Caiet de Practica - Judecatoria Suceava

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 10254
Mărime: 72.58KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA: “ŞTEFAN CEL MARE”SUCEAVA FACULTATEA: “ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ” SPECIALIZARE: DREPT

Extras din document

III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

Putrea judecatorească se exercită de înalta curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia, în numele legii în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări.

Este o instanţă de fond, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile stabilite prin L.304/2004, Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, L.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor, Codul deontologic şi ale Ordinului de seviciu.

Conducerea instanţei este asigurată de preşedinte şi un vicepreşedinte.

În cadrul judecătoriei funţionează, personal auxiliar de specialitate şi personal încadrat în departamentul economico-financiar şi administrativ, există o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un birou de informare şi relaţii cu publicul.

Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţei.

Registratura şi arhiva sunt deschise zilnic pentru public minimum 4 ore/zi.

Programul de lucru al instanţei este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe săptămână; programul începe la ora 8,00 şi se încheie la ora 16,00.

Programarea la şedinţele de judecată ale judecătoriei se fac în raport cu nevoile instanţei, asigurându-se şi timpul necesar pregătiri profesionale.

În cazuri excepţionale, în materie penală, şedinţele de judecată pot fi stabilite şi în zile nelucrătoare.

Şedinţele de judecată încep la ora 9,00.

Accesul publicului este permis în sala de şedinţă, cu 30 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată.

Programul şrdinţelor de judecată şi programul de lucru cu publicul se aduc la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.

4 Pentru evidenţa activităţii instanţei se întocmesc şi se păstrează:

1. Registrul general de dosare

În acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la judecătorie cu rubricile stabilite în acest scop; sub acelaşi număr se vor înregistra toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul.

După numărul dosarului înregistrat se va trece indicativul secţiei ( C – civil, P – penală).

2. Opisul alfabetic

În acest registru se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior în proces, precum şi numărul dosarului.

3. Registrul informativ

În acest registru se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică, primul termen de judecată şi termenele ulterioare; data ieşirii dosarului din arhivă şi persoana căreia i s-a predat, data reintrării dosarului în arhivă; numărul şi data sentinţei, deciziei sau încheierii, după caz, şi soluţia pe scurt; data trimiterii dosarului la alte instanţe, la parchet sau la alte autorităţi şi data revenirii dosarului, conexarea sau ataşatrea dosarului la alt dosar.

4. Registrul de termene al arhivei

În acest registru se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-se numărul şi data înregistrării lor.

5. Condica şedinţelor de judecată

În acest registru se trec, în ordinea înscrisă pe listă, dosarele din fiecare şedinţă, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.

La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele penle şi una pentru cauzele civile.

6. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civle şi penale

În acest registru se trec, în ordinea datei declarării apelurilor sau, după caz, a recursurilor: numele şi prenumele părţii care a declarat apelul sau recursul; numărul dosarului, data declarării căii de atac şi data înaiantării dosarului la insatnţa competentă.

Actele de sesizare a instanţei, depuse personal sau prin reprezntant, sosite prin poştă, curier ori fax, se depun la registratură unde, în aceeaşi zi primesc dată certă, după care se predau preşedintelui instanţei, având ataşate dovezile privind modul în care au fost transmise.

După rezoluţia preşedintelui actele de sesizare primesc număr din registrul general de dosare.

Preview document

Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 1
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 2
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 3
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 4
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 5
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 6
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 7
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 8
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 9
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 10
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 11
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 12
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 13
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 14
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 15
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 16
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 17
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 18
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 19
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 20
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 21
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 22
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 23
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 24
Caiet de Practica - Judecatoria Suceava - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica - Judecatoria Suceava.doc

Alții au mai descărcat și

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Caiet Practica Juridica

In cadrul cabinetului de avocat “Sorin Boldi”, din Baroul Bucuresti. -s-au urmarit listele afisate la avizier cu privire la judecarea dosarelor...

Caiet de Practica Drept

Ce trebuie ştiut despre judecata în procesul penal : Judecata este modul în care instanţa de judecată îşi exercită atribuţiile în mod activ....

Instantele de Judecata si Rolul lor

Proiect ManagementPrezentare: Instanţe arondate: Judecătoria Bacău, Judecătoria Oneşti, Judecătoria Moineşti, Judecătoria Buhuşi, Judecătoria Podu...

Raport de Practica - Judecatoria Sectorului Riscani

Practica sa desfăşurat în conformitate cu sarcinile specificate în programul practicii, instrucţiunile pentru studentul practicant, regulamentul...

Dreptul Englez

1. Legaturile originare dintre Europa si Insulele Britanice In vreme ce sistemele juridice latino-germane se bazeaza pe dreptul roman, in Anglia...

Caiet de Practica Parchetul de pe Langa Judecatoria Sectorului 6

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Nume Stuent: CNP: Facultatea de Drept si Administratie Publica Specializare: Drept Forma de invatamant: Zi An...

Infractiuni Informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Ai nevoie de altceva?