Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

Proiect
7/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 34563
Mărime: 124.01KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Vintila

Cuprins

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare.1

1.1. Noţiuni generale.1

1.2. Importanţa şi rolul investigaţiei criminalistice a omorului.2

1.3. Aspecte referitoare la apariţia şi stingerea dreptului la viaţă.3

CAPITOLUL II. PROBLEME CARE TREBUIE LĂMURITE ÎN CURSUL CERCETĂRII

Secţiunea 1. Stabilirea cauzei şi naturii morţii. 5

1.1. Natura morţii.5

1.2. Cauza nemijlocită a morţii.7

Secţiunea 2. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii.8

2.1. Identificarea locului în care a fost săvârşit omorul.8

2.2. Stabilirea momentului comiterii infracţiunii.9

Secţiunea 3. Metodele şi mijloacele folosite pentru săvârşirea şi acoperirea infracţiunii.9

Secţiunea 4. Identitatea şi calitatea victimei.11

Secţiunea 5. Făptuitorii, calitatea acestora şi contribuţia la săvârşirea Infracţiunii.13

Secţiunea 6. Mobilul şi scopul săvârşirii infracţiunii.14

Secţiunea 7. Condiţiile şi împrejurările care au generat, înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii.15

CAPITOLUL III. PRIMELE MĂSURI CARE SE ÎNTREPRIND PENTRU ADMINISTRAREA PROBELOR

Secţiunea 1. Cercetarea la faţa locului.16

1.1. Noţiunea şi aspecte generale.16

1.2. Importanţa cercetării în echipă a omorului.19

1.3. Fazele în cadrul cercetării la faţa locului în cadrul infracţiunii de omor.20

1.4. Examinarea cadavrului.24

1.4.1. Constatarea morţii victimei.24

1.4.2. Examinarea propriu-zisă a cadavrului.25

1.4.3. Stabilirea datei morţii şi a eventualelor modificări în poziţia cadavrului.27

1.5. Particularităţile cercetării omorului în funcţie de mijloacele şi procedeele folosite de făptuitor.29

1.5.1. Omorurile săvârşite cu arme albe şi corpuri contondente.29

1.5.2. Omorul săvârşit prin asfixie.31

1.5.3. Omorul săvârşit prin împuşcare.35

1.5.4. Moartea prin otrăvire.36

1.5.5. Moartea violentă determinată de alţi factori.40

Secţiunea 2. Dispunerea constatării ori a expertizei medico-legale.42

2.1. Aspecte generale ale constatării ori expertizei medico-legale.42

2.2. În cazul morţii produsă prin traumatisme mecanice.49

2.3. În cazul morţii produsă prin arme de foc sau suspectă de a fi produsă de asemenea mijloace.49

2.4. În cazul morţii produsă prin traumatisme chimice.50

2.5. În cazul morţii produsă prin asfixie.50

Secţiunea 3. Dispunerea expertizelor criminalistice.51

3.1. Valorificarea ştiinţifică a urmelor şi mijloacelor materiale de probă.51

3.2. Urmele de mâini.52

3.3. Urmele de picioare.52

3.4. Urmele de buze.53

3.5. Urmele de dinţi, urechi, nas sau ale altor părţi ale feţei şi corpului uman.54

3.6. Urmele biologice.55

3.7. Expertiza sau constatarea tehnico-ştiinţifică balistică.56

Secţiunea 4. Elaborarea versiunilor.57

4.1. Consideraţii generale.57

4.2. Criterii de elaborare a versiunilor.58

Secţiunea 5. Stabilirea identităţii victimei.60

5.1. Activităţi specifice de urmărire penală.60

5.2. Metodele tehnicii criminalistice.60

Secţiunea 6. Identificarea şi ascultarea martorilor.61

Secţiunea 7. Efectuarea percheziţiilor.63

Secţiunea 8. Identificarea, urmărirea şi prinderea făptuitorilor.64

CAPITOLUL IV. ALTE ACTIVITĂŢI CARE SE ÎNTREPRIND PENTRU DOVEDIREA ACTIVITĂŢII ILICITE. UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND CERCETAREA OMORULUI URMAT DE DEZMEMRAREA CADAVRULUI ORI ÎN CAZURILE CÂND CADAVRUL NU A FOST DESCOPERIT

Secţiunea 1. Alte activităţi care se întreprind pentru administrarea

Probelor.67

1.1. Organizarea şi planificarea cercetărilor.67

1.2. Ascultarea învinuiţilor sau inculpaţilor.68

1.3. Efectuarea confruntării. Efectuarea reconstituirii. Dispunerea expertizei psihiatrice.69

1.3.1. Efectuarea confruntării.69

1.3.2. Efectuarea reconstituirii.69

1.3.3. Efectuarea expertizei psihiatrice.70

Secţiunea 2. Particularităţile cercetării omorului urmat de dezmembrarea cadavrului.70

Secţiunea 3. Particularităţile cercetării omorului în cazul în care cadavrul nu a fost descoperit.74

Extras din document

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE

Secţiunea 1 Consideraţii preliminare.

1.1. Noţiuni generale

Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai grave infracţiuni contra persoanei, prin săvârşirea lor, omului i se răpeşte bunul cel mai de preţ, care este viaţa. Pentru acest motiv, faptele îndreptate împotriva vieţii omului au fost incriminate din cele mai îndepărtate timpuri, fiind întotdeauna sancţionate cu mare severitate .

Obiectul juridic. Infracţiunile contra vieţii au ca obiect juridic relaţiile sociale referitoare la dreptul la viaţa, fiecare persoană, luată individual, apare ca titular al dreptului absolut la viaţa, iar toate celelalte persoane apar cu obligaţia de a se abţine de la săvârşirea oricărei fapte prin care s-ar aduce atingere dreptului la viaţă al titularului .

Omorul. Primul loc, in cadrul infracţiunilor contra vieţii, al căror grad de pericol social, a fost evidenţiat este ocupat de omor. Conform articolului 174 C. pen., această infracţiune constă în „uciderea unei persoane”, la aceasta adăugându-se că, potrivit articolului 19 alin. Penultim C. pen., uciderea persoanei se realizează cu intenţie în cazul omorului, mai exact cu ştiinţa şi voinţa făptuitorului. Acestea fiind spuse, este şi mai uşor de înţeles de ce se distanţează atât de mult această infracţiune sub raportul gravitaţii, de celelalte infracţiuni contra vieţii. Tocmai de aceea se poate argumenta sancţionarea omorului cu o pedeapsă mult mai aspră decât pedepsele cu care sunt sancţionate celelalte infracţiuni contra vieţii.

Trebuie menţionat că textul Codului penal, referitor la infracţiunea de omor, nu vorbeşte despre omor simplu, dar având în vedere textele articolelor 175 si 176 C. pen, în care sunt prevăzute formele agravante ale infracţiunii, respectiv „omor calificat” si „omor deosebit de grav”, trebuie să acceptăm expresia de „omor simplu”.

1.2. Importanţa şi rolul investigaţiei criminalistice a omorului

Viaţa omului, existenţa sa, in egală măsură individuală si socială, a stat în centrul acţiunilor, al transformărilor proprii tuturor etapelor parcurse de umanitate in dezvoltarea sa .

Apărarea uneia dintre cele mai mari valori , ea însăşi creatoare de valoare are o semnificaţie cu totul deosebită. A pune in pericol viaţa unui om reprezintă un act care primejduieşte nu numai existenţa individului, ci însuşi ansamblul relaţiilor sociale, omul reprezentând esenţa acestor relaţii. A ucide înseamnă a su-prima pe făuritorul de istorie, pe beneficiarul bunurilor create împreuna cu se-menii săi. Prin apărarea acestei valori estimabile este ocrotită, nu nu-mai fiinţa umană, dar şi imensa masă a relaţiilor sociale .

Dintre numeroasele mijloace de apărare a vieţii omului, amintim şi mijloacele juridice, dintre acestea, un loc important ocupându-l cele proprii dreptu-lui penal. Astfel, este necesar să se apeleze la termenul de investigare, în accepţiunea sa de cercetare, de anchetă penală a unor fapte penale, aşa cum sunt con-sacrate în activitatea de urmărire penală in primul rând, pentru a-i evidenţia atât complexitatea cât si dificultăţile, dar şi pentru a ne apropia, de o anumită terminologie devenită tot mai frecventă (de exemplu crime investigation). Acest mod caracteristic de apărare a existenţei persoanei are, insă, un caracter amplu, neputând fi concepută decât in cadrul unui sistem organizat de anchetă destinată aflării adevărului, activităţile tehnico – tactice criminalistice ocupând o poziţie deosebită.

Rolul si importanţa investigaţiei criminalistice in soluţionarea infracţiunilor împotriva vieţii – ca şi a celorlalte fapte penale –rezultă din aceea că ştiinţa Criminalisticii pune la îndemâna organelor judiciare metodele şi mijloacele tehnico – ştiinţifice necesare descoperirii, fixării, ridicării şi examinării urmelor omuciderii, a identificării autorului şi eventual a victimei. Totodată, prin regulile tactice de efectuare a actelor de urmărire penală, precum şi prin metodologia cercetării omorului, este posibilă strângerea probelor necesare stabilirii adevărului .

În esenţa, criminalistica oferă instrumentele ştiinţifice destinate atât conturării elementelor constitutive ale infracţiunii şi identificării făptuitorului, cât şi aplicării unei pedepse conform vinovăţiei sale.

În consecinţa, un element de natură a sublinia importanţa cercetării criminalistice a omorului, îl reprezintă însuşi rolul său în stabilirea faptelor si împrejurărilor cauzei.

Preview document

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 1
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 2
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 3
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 4
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 5
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 6
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 7
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 8
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 9
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 10
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 11
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 12
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 13
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 14
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 15
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 16
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 17
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 18
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 19
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 20
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 21
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 22
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 23
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 24
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 25
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 26
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 27
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 28
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 29
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 30
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 31
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 32
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 33
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 34
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 35
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 36
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 37
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 38
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 39
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 40
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 41
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 42
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 43
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 44
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 45
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 46
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 47
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 48
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 49
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 50
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 51
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 52
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 53
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 54
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 55
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 56
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 57
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 58
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 59
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 60
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 61
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 62
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 63
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 64
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 65
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 66
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 67
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 68
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 69
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 70
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 71
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 72
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 73
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 74
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 75
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 76
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 77
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 78
Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea Criminalistica a Armelor de Foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Omorul

INTRODUCERE O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ 1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală...

Infractiunile Comise prin Violenta

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Documente similare

Infractiunile Comise prin Violenta

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Cercetarea Locului Faptei in Cazul Infractiunilor Stradale - Furtul si Talharia

CAPITOLUL I 1. Infracţiunea de furt. Text incriminator. Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în...

Probațiunea în Procesul Penal

Obiective: 1. Cunoasterea aprofundata de catre masteranzi a institutiilor fundamentale ale Dreptului penal  partea generala : infractiunea...

Evoluția și Problemele Actuale ale Sistemului Criminalisticii

Ca oricare altă ştiinţă, criminalistica, în procesul de evoluţie, şi­a aşezat cunoştinţele într­un sistem logic argumentat, ceea ce mărturiseşte...

Criminalistică

Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau...

Urmele de sânge

Introducere De-a lungul secolelor, dar îndeosebi, de la sfârșitul secolului al XIX - lea și până în prezent perfecționarea luptei împotriva...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Ai nevoie de altceva?