Cauze Legale de Revocare a Donatiilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 18598
Mărime: 73.49KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Mihai

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I Aspecte generale privind contractul de donaţie

Secţiunea 1-Istoricul contractului de donaţie

Secţiunea 2-Reglementare legalã

Secţiunea 3-Definiţie

Secţiunea 4-Caracterele juridice

4.1.Contract unilateral

4.2. Contract solemn

4.3.Contract translativ de proprietate

4.4.Contract cu titlu gratuit

CAPITOLUL II Irevocabilitatea donaţiilor.Principiul irevocabiliţii donaţiilor

Secţiunea 1-Clauze compatibile şi clauze incompatibile cu principiul irevocabilitãtii donaţiei

1.1Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitãţii donaţiei

1.1.1.Donaţiile fãcute sub condiţie potestativa din partea donatorului

1.1.2.Donaţia fãcutã cu sarcina penturu donator de a plãti datoriile viitoare nedeterminate

1.1.3.Donaţia fãcutã cu clauza de a dispune de bunul donat

1.1.4.Dreptul de denunţare unilaterala a contractului de donaţie

1.2.Clauze compatibile cu principiul irevocabilitãţii donaţiei

Secţiunea 2-Excepţii de la principiul irevocabilitãţii donaţiei

2.1.Revocabilitatea donaţiilior între soţi

2.2.Donaţiile de bunuri viitoare

CAPITOLUL III Cauze legale de revocare a donaţiei

Secţiunea 1-Reglementarea legală

Secţiunea 2-Revocarea pentru neexecutarea sarcinilor

2.1.Precizări prealabile

2.2.Acţiunea şi revocarea donaţiilor pentru neexecutarea sarcinilor

2.3.Contractul de donaţie cu sarcină în beneficiul donatorului. Probleme apărute în caz de deces al donatorului, anterior executării sarcinii

Secţiunea 3-Revocarea pentru ingratitudine

3.1.Precizări prealabile. Cauze.

3.2.Revocarea pentru atentat la viaţa donatorului

3.2.1.Excluderea de la succesiune pentru cauză de nedemnitate. Revocarea donaţiei pentru cauză de ingratitudine

3.3.Revocarea pentru delicate, cruzimi sau injurii grave

3.4.Revocarea pentru refuz “fără cuvânt” de alimente

3.5.Acţiunea în revocare

Secţiunea 4-Revocarea pentru survenienţă de copil

4.1.Precizări prealabile

4.2.Condiţii

4.3.Problema adopţiei

CAPITOLUL IV Concluzii şi propuneri de lege ferenda

Extras din document

INTRODUCERE

De-a lungul existenţei sale, omul este supus în mod continuu unor norme prin intermediul cãrora i se limiteaza libertatea.

Oricare individ trebuie sã se supunã legilor naturale biologice sau fizice, în primul rând, acestea având propriile lor sancţiuni în caz de neîndeplinire.În continuare,apar reguli cu privire la conduitã,familie sau profesie.Uzanţele sociale,religia şi morala intervin de asemenea, tinzând sã-i impunã omului perceptele lor în circumstanţele cele mai variate ale vieţii sale şi,în special, în raport cu semenii.

Normele juridice coexistã cu toate aceste reguli, primele încercând sã reglementeze întregul ansamblu de aspecte ale vieţii.

Dintre ramurile de drept,dreptul civil este probabil cel mai vast, cuprinzând, pe lângã alte norme şi reglementãri legate de om şi patrimoniul.Scopul acestei reglementãri este asigurarea unei folosinţe şi proprietãţi netulburate,precum şi protejarea intereselor legitime ale persoanei.

Materia contractelor speciale ,ca parte integrantã a dreptului civil,are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul cãrora se realizeazã,de regulã, circulaţia bunurilor (de exemplu-locaţiunea, depozitul),ori crearea de valori(de exemplu-antrepriza) .

Vânzarea-cumpãrarea ,locaţiunea, depozitul, arendarea, donaţia sunt doar câteva dintre posibilitãţile pe care le are o persoanã relativ la patrimoniul sãu.Operaţiunile prin care se transmite dreptul de proprietate,pot avea caracter oneros sau gratuit.Cele cu caracter gratuit

beneficiazã de o reglementare mai strictã,tocmai pentru a apãra interesele familiei.

Un astfel de contract îl constituie şi contractul de donaţie.

In Codul Civil român,donaţia este reglementatã în Titlul II din Cartea a III-a–„ Despre diferitele moduri prin care se dobândeşte proprietatea “ ,titlul cuprinzând şi testamentul.

Reunirea donaţiei şi a testamentului într-un titlu se explicã prin aceea cã autorii Codului napoleonian ,urmãrind tradiţiile dreptului german din cutumele Franţei au privit libertãţile, fie între vii, fie mortis causa, mai

mult din punct de vedere al îngrãdirilor pe care le-au încurajat spre a limita contravenierea principiului conservãrii bunurilor în familie.

„Transmisiunea cu titlu gratuit e forma cea mai înaltã a colaborãrii sociale. Ea dã satisfacţie sentimentelor active care, alãturi de interese şi mai presus de ele,rămâne marele martor al vieţii sociale“-spune Matei B.Cantacuzino.

Constantin Hamangiu gãseşte trei trãsãturi comune ale donaţiei şi testamentului,în ciuda faptului cã primul este un contract,iar al doilea este un act de dispoziţie unilateralã.Astfel,ambele sunt acte de dispoziţie cu titlu gratuit ,au ca scop atribuirea unor bunuri dupã dorinţa dispunãtorului cãtre anumite persoane alese pentru consideraţiuni afective şi,nu în ultimul rând,sunt acte solemne.

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE

SECŢIUNEA 1

ISTORICUL CONTRACTULUI DE DONAŢIE

Întotdeauna oamenii au fãcut donaţii,ca expresie a afecţiunii, datoriei ,recunoştinţei.

Cel mai vechi cod din lume,cel al regelui Hammurabi,reglementeazã donaţia astfel : »Dacã tatãl dã unui fiu,al cãrui ochi este plãcut,câmp, grãdinã sau casã şi-i va face şi înscris, dupã moartea tatãlui,când vin toţi fraţii sã împartã moştenirea,el işi va lua dania şi numai dupã scãderea acesteia,ei vor împãrţi în bucãţi egale averea casei pãrinteşti . »

Preview document

Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 1
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 2
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 3
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 4
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 5
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 6
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 7
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 8
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 9
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 10
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 11
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 12
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 13
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 14
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 15
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 16
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 17
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 18
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 19
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 20
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 21
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 22
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 23
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 24
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 25
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 26
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 27
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 28
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 29
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 30
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 31
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 32
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 33
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 34
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 35
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 36
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 37
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 38
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 39
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 40
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 41
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 42
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 43
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 44
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 45
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 46
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 47
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 48
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 49
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 50
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 51
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 52
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 53
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 54
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 55
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 56
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 57
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 58
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 59
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 60
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 61
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 62
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 63
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 64
Cauze Legale de Revocare a Donatiilor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cauze Legale de Revocare a Donatiilor.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Revocarea Donatiilor - Cauzele Legale de Revocare a Donatiilor

Una dintre trasaturile juridice a contractului de donatie este irevocabilitatea. De altfel, principiul irevocabilitatii donatiilor, este consacrat...

Contractul - donatie

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Rezerva Succesorală și Cotitatea Disponibilă

1. Notiuni generale. În principiu, orice persoana fizica poate sa dispuna liber de bunurile care alcatuiesc patrimoniul sau, prin acte juridice...

Nulitatea Casatoriei in Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Ai nevoie de altceva?