d) certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;

e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;

g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;

h) actele de protest al cambiilor, al biletelor de ordin si al cecurilor;

i) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;

j) efectuarea si legalizarea traducerilor;

k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit;

l) orice alte operatiuni prevazute de lege.

Procedura actelor notariale

Toate actele notariale se indeplinesc la cerere. Inscrisurile redactate de parti, sau dupa caz, de reprezentantii lor legali sau conventionali vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare, cu acordul parintilor.

In cadrul lucrarilor de indeplinire a actelor notariale, notarul public stabileste identitatea, domiciliul si capacitatea partilor, in afara cazurilor in care se solicita dare de data certa, intocmirea de copii legalizate sau acordarea de consultatii juridice notariale.

Notarul public are obligatia sa desluseasca raporturile reale dintre parti cu privire la actul pe care vor sa-l incheie, sa verifice daca scopul pe care il urmaresc este in conformitate cu legea si sa le dea indrumarile necesare asupra efectelor lui juridice.

De asemenea, el trebuie sa ceara partilor, ori de cate ori este cazul, documentele justificative si atorizatiile necesare pentru incheierea actului sau, la cererea acestora, va putea obtine el insusi documentatia necesara.

Actele notariale se indeplinesc la sediul biroului notarului public in timpul programului de serviciu cu publicul, afisat in mod corespunzator.

INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE, in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale, se constata prin incheiere, care va cuprinde:

a) sediul biroului notarial;

b) denumirea incheierii si numarul acesteia;

c) data indeplinirii actului notarial;

d) numele si prenumele notarului;

e) locul unde s-a indeplinit actul notarial,in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial, precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc;

f) numele sau denumirea partilor, domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana, reprezentate ori asistate, precum si modul in care li s-a constatat identitatea, cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri;

g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma, ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act;

h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti;

i) mentiunea perceperii taxelor de timbru,a onorariului si cuantumul acestora;

j) semnatura notarului public;

k) sigiliul biroului notarial public;

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Practica in Drept Notarial.doc