Cazuri de raspundere materiala a angajatorului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cazuri de raspundere materiala a angajatorului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 22 de pagini .

Redactat in Republica Moldova

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dr., Conf. Univ., Maria Demerji

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE 3
Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE ALE FORMELOR DE RĂSPUNDERE MATERIALĂ ... 5
1.1. Noțiuni generale .. 5
1.2. Bazele teoretice ale răspunderii materiale ... ... ... . 6
1.3. Forme și condiții de răspundere materială .. 8
Capitolul II. RĂSPUNDEREA ANGAJATORULUI ȘI PRACTICI JUDICIARE . 11
2.1. Răspunderea angajatorului ... 11
2.2. Procedura de recuperare a prejudiciului ... 15
2.3. Practici judiciare naționale ... 16
2.4. Jurisprudență relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului 19
CONCLUZII GENERALE .. 20
BIBLIOGRAFIE ... 22

Extras din document

INTRODUCERE

„Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporție de nouăzeci și nouă la sută.” — William Faulkner

Acest motto subliniază și accentuează importanța de a munci și de a ajunge la satisfacție. Așa apare importanța și necesitatea unui sistem de reglementare a raporturilor de muncă.

Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile relațiilor de muncă individuale și colective, ce se nasc între patroni și salariați cu ocazia prestării muncii.

Din aceste raporturi juridice dintre angajator și angajat apre și importanța dreptului muncii ca ramură de drept. Prin acesta sunt stabilite normele juridice aplicabile și conturate drepturile și obligațiunile părților, dar și metodele de soluționare a conflictelor dintre părți.

Actualitatea temei de cercetare se conturează prin faptul că în cele mai multe cazuri angajații nu își cunosc drepturile parvenite ca rezultat al Contractului de muncă, și nici efectectele încălcării drepturile angajațiilor, acestea fiind și obligațiile angajatorului, și cu atât mai mult care sunt cazurile de răspundere materială a angajatorului.

Scopul acestei cercetări ”Cazuri de răspundere materială a angajatorului” este să prezinte principalele aspecte teoretice și practice acumulate, consolidate și aprofundate în domeniu.

Pentru realizarea acestui scop au fost realizate următoarele obiective:

1. noțiunile generale și bazele teoretice ale răspunderii materiale;

2. forme și condiții de răspundere materială;

3. răspunderea angajatorului;

4. Procedura de recuperare a prejudiciului;

5. Practici judiciare naționale și jurisprudență relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Obiectul investigat îl constituie Contractul de muncă individual, ca raport dintre angajator - persoană juridică și angajat - persoană fizică.

Subiectul cercetării este răspunderea materială a angajatorului ca rezultat al raportului juridic dintre angajator și salariat.

Metodologia cercetării presupune studierea surselor bibliografice și culegerea, prelucrarea materialelor practice preluate din hotărâri judecătorești aferente temei analizate.

Baza informațională utiizată la elaborarea acestei lucrări constituie literatura de specialitate, articole din Codul muncii al Republicii Moldova, site-uri cu informație amplă și de ultimă oră în legătură cu răspunderea materială a angajatorului.

Această lucrare este alcătuită din Introducere, două capitole, concluzii, bibliografie și anexe. Lucrarea fiind analizată pe 22 pagini.

În introducere este prezentată actualitatea temei alese, stabilirea scopului și obiectivele propuse spre realizarea acestuia, descrierea subiectului studiului, obiectul.

În capitolul I ”Abordări teoretice ale formelor de răspundere materială” este analizat și polemizat conceptul teoretic aferent răspunderii materiale în cadrul raportului juridic dintre angajator și salariat (Contract de muncă). Acest capitol reprezintă noțiuni generale, bazele teoretice, formele și condițiile răspunderii materiale.

În capitolul II ”Răspunderea angajatorului și practici judiciare” dezvăluie informații cu privire la răspunderea angajatorului, procedura de recuperare a prejudiciului cauzat de acesta cât și prezintă câteva exemple de procese de judecată cu privire la tema analizată cât și hotărârile intanțelor de judecată.

Finalul lucrării include concluziile aferente temei abordate cât și unele recomndări cu privire la aducerea unui raport de muncă pentru părțile contractante.

Bibliografia cuprinde lista a 10 surse bibliografice studiate și utilizate în procesul elaborării lucrării.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cazuri de raspundere materiala a angajatorului.docx

Bibliografie

1. Codul Muncii al Republicii Moldova: COD Nr. 154 din 28-03-2003. În : Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 159-162, din 29-07-2003, art. 648. [online]. Disponibil:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120714&lang=ro#
2. Hotărârea plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 11 din 03.10.2005. [online]. Disponibil:
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=312
II. Lucrări științifice
3. FLORIAN, Radu-Gheorghe. Teză de doctorat Regimul juridic al eăspunderii patrimoniale în cadrul raporturilor juridice de muncă. [online]. Disponibil:
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/rezumat-teza/florian-radu-gheorghe-iul-2015-ro.pdf
4. ALBU, I.; URSA, V. Răspunderea civilă pentru daune morale. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1979.
5. SECRIERU, Oxana. Natura juridică a răspunderii material a salariatului pentru dauna cauzată angajatorului.
6. SADOVEI, N. Modalitățile legale de apărare a drepturilor salariatului. Chișinău: Dreptul muncii, 2007.
7. ȚÎCLEA, A; GHIMPU, S. Dreptul muncii. București, 2000.
III. Webografie
8. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-muncii/obiectul-metoda-si-sistemul-dreptului-muncii/ - obiectul, metoda dreptului muncii.
9. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-muncii/contractul-individual-de-munca/ - contractual individual de muncă.
10. http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2015/02/AMIHALACHIOAIE-RO.pdf
- Cauza Amihalachioaie c. Moldovei.