Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 29009
Mărime: 96.91KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Mihai

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. Consideraţii generale privind căile de atac
 3. 1.1. Necesitatea si clasificarea cãilor de atac - pag. 1
 4. 1.2. Istoricul cãilor de atac - pag. 4
 5. 1.3. Importanta cãilor de atac pentru realizarea controlului judiciar - pag 9
 6. CAPITOLUL 2
 7. Elementele cãilor de atac
 8. 2.1. Subiectele cãilor de atac de reformare - pag. 13
 9. 2.2. Obiectul cãilor de atac de reformare - pag. 21
 10. 2.3. Cauza cãilor de atac de reformare - pag. 28
 11. CAPITOLUL 3
 12. Sesizarea instantelor care efectueazã controlul judiciar
 13. 3.1. Instanta competentã sã exercite controlul judiciar - pag. 39
 14. 3.2. Termenele de exercitare a cãilor de atac - pag. 41
 15. 3.3. Cercetarea de exercitare a cãilor de atac - pag. 46
 16. CAPITOLUL 4
 17. Procedura de judecare a cãilor de atac de reformare
 18. 4.1. Procedura prealabilã judecãrii - pag. 49
 19. 4.2. Administrarea probelor - pag. 51
 20. 4.3. Incidente ce pot apare în cursul judecãrii apelului - pag. 56
 21. 4.4. Hotãrârile pronuntate de instanta de control - pag. 58
 22. CAPITOLUL 5
 23. Judecata în fond dupã casare
 24. 5.1. Reguli aplicabile - pag. 67
 25. 5.2. Obligativitatea deciziei de casare - pag. 68
 26. 5.3. Aplicarea principiului “non reformatio in pejus” - pag. 69
 27. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL 1.

Consideratii generale privind căile de atac.

1.1. Necesitatea şi clasificarea căilor de atac.

1.2. Istoricul căilor de atac.

1.3. Importanţa căilor de atac de reformare pentru realizarea controlului judiciar.

1.1. Necesitatea şi clasificarea căilor de atac.

Dintre toate institutiile de procedurã cea mai importantã este prezumtia de adevãr, ce însoteste orice hotãrâre judecãtoreascã. În dreptul roman s-a impus regula rei judicata preveritate accipitur (lucrul judecat se considerã adevãrat). Desi regula aceasta este fundamentalã, nu are o aplicare absolutã; sentintele judecãtoresti ca orice operã omeneascã, nu pot fi absolut perfecte; cauze diverse pot altera împrejurãrile de fapt sau pot influenta obiectivitatea analizei, astfel cã o hotãrâre judecãtoreascã ajunge sã nu reprezinte nici mãcar adevãrul relativ al tranzactiilor dintre oameni.

Reprimarea unei hotãrâri judecãtoresti viciatã nu poate fi obtinutã decât doar pe calea unei verificãri, fie în fata unui for superior; numai pe aceastã cale se poate înlãtura o gresealã si arbitrariul care se strecoarã în cugetele omenesti, uneori, strâmbând ratiunea obiectivã, necesarã în cel mai mare grad acelor persoane care au înalta misiune de a distribui dreptatea1 .

Dreptul de a controla hotãrârile de primã instantã prin intermediul cãilor de atac a constituit un, proces, chiar Ulpian sublinia cã este posibil ca judecãtorul de la instanta superioara sã nu judece mai bine decât cel de la prima instantã si sã desfiinteze o hotãrâre care nu era gresitã2 .

Pentru a se încerca evitarea acestui neajusns, în decursul anilor s-a organizat, în toate tãrile, un sistem al cãilor de atac, permitându-se, în anumite conditii si desfiintarea hotãrârilor definitive3 .

Pãrtile au astfel certitudinea cã o hotãrâre gresitã va putea fi sfãrmatã sau îndreptatã, cã dreptul lor nu este iremediabil compromis prin pronuntarea unei hotãrâri injuste, ceea ce întãreste încrederea în justitie si contribuie la efectul educativ al hotãrârilor judecãtoresti.

Aceasta cu atât mai mult cu cât procesul civil presupune, de regulã, pãrti cu interese contrarii si deci partea care a pierdut cu procesul are aproape întotdeauna cã i s-a fãcut o nedreptate si simte nevoia de a provoca o nouã judecatã, în speranta cã solutia îi va fi de aceastã datã favorabilã.

Sunt unele pãreri care neagã necesitatea existentei cãilor de atac, sustinându-se cã un singur grad de jurisdictie ar fi suficient.

Potrivit acestora, cãile de atac ar duce la prelungirea procesului, la cheltuieli mai mari în sarcina justitiabililor dar si a statului, la o scãdere a încrederii justitiabilor în serviciul public al justitiei la o slãbire a responsabilitãtii judecãtorilor primei instante.

La aceste, argumente s-ar mai adãuga o constatare din practicã, în sensul cã în numeroase cazuri hotãrârile pronuntate în cãile de atac nu sunt cu nimic mai bune decât hotãrârile atacate, uneori hotãrâri complet gresite înlocuiesc hotãrâri mai drepte, trecãnd irevocabil în puterea lucrului judecat.

Este însã necesar ca eventualele greseli de judecatã sã fie înlãturate, iar acest lucru este posibil numai prin reglementarea unui sistem de cãi de atac sau, în primul rând sã permitã realizarea unui control judiciar, de cãtre o instantã superioarã, iar în al doilea rând, sã ofere posibilitatea ca însãsi instanta ce a pronuntat hotãrârea sã examineze unele împrejurãri noi, în cazurile si în conditiile expres prevãzute de lege1 .

Cãile de atac reglementate în legislatia procesual civilã din tara noastrã, sunt clasificate în raport de mai multe criterii2 :

a) dupã cum se atacã hotãrâri de primã instantã, nedefitive sau hotãrâri definitive, cãile de atac se împart în cãi ordinare si cãi extrordinare.

Intrã în prima categorie apelul si recursul, calificate astfel de codul de procedurã civilã. Se considerã ca o cale de atac este ordinarã dacã ea poate fi exercitatã de orice parte în proces, pentru simplul fapt cã partea respectivã este nemultumitã de hotãrârea pronuntatã.

Nu este necesar ca un text de lege sã prevadã expres posibilitatea utilizãrii cãii de atac ordinar însã, dacã se doreste suprimarea acesteia trebuie sã existe o dispozitie legalã expresã în acest sens.

Cât timp este deschisã calea de atac ordinarã, nu se poate recurge la o cale extraordinarã de atac.Cãile de atac sunt calificate ca extraordinare, dacã ele pot fi exercitate numai în cazurile si în conditiile anume specificate de lege, intrã în aceastã categorie: contestatia în anulare, revizuirea, recursul în interesul legii si recursul în anulare. Unele discutii s-ar putea face în privinta recursului, deoarece acesta este deschis numai pentru mãsurile anume arãtate de lege si nu prezintã un efect specific cãii de atac ordinare (suspendare de drept a executãrii silite) ceea ce îl apropie mai mult de cãile de atac extraordinare.

Numai în cazul în care recursul este exercitat împotriva unei hotãrâri de primã instantã, nesusceptibile de apel, recursul are caracterul unei cãi de atac ordinare (concluzie desprinsã din prevederile art. 304 deoarece recurentul nu este tinut de mãsurile de casare arãtate în art.304, ci poate sã invoce orice motive de nemultumire).

Importanta practicã a acestei clasificãri vizeazã si faptul cã executarea silitã a hotãrârii este suspendatã pe durata termenului în care poate fi exercitatã calea de atac ordinarã, iar apoi pe timpul judecãrii acesteia, în vreme ce cãile de atac extraordinare nu au, în principiu, efect suspensiv.

Preview document

Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 1
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 2
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 3
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 4
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 5
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 6
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 7
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 8
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 9
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 10
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 11
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 12
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 13
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 14
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 15
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 16
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 17
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 18
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 19
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 20
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 21
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 22
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 23
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 24
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 25
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 26
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 27
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 28
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 29
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 30
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 31
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 32
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 33
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 34
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 35
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 36
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 37
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 38
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 39
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 40
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 41
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 42
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 43
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 44
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 45
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 46
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 47
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 48
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 49
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 50
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 51
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 52
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 53
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 54
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 55
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 56
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 57
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 58
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 59
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 60
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 61
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 62
Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea

În cadrul procesului penal judecata constituie cea mai importantă activitate procesuală deoarece în cursul ei se soluţionează conflictul de drept...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Procedură Penală

Obiectivele cursului. Criteriile de evaluare a cunoştinţelor §1 Obiectivele cursului Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii...

Elemente de Procedură Judiciară

Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar românesc 1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public Dreptul...

Judecata în procesul penal

JUDECATA IN PROCESUL PENAL În toate cauzele penale, faza de judecată este faza procesuală necesară şi obligatorie, fază ce trebuie parcursă în...

Procesul Penal

CAPITOLUL I Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal SECŢIUNEA I Procesul penal ca mijloc de realizare a justiţiei...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă

Introducere Încălcarea, contestarea sau nerecunoașterea unui drept subiectiv civil dă posibilitatea titularului său să apeleze la forța de...

Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza

CAPITOLUL I Secţiunea I Organizarea de stat a Ţarii Româneşti şi a Moldovei în perioada 1845-1856 După înfrângerea vremelnică a revoluţiei de...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Căile extraordinare de atac împotriva hotărârilor instanțelor de contencios administrativ

Capitolul I Caile de atac – caractere generale – Caile de atac sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea...

Apelul

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CAILOR LEGALE DE ATAC 1. CONTROLUL JUDICIAR SI CONTRLUL JUDECATORESC In dreptul modern instantele sunt...

Ai nevoie de altceva?