Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 20371
Mărime: 81.77KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Arian Farkas
Cost: 9 puncte

Extras din proiect

În cadrul procesului penal judecata constituie cea mai importantă activitate procesuală deoarece în cursul ei se soluţionează conflictul de drept penal dedus în justiţie, adică problema existenţei faptei penale, a vinovăţiei făptuitorului şi a aplicării unei sancţiuni.

Autoritatea de lucru judecat este considerată un principiu , exprimat prin adagiul non bis in idem - principiu care nu mai permite declanşarea unei noi judecăţi cu privire la aceeaşi faptă şi aceeaşi persoană, dacă acestea au făcut obiectul unei judecăţi pentru care există o hotărâre definitivă.

În virtutea autorităţii de lucru judecat, hotărârea judecătorească penală este considerată ca o expresie a adevărului (res iudicata pro veritate habetur).

Stabilitatea hotărârilor penale definitive este necesară, dar nu în detrimentul soluţionării juste şi legale a cauzelor penale. În consecinţă, s-a pus problema raportului dintre principiul autorităţii lucrului judecat – pe de o parte – şi principiile legalităţii şi aflării adevărului - pe de altă parte – şi s-a decis că în împrejurări excepţionale cauza rezolvată printr-o hotărâre penală rămasă definitivă, poate fi supusă unei reexaminări printr-o procedură cu caracter extraordinar.

Înscriind condiţiile necesare pentru ca reexaminarea hotărârilor definitive să nu se transforme într-o etapă ordinară a judecăţii, Codul de procedură penală a reglementat un sistem de căi extraordinare de atac care, în variate situaţii, asigură desfiinţarea hotărârilor nelegale şi netemeinice. Aceste căi de atac se numesc extraordinare nu pentru motivul că pot fi folosite în cazuri rare, excepţionale, ci pentru a se deosebi de căile ordinare, întrucât, spre deosebire de acestea, pot fi exercitate numai împotriva hotărârilor definitive care au căpătat autoritatea lucrului judecat. De aceea, aceste căi de atac se situează în afara desfăşurării ordinare a procesului penal, în afara sistemului gradelor de jurisdicţie.

În ideea necesităţii conferirii unui caracter de stabilitate activităţi de justiţie s-a decis că hotărârile judecătoreşti definitive sunt executorii şi se bucură de autoritate de lucru judecat. Principiul "non bis in idem", dacă îşi găseşte aplicarea, nu mai permite dezvoltarea unei noi activităţi de judecată cu privire la aceeaşi faptă şi aceeaşi persoană. În acest context hotărârea este considerată că reprezintă o expresie a adevărului (res judeca pro veritate habetur). In acest fel se asigură stabilitatea ordinii de drept şi prestigiul justiţiei.

Exercitarea căii de atac îndeplineşte două sarcini: repararea greşelilor strecurate în hotărârea judecătorească şi realizarea uniformităţii în interpretarea şi aplicarea legilor.

Rezultă că obiectul căilor de atac este acela de a determina o nouă judecată, iar finalitatea lor este aceea de a repara erorile comise în prima judecată.

Definind căile de atac, se poate spune că ele sunt mijloace legale prin care poate fi provocată o amplificare a desfăşurării procesului penal în vederea efectuării, în anumite cazuri şi condiţii a unui control judecătoresc asupra hotărârilor intervenite în acest proces.

Acest control al primei judecăţi se efectuează pentru a se stabili dacă în cursul primei judecăţi au fost săvârşite erori sau abuzuri.

Folosirea căilor de atac determină o amplificare a activităţilor procesuale care se integrează în cadrul aceluiaşi unic proces penal. Prin folosirea căilor de atac nu se creează un nou raport procesual, ci se extinde doar desfăşurarea raportului iniţial într-o nouă fază a procesului.

Căile de atac extraordinare având ca justificare înlăturarea anumitor erori esenţiale existente în hotărâri penale definitive, fiecare dintre aceste căi poate fi folosită de mai multe ori de acelaşi subiect procesual, dacă acesta invocă o altă situaţie din care ar rezulta existenţa unei erori esenţiale. De asemenea, aceste căi de atac extraordinare pot fi folosite, când este cazul, concomitent de acelaşi subiect procesual.

Revenind la căile de atac în general, trebuie precizat că, dat fiind natura, obiectul şi finalitatea lor comună, este pe deplin explicabil ca toate căile de atac să fie supuse pe lângă regulile speciale fiecărei căi de atac în parte şi unor reguli comune, de generală aplicare. Aceste reguli sunt tratate în doctrină şi prevăzute în anumite legislaţii (Codul de procedură anterior prevedea asemenea reguli comune - art. 379-385 în primul titlu al Cărţii a IV-a) sub un capitol aparte şi se referă la titularii (subiecţii) căilor de atac, la declararea căilor de atac, la efectele lor. Aceste reguli generale prevăzute pentru căile de atac sunt însă aplicabile în măsura în care sunt compatibile cu regulile speciale sau cu caracterul specific pe care îl prezintă fiecare cale de atac în parte.

-Secţiunea II

Căile extraordinare de atac,

mijloace procesuale penale prin care

se înfrânge autoritatea de lucru judecat

Pentru a se da activităţi de înfăptuire a justiţiei un caracter de stabilitate s-a decis ca hotărârile judecătoreşti definitive sunt executorii şi cu autoritate de lucru judecat. Autoritatea de lucru judecat este considerată un principiu exprimat prin adagiul "non bis in idem", principiu care nu mai permite declanşarea unei noi judecăţi cu privire la aceeaşi faptă şi persoană, nici sub o încadrare diferită, dacă acestea au făcut obiectul unei judecăţi pentru care există o hotărâre definitivă.

Preview document

Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 1
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 2
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 3
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 4
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 5
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 6
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 7
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 8
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 9
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 10
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 11
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 12
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 13
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 14
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 15
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 16
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 17
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 18
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 19
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 20
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 21
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 22
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 23
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 24
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 25
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 26
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 27
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 28
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 29
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 30
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 31
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 32
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 33
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 34
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 35
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 36
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 37
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 38
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 39
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 40
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 41
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 42
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 43
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 44
Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Caile Extraordinare de Atac in Procesul Penal - Revizuirea.doc

Alții au mai descărcat și

Căile Extraordinare de Atac

Introducere Principiul legalităţii şi al aflării adevărului în cauza penală obligă instanţele judecătoreşti la o corectă rezolvare a pricinilor...

Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal

Capitolul I Secţiunea I. Referiri de ordin istoric 1.5. Origine - vechiul drept francez Originea apelului se află în dreptul roman, unde,...

Contestația în Anulare

Capitolul I. Acţiunea civilă 1.1 Noţiuni despre acţiunea civilă Persoanele au posibilitatea recunoscută de legea civilă , de a putea, in...

Recursul în Interesul Legii

INTRODUCERE Aşadar cum arată chiar denumirea acestuia şi astfel cum rezultă şi din dispoziţiile legale în materie (art. 329 C. pr. civ.), recursul...

Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare

CAPITOLUL 1. Consideratii generale privind căile de atac. 1.1. Necesitatea şi clasificarea căilor de atac. 1.2. Istoricul căilor de atac. 1.3....

Autonomia Locală

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020

Abstract Lucrarea abordează o instituție cu caracter de noutate în legislația națională în sensul că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost...

Efectele Declarației de Apel și de Recurs

Declararea apelului sau a recursului presupune o continuare a judecării cauzei de către instanţa ierarhic superioară. Folosirea acestor căi de atac...

Te-ar putea interesa și

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Căile Extraordinare de Atac

Introducere Principiul legalităţii şi al aflării adevărului în cauza penală obligă instanţele judecătoreşti la o corectă rezolvare a pricinilor...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Acțiunea civilă în procesul penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice

1. Noţiunea şi importanţa revizuirii în procesul civil Revizuirea face parte din categoria căilor extraordinare de atac de retractare şi este...

Contestația în Anulare

1.Caracteristicile cailor extraordinare de atac 1.1.Necesitatea instituirii cailor de atac extraordinare Activitatea desfasurata de ciclul...

Ai nevoie de altceva?