Cercetarea la Fața Locului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 30281
Mărime: 102.22KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I. Noţiunea, importanţa şi sarcinile cercetării la faţa locului 6

Capitolul II. Principiile tactice privind cercetarea la faţa locului 14

1. Principiul operativităţii 15

2. Principiul conducerii unice a activităţii de cercetare 15

3. Principiul efectuării cercetării la faţa locului în mod organizat 17

4. Principiul obiectivităţii cercetării la faţa locului 18

5. Principiul utilizării efective a mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice18

Capitolul III. Pregătirea în vederea cercetării la faţa locului 20

1. Măsuri pregătitoare luate la sediul organului juridic 20

2. Măsuri pregătitoare luate la faţa locului 29

Capitolul IV. Efectuarea cercetării la faţa locului 32

1. Faza statică 31

2. Faza dinamică 38

3. Stabilirea împrejurărilor controversate de la faţa locului 48

4. Reluarea şi repetarea cercetării la faţa locului 51

Capitolul V. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului 53

1. Redactarea procesului – verbal 53

2. Procedee de fotografiere la faţa locului 56

3. Video-înregistrarea criminalistică 62

4. Schiţarea locului faptei 66

Încheiere 68

Bibliografie 71

Extras din document

Introducere

Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea efectuării acţiunilor de anchetă precum şi a măsurilor operative de investigaţie în etapa iniţială a cercetărilor.

O deosebită însemnătate în acest sens obţine realizarea calitativă a cercetării locului faptei, activitate în cadrul căreia se depistează şi se colectează un mare volum de informaţie criminalistică autentică, servind drept bază de cercetare a majorităţii covîrşitoare a dosarelor penale.

Valoarea şi volumul de informaţie necesare descoperirii cauzelor pe urme proaspete, sporesc în funcţie de efectuarea în cadrul cercetării la faţa locului aşa – numitelor examinări criminalistice preliminare ale urmelor şi altor obiecte materiale de probă depistate în scena infracţiunii.

Datele furnizate de aceste cercetări sînt puse la temelia elaborării versiunilor, la planificarea şi realizarea acţiunilor procesuale ulterioare. Timpul consumat la înfăptuirea unor astfel de analize ale urmelor şi stărilor de fapt în ansamblu permite uneori a economisi săptămîni şi chiar luni întregi de muncă asiduă orientate spre stabilirea făptaşului şi descoperirea infracţiunii în termene cît mai reduse. Anume aici se evidenţiază mai pronunţat profesionalismul şi competenţa organelor de urmărire penală şi a specialiştilor implicaţi în acest proces de descoperire a infracţiunilor.

Una din sarcinile de bază ale subdiviziunilor criminalistice ale Ministerului Afacerilor Interme al R.M. este aplicarea mijloacelor tehnice criminalistice la realizarea acţiunilor de urmărire penală şi operative de investigaţie conform necesităţii descoperirii şi cercetării crimelor. În acest context se înscrie şi cercetarea la faţa locului – acţiune de importanţă primordială la descoperirea infracţiunilor.

Din numărul total de obiecte ridicate la faţa locului şi cercetate de organele de urmărire penale, o mare pondere le au documentele, drogurile, armele de foc şi muniţiile. Cele menţionate mărturisesc despre actualitatea temei propuse pentru o studiere mai profundă.

Teza dată este formată din 5 capitole, întroducere, încheeire,bibliografie.

Prima parte este introducerea care descrie gradul de cercetare a temei, scopul şi sarcinile investigaţiei.

Primul capitol numit “Noţiunea, importanţa şi sarcinile cercetării la faţa locului” stipulează că cercetarea la faţa locului reprezintă activitatea procedurală, al cărei conţinut îl constituie examinarea nemijlocită de către organul de urmărire penală a unui teren deschis ori a unei încăperi, în care a avut loc fapta sau în perimetrul căreia s-au manifestat consecinţele ei, a obiectelor ce alcătuiesc ambianţa acestora în vederea descoperirii fixării şi ridicării urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă necesare stabilirii naturii infracţiunii, identificării făptuitorului modului şi împrejurărilor în care s-a activat.

Astfel percepută cercetarea la faţa locului reprezintă o seamă de elemente caracteristice, care o disting de alte activităţi procedurale desfăşurate cu prilejul cercetării unei cauze penale.

În al doilea capitol sînt abordate principiile tactice şi procesuale privind cercetarea la faţa locului ce servesc drept bază metodologică a acestei activităţi.

Sînt elucidate principiile de bază care se folosesc în procesul activităţii de cercetare la faţa locului şi permit sau contribuie ca această activitate să se desfăşoare planificat, organizat, operativ.

Pentru a efectua cercetarea la faţa locului mai întîi de toate trebuie efectuate măsurile de pregătirea în vederea cercetării la faţa locului descris în capitolul trei al tezei. Pregătirea la rîndul ei se desfăşoară în două etape, pînă la deplasarea la faţa locului şi după sosirea echipei de cercetare.

Al IV-lea capitol abordează efectuarea cercetării la faţa locului care se divizează în două faze. Faza-statică-debutează cu un sondaj vizual efectuat dintr-un punct din preajma sau din interiorul spaţiului ce urmează a fi cercetat în scopul determinării dacă între fapte impun implicarea altor persoane.

Cea de a doua fază-dinamică-este cercetarea detaliată a locului faptei care costă în examinarea de sine stătătoare a tuturor obiectelor în vederea stabilirii legăturii lor cu fapta, descoperirii şi fixării urmelor activităţii infracţionale.Tot aici am abordat şi tema soluţionării împrejurărilor controversate de la faţa locului şi procedeul de reluare a cercetării la faţa locului sau cercetarea repetată.

Al cincilea capitol este numit “Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului” care este împărţit în patru subpuncte caracteristice acestui capitol.

În cadrul cercetării la faţa locului se redactează obligatoriu un proces – verbal de cercetarea la faţa locului, se realizează fotografieri, înregistrări video, schiţarea locului faptei, măsurări, se face mulaje şi tipare de pe urme.

Ultimul capitol al tezei este încheierea unde mi-am expus unele concluzii şi propuneri privind tema în cauză.

Capitolul I. Noţiunea, importanţa şi sarcinile cercetării în faţa locului.

Cercetarea la faţa locului este una din activităţile procedurale şi de tactică criminalistică ale organului de urmărire penală, ce se realizează de obicei la începutul urmăririi, în scopul cunoaşterii nemijlocite a locului faptei, al descoperirii, fixării şi ridicării urmelor create cu ocazia săvîrşirii infracţiunii, precum şi pentru ascultarea martorilor oculari, a victimelor sa chiar a făptuitorului.

Preview document

Cercetarea la Fața Locului - Pagina 1
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 2
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 3
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 4
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 5
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 6
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 7
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 8
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 9
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 10
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 11
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 12
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 13
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 14
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 15
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 16
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 17
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 18
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 19
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 20
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 21
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 22
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 23
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 24
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 25
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 26
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 27
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 28
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 29
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 30
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 31
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 32
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 33
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 34
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 35
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 36
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 37
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 38
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 39
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 40
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 41
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 42
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 43
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 44
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 45
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 46
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 47
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 48
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 49
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 50
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 51
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 52
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 53
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 54
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 55
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 56
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 57
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 58
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 59
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 60
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 61
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 62
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 63
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 64
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 65
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 66
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 67
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 68
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 69
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea la Fata Locului.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Cercetarea Criminalistica a Furtului din Locuinta

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul criminalisticii Termenul de criminalistică este întrebuinţat, pentru prima dată în literatura...

Reconstituirea

Capitolul l NOŢIUNEA, SCOPUL Şl IMPORTANŢA RECONSTITUIRII 1. Noţiunea reconstituirii 1.1. Precizări şi definiţie Reconstituirea a fost...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș

1. Ascultarea persoanei vătămate 15 Scopul ascultării persoanei vătămate 18 Ascultarea propriu-zisă Evaluarea declaraţiilor 2. Ascultarea...

Sistemul AFIS - Tehnica Moderna de Investigare Criminalistica

Sistemul AFIS PRINTRAK BIS a devenit operaţional la nivel naţional în cursul lunii iulie 2007 şi în concordanţă cu prevederile acordurilor...

Ai nevoie de altceva?