Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 17487
Mărime: 88.60KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Facultatea de Drept
Universitatea "Danubius", Galati

Extras din document

Caracteristici ale proiectelor de cercetare finanţate din fonduri europene si/sau naționale.

Complexitatea şi amploarea care caracterizează managementul proiectelor au forţat apariţia unui element de noutate: proiectele nu mai sunt finanţate decât pe bază unei propuneri scrise, pe bază unui formular care, de cele mai multe ori, este standardizat. La nivelul Uniunii Europene, aceasta este singura modalitate prin care pot fi accesate fondurile comunitare. Înainte de a trece efectiv la elaborarea propunerii de finanţare, trebuie parcurse anumite etape, care sunt prezentate detaliat în continuare. Este recomandat, în acelaşi timp, ca etapele respective să fie parcurse toate şi în ordinea expusă mai jos. Unele necesită o analiză de durată, un studiu temeinic (ex. consultarea Ghidului promotorului), altele presupun o muncă de maxim jumătate de oră (citirea cu atenţie a anunţului prin care este lansată competiţia de proiecte).

Paşi care trebuie parcurși pentru redactarea unei propuneri de proiect

În continuare, ne vom referi cu precădere la paşii care trebuie parcurşi pentru a redacta o propunere de proiect cu finanţare nerambursabilă în cadrul unui program al Uniunii Europene. Menţionăm faptul că, aceste etape sunt valabile pentru întocmirea oricărei propuneri de proiect, ceea ce poate să difere este ponderea acordată diverselor rubrici, absenţa unor rubrici dintr-un proiect de obţinere a unui credit (cum ar fi, de exemplu, cea referitoare la garanţii cu privire la returnarea creditului).

1. Familiarizarea cu obiectivele strategice/de dezvoltare ale organizaţiei. În funcţie de aceste obiective, se întocmeşte o listă cu idei generale de proiect.

2. Pe bază obiectivelor strategice ale organizaţiei şi pornind de la ideile de proiect, este demarată activitatea de căutare a surselor de finanţare adecvate.

3. Este studiat cu atenţie anunţul (apelul la candidatură) prin care este făcută publică fiecare competiţie de proiecte.

4. Este deosebit de important să se reţină data limită de depunere a proiectului. Decizia de a participa la competiţia de proiecte este luată, evident, în cazul în care termenul limită pentru depunerea candidaturii nu a trecut.

5. Este recomandată participarea la întâlnirile, seminariile, sesiunile de instruire pe care le organizează instituţia ce reprezintă finanţatorul (autoritatea de implementare a programului). Acestea se pot dovedi ocazii deosebit de valoroase cu privire la aşteptările şi standardele de evaluare ale respectivei instituţii.

6. Sunt analizate în detaliu obiectivele şi priorităţile diferitelor programe de finanţare, pentru a asigura faptul că obiectivele şi ideea de proiect sunt circumscrise priorităţilor pe care le are sursa de finanţare.

7. Este analizat fiecare criteriu de eligibilitate în parte. Dacă organizaţia care îşi propune să depună proiectul nu respectă un singur criteriu de eligibilitate, atunci candidatura trebuie abandonată, înainte de a începe orice muncă de redactare.

Analiza oportunităţii elaborării unui proiect

Analiza SWOT a proiectului

Analiza şi matricea SWOT oferă cadrul general care permite definirea unor alternative strategice de dezvoltare a proiectului, pe bază unei analize combinate ale organizaţiei şi a mediului extern. Cuvântul SWOT este format din prima literă a cuvintelor Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. Este important de reţinut faptul că atuurile şi punctele slabe sunt cunoştinţe sau bunuri cu valoare intrinsecă (potenţială) faţă de forţele competiţiei. Oportunităţile şi ameninţările, pe de altă parte, sunt factorii externi: nu sunt create de organizaţie, ci apar ca un rezultat al dinamicii competitive cauzate de viitoare goluri sau aglomerări din piaţă. Analiza SWOT poate fi făcută pentru un produs sau un serviciu anume, sau pentru organizaţia în întregul său, în funcție de obiectul proiectului.

PUNCTE FORTE ( TARI )

Punctele forte ale obiectului proiectului sunt caracteristici sau competenţe distinctive pe care acesta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte iniţiative similare, îndeosebi concurente, ceea ce îi asigură un anumit avantaj în faţa lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezintă activităţi / rezultate pe care proiectul le realizează mai bine decât structuri concurente, sau resurse pe care le posedă şi care depăşesc pe cele ale altor organizaţii. Punctele forte descriu atributele pozitive, tangibile şi intangibile, interne, ale aplicantului; includ atributele pozitive ale organizaţiei promotoare şi partenere, incluzând nivelul de expertiză, referinţe, contacte, reputaţie sau capacitate, pe care aceştia le aduc în implementarea proiectului; includ bunurile tangibile ca de exemplu capital disponibil, echipament, credit, clienţi stabili, canale de promovare, sisteme de informare şi procesare.

PUNCTE SLABE

Punctele slabe ale proiectului sunt caracteristici ale acesteia care îi determină un nivel de performanţe inferior celor ale structurilor concurente. Punctele slabe reprezintă activităţi pe care proiectul nu le realizează la nivelul propriu celorlalte structuri concurente, sau resurse de care are nevoie dar nu le posedă.

OPORTUNITĂŢI

Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi, pozitivi pentru activităţile şi rezultatele proiectului, altfel spus şanse oferite de mediu. Oportunităţi există pentru fiecare structură şi trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor, sau pot fi create, îndeosebi pe bază unor rezultate spectaculoase ale activităţilor de cercetare-dezvoltare, adică a unor inovări de anvergură care pot genera bunăstare în plan economic şi social.

AMENINŢĂRI

Ameninţările sunt factori de mediu externi negativi pentru proiect, cu alte cuvinte situaţii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, capacitatea organizaţiei aplicante de a-şi realiza integral obiectivele stabilite, determinând reducerea performanţelor economico-financiare ale proiectului.

Preview document

Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 1
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 2
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 3
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 4
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 5
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 6
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 7
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 8
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 9
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 10
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 11
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 12
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 13
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 14
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 15
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 16
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 17
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 18
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 19
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 20
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 21
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 22
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 23
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 24
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 25
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 26
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 27
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 28
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 29
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 30
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 31
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 32
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 33
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 34
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 35
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 36
Cercetare științifică - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Cercetare stiintifica - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Ai nevoie de altceva?