Cariera Funcționarului Public

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 31917
Mărime: 161.51KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Tiberiu

Cuprins

 1. Argument pag 1
 2. I. Consideraţii generale privind funcţia publică si functionarul public
 3. 1. Notiunea functiei publice pag 2
 4. 1.1. Natura funcţiei publice şi trăsăturile funcţiei publice pag 8
 5. 1.1.1. Natura juridică a funcţiei publice pag 8
 6. 1.1.2. Trăsăturile functiei publice pag 11
 7. 1.1.3. Structura internă a functiei publice pag 16
 8. 1.2. Clasificarea functiilor publice pag 18
 9. 2. Notiunea functionarului public pag 22
 10. II. Clasificarea functionarilor publici
 11. 1. Categorii de functionari pubici pag 25
 12. 1.1. Conceptia scolii interbelice pag 25
 13. 1.2. Concepţia actuală privind categoriile de funcţionari publici pag 27
 14. 2. Functionarul de fapt pag 30
 15. 2.1. Statutul juridic al funcţionarului de fapt pag 32
 16. 2.2. Forţa juridică şi efectele juridice ale actelor emise de funcţionarul de fapt pag 33
 17. 3. Politica si functia publică pag 34
 18. III. Functia publică europeană
 19. 1. Functia publică în Europa pag 36
 20. 1.1. Functia publică în context european pag 38
 21. 1.1.1. Sistemul administrativ francez pag 41
 22. 1.1.2. Functia publică în Franta pag 42
 23. 1.1.3. Sistemul administrativ german pag 46
 24. 1.1.4. Functia publică în Germania pag 47
 25. 1.1.5. Asemănări şi deosebiri între funcţia publică în Franţa si în Germania pag 52
 26. 2. Generalităti privind functia publică europeană pag 53
 27. IV. Cariera functionarului public
 28. 1. Recrutarea functionarilor publici pag 56
 29. 2. Numirea functionarilor publici pag 59
 30. 3. Perioada de stagiu a functionarilor publici debutanti pag 60
 31. 3.1. Organizarea perioadei de stagiu a functionarilor
 32. publici debutanti pag 60
 33. 3.2. Evaluarea functionarilor publici debutanti pag 63
 34. 3.3. Reguli specifice aplicabile functionarilor publici debutanti pag 68
 35. 4. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale
 36. functionarilor publici pag 70
 37. 5. Promovarea functionarilor publici pag 77
 38. 5.1. Chestiuni generale pag 77
 39. 5.2. Promovarea în grad profesional pag 79
 40. 5.3. Promovarea rapidă pag 80
 41. 5.4. Promovarea în functii publice de conducere pag 86
 42. 5.5. Promovarea în clasă pag 87
 43. 6. Mobilitatea functionarilor publici pag 89
 44. V. Drepturile si îndatoririle functionarilor publici
 45. 1. Drepturile functionarilor publici pag 91
 46. 2. Îndatoririle functionarilor publici pag 96
 47. VI. Raspunderea functionarilor publici
 48. 1. Deontologia functionarului public pag 98
 49. 2. Răspunderea functionarului public pag 104
 50. 2.1. Răspunderea disciplinară pag 104
 51. 2.2. Răspunderea contravenţională pag 110
 52. 2.3. Răspunderea civilă pag 113
 53. 2.4. Răspunderea penală pag 114
 54. 2.5. Răspunderea administrativ-patrimonială pag 114
 55. Concluzii pag 119
 56. Anexe pag 121
 57. Bibliografie pag 125

Extras din proiect

ARGUMENT

Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai direct formele de administrare, dat fiind faptul ca zeci de ani ea a fost dominată de o mentalitate totalitară inacceptabilă pentru România. Acest sistem unic de administrare nu putea functiona în virtutea faptului că fiecărui stat îi sunt caracteristice metode de gestionare a treburilor publice, care nu ar trebui să depindă de controversele politice.

Astfel, concomitent cu schimbările de ordin politic, se resimte o tendintă nouă în administratia publică, atat la nivel central, cât si local, o tendintă de a trece la noi forme de administrare, europene, ce a revolutionat intreaga structura administrativă în România. Această reformă, însă, nu a putut fi implementată cu succes pană la sfarsit, din considerentul că mentalitatea veche s-a înrădăcinat foarte adânc la functionarii publici, care îsi îndeplineau obligatiunile de serviciu numai făcând favoruri diferitor grupări politice, cu scopul de a nu pierde fotoliile comode.

Dar nu putem nega adevă,rul ca ceva totusi s-a făcut. Partial administratia publică în România se întoarce cu fata spre modelele europene, preluând unele noi forme de lucru. Și în primul rând în ceea ce priveste constituirea propiului personal. Căci de ei depinde cum va demara mai departe procesul de reformare a administrării publice, a politicii sale. Este un element nou, pentru că până în prezent nu se scotea în evidentă un asa factor precum calitatea personalului. Și nici nu era un cadru legislativ bine conturat care sa reglementeze acut procesul de activitate a personalului administratiei publice. Dar odată cu adoptarea Statutului Functionarului Public, s-a încercat acoperirea acestui gol si s-a pus baza unei noi conceptii în ceea ce priveste administratia publică.

Capitolul I – Consideratii privind functia publică si

functionarul public

1. Notiunea functiei publice

Funcţia publică este o instituţie juridică a dreptului public, în general, şi a dreptului administrativ în particular, care s-a conturat ca atare într-o continuă dispută între doctrină, jurisprudenţă şi reglementare. Rolul principal l-a constituit doctrina, care a analizat sub toate aspectele şi sub toate valenţele lor această instituţie juridică cel mai adesea criticand modul în care a fost reflectată în norme juridice şi argumentând, adeseori, rigorile normative cărora şi aceste concepte ar trebui să-i răspundă.

Problema funcţiei publice s-a pus mai intâi în stiinţele juridice de profil, reglementările legale, mai mult sau mai puţin reuşite, apărând ceva mai târziu.

În România primele legiuiri care tratau într-o formă mai dezvoltată şi coerentă problema funcţionarilor publici au fost Regulamentele Organice, din Moldova şi, respectiv, din Muntenia (1831- 1832) urmate de alte reglementări.

Constituţia din 1866 conţinea unele prevederi referitoare la „funcţiile publice” dar nu au avut un efect imediat asupra legislaţiei în domeniu.

Pe plan doctrinar, apăruse în anul 1904, Tratatul de drept administrativ al prof. Paul Negulescu, care aborda, pe criterii ştiinţifice aspectele referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.

Alte reglementări în domeniu: Legea statului funcţionarilor publici - care a reflectat principiile stabilite prin Constituţia din 1923, Regulamentul legii statutului funcţionarilor publici, 3 noiembrie 1923, Legea pentru unificarea administrativă (1925), Legea pentru organizarea ministerelor (1929), Codul funcţionarilor publici, Legea pentru statutul funcţionarilor publici (1946), Codului Muncii (1950), în unele sectoare de activitate, aşa cum sunt: transportul pe CFR, poştă şi telecomunicaţii, sistemul bancar ş.a., au fost adoptate şi reglementări speciale.

În Constituţia României, adoptată în anul 1991, revizuită în anul 2003 sunt cuprinse unele dispoziţii care constituie un cadru principal de reglementare a acestei instituţii juridice. Printre aceste prevederi se numără:

- art. 16 alin (3), potrivit căruia funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoane care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, statul român garantând egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice;

Preview document

Cariera Funcționarului Public - Pagina 1
Cariera Funcționarului Public - Pagina 2
Cariera Funcționarului Public - Pagina 3
Cariera Funcționarului Public - Pagina 4
Cariera Funcționarului Public - Pagina 5
Cariera Funcționarului Public - Pagina 6
Cariera Funcționarului Public - Pagina 7
Cariera Funcționarului Public - Pagina 8
Cariera Funcționarului Public - Pagina 9
Cariera Funcționarului Public - Pagina 10
Cariera Funcționarului Public - Pagina 11
Cariera Funcționarului Public - Pagina 12
Cariera Funcționarului Public - Pagina 13
Cariera Funcționarului Public - Pagina 14
Cariera Funcționarului Public - Pagina 15
Cariera Funcționarului Public - Pagina 16
Cariera Funcționarului Public - Pagina 17
Cariera Funcționarului Public - Pagina 18
Cariera Funcționarului Public - Pagina 19
Cariera Funcționarului Public - Pagina 20
Cariera Funcționarului Public - Pagina 21
Cariera Funcționarului Public - Pagina 22
Cariera Funcționarului Public - Pagina 23
Cariera Funcționarului Public - Pagina 24
Cariera Funcționarului Public - Pagina 25
Cariera Funcționarului Public - Pagina 26
Cariera Funcționarului Public - Pagina 27
Cariera Funcționarului Public - Pagina 28
Cariera Funcționarului Public - Pagina 29
Cariera Funcționarului Public - Pagina 30
Cariera Funcționarului Public - Pagina 31
Cariera Funcționarului Public - Pagina 32
Cariera Funcționarului Public - Pagina 33
Cariera Funcționarului Public - Pagina 34
Cariera Funcționarului Public - Pagina 35
Cariera Funcționarului Public - Pagina 36
Cariera Funcționarului Public - Pagina 37
Cariera Funcționarului Public - Pagina 38
Cariera Funcționarului Public - Pagina 39
Cariera Funcționarului Public - Pagina 40
Cariera Funcționarului Public - Pagina 41
Cariera Funcționarului Public - Pagina 42
Cariera Funcționarului Public - Pagina 43
Cariera Funcționarului Public - Pagina 44
Cariera Funcționarului Public - Pagina 45
Cariera Funcționarului Public - Pagina 46
Cariera Funcționarului Public - Pagina 47
Cariera Funcționarului Public - Pagina 48
Cariera Funcționarului Public - Pagina 49
Cariera Funcționarului Public - Pagina 50
Cariera Funcționarului Public - Pagina 51
Cariera Funcționarului Public - Pagina 52
Cariera Funcționarului Public - Pagina 53
Cariera Funcționarului Public - Pagina 54
Cariera Funcționarului Public - Pagina 55
Cariera Funcționarului Public - Pagina 56
Cariera Funcționarului Public - Pagina 57
Cariera Funcționarului Public - Pagina 58
Cariera Funcționarului Public - Pagina 59
Cariera Funcționarului Public - Pagina 60
Cariera Funcționarului Public - Pagina 61
Cariera Funcționarului Public - Pagina 62
Cariera Funcționarului Public - Pagina 63
Cariera Funcționarului Public - Pagina 64
Cariera Funcționarului Public - Pagina 65
Cariera Funcționarului Public - Pagina 66
Cariera Funcționarului Public - Pagina 67
Cariera Funcționarului Public - Pagina 68
Cariera Funcționarului Public - Pagina 69
Cariera Funcționarului Public - Pagina 70
Cariera Funcționarului Public - Pagina 71
Cariera Funcționarului Public - Pagina 72
Cariera Funcționarului Public - Pagina 73
Cariera Funcționarului Public - Pagina 74
Cariera Funcționarului Public - Pagina 75
Cariera Funcționarului Public - Pagina 76
Cariera Funcționarului Public - Pagina 77
Cariera Funcționarului Public - Pagina 78
Cariera Funcționarului Public - Pagina 79
Cariera Funcționarului Public - Pagina 80
Cariera Funcționarului Public - Pagina 81
Cariera Funcționarului Public - Pagina 82
Cariera Funcționarului Public - Pagina 83
Cariera Funcționarului Public - Pagina 84
Cariera Funcționarului Public - Pagina 85
Cariera Funcționarului Public - Pagina 86
Cariera Funcționarului Public - Pagina 87
Cariera Funcționarului Public - Pagina 88
Cariera Funcționarului Public - Pagina 89
Cariera Funcționarului Public - Pagina 90
Cariera Funcționarului Public - Pagina 91
Cariera Funcționarului Public - Pagina 92
Cariera Funcționarului Public - Pagina 93
Cariera Funcționarului Public - Pagina 94
Cariera Funcționarului Public - Pagina 95
Cariera Funcționarului Public - Pagina 96
Cariera Funcționarului Public - Pagina 97
Cariera Funcționarului Public - Pagina 98
Cariera Funcționarului Public - Pagina 99
Cariera Funcționarului Public - Pagina 100
Cariera Funcționarului Public - Pagina 101
Cariera Funcționarului Public - Pagina 102
Cariera Funcționarului Public - Pagina 103
Cariera Funcționarului Public - Pagina 104
Cariera Funcționarului Public - Pagina 105
Cariera Funcționarului Public - Pagina 106
Cariera Funcționarului Public - Pagina 107
Cariera Funcționarului Public - Pagina 108
Cariera Funcționarului Public - Pagina 109
Cariera Funcționarului Public - Pagina 110
Cariera Funcționarului Public - Pagina 111
Cariera Funcționarului Public - Pagina 112
Cariera Funcționarului Public - Pagina 113
Cariera Funcționarului Public - Pagina 114
Cariera Funcționarului Public - Pagina 115
Cariera Funcționarului Public - Pagina 116
Cariera Funcționarului Public - Pagina 117
Cariera Funcționarului Public - Pagina 118
Cariera Funcționarului Public - Pagina 119
Cariera Funcționarului Public - Pagina 120
Cariera Funcționarului Public - Pagina 121
Cariera Funcționarului Public - Pagina 122
Cariera Funcționarului Public - Pagina 123
Cariera Funcționarului Public - Pagina 124
Cariera Funcționarului Public - Pagina 125
Cariera Funcționarului Public - Pagina 126
Cariera Funcționarului Public - Pagina 127
Cariera Funcționarului Public - Pagina 128
Cariera Funcționarului Public - Pagina 129
Cariera Funcționarului Public - Pagina 130
Cariera Funcționarului Public - Pagina 131
Cariera Funcționarului Public - Pagina 132

Conținut arhivă zip

 • Cariera Functionarului Public
  • anexa1.doc
  • anexa2.doc
  • anexa3.doc
  • bibliografie.doc
  • Prima pagina, cuprins.doc
  • proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Funcționarul public în actualul context actual

Capitolul I Consideraţii privind funcţionarul public Pentru definirea noţiunii de funcţionar public vom porni de la art.33 al Constituţiei din...

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE O perioadă îndelungată, funcţionarii au fost supuşi unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului....

Funcționarii publici într-o țară membră a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere

INTRODUCERE Rolul pe care îl au funcţionarii publici în administraţia publică este unul foarte important, prezenţa lor fiind pretutindeni în...

Răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE. Art. 64. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,...

Te-ar putea interesa și

Studiu Comparativ Privind Cariera Funcționarilor Publici în State ale Uniunii Europene

Cap.I.Cariera profesională în funcţia publică I.1.Delimitări conceptuale privind funcția si funcționarul public I.1.1 Funcția public...

Statutul Funcționarilor Publici

Statul , cea mai importanta institutie a societatii , este privit ca “suma “a trei elemente :teritoriul , populatia (natiunea) si suveranitatea...

Studiu Comparativ privind Cariera Funcționarilor Publici în State Membre ale Uniunii Europene

1. Functia publica si functionarii publici în reglementarea româneasca Notiunea de functie publica, traditional, s-a impus ca o notiune...

Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE O perioadă îndelungată, funcţionarii au fost supuşi unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului....

Funcționarii publici într-o țară membră a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere

INTRODUCERE Rolul pe care îl au funcţionarii publici în administraţia publică este unul foarte important, prezenţa lor fiind pretutindeni în...

Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța

Cap. 1 Funcția publica și funcționarul public 1.1 Reglementare legală Sediul materiei în ceea ce priveste regimul juridic al funcţiei publice şi...

Ai nevoie de altceva?