Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 22865
Mărime: 87.68KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Claudiu

Cuprins

Cap.I. Scurt istoric

Cap.II Noţiuni generale despre identificarea în criminalistică

Secţ.1 –Conceptul de identificare criminalistică şi

rolul său în probaţiunea juridică

Secţ.2 – Obiectul identificării în criminalistică

Cap.III Etapele identificării în criminalistică

Secţ.1 – Identificarea generică

Secţ.2 - Identificarea individuală

Secţ.3 – Reconstituirea întregului din părţi componente

Cap.IV Noţiuni despre evoluţia incendiilor

Secţ.1 – Incendiul şi fazele sale

Secţ.2 – Modelul dezvoltării spaţiale a incendiului într-o incintă

Sect.3 – Factorii care influenţează evoluţia şi amprenta incendiului

Secţ.4 – Efectele materialelor asupra amprentei incendiului

4.1 Lemnul

4.2 Metale

4.3 Betonul

4.4 Sticla

4.5 Materiale plastice

4.6 Materiale textile

Sect.5 – Modelul dezvoltării incendiilor exterioare

Cap.V Cercetarea cauzelor de incendii

Sect.1 – Generalităţi

Secţ.2 – Ce trebuie să stabilească investigatorul

Secţ.3 – Cercetarea incendiilor la faţa locului

3.1 Reguli tactice generale

3.2 Reguli tactice şi activităţi specifice

3.3 Activităţi desfăşurate de investigator

3.4 Stabilirea poziţiei focarului şi a cauzei

incendiului

Sect.4 – Metode şi procedee folosite în cercetarea

incendiilor

Secţ.5 – Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică a

cauzei incendiului

Cap.VI Urmele de incendiu

Cap.VII Arson

Secţ.1 – Definirea noţiunii

Secţ.2 – Clasificarea incendiilor tip arson

Secţ.3 –Metode utilizate

3.1 Incendii cu aprindere imediată

3.2 Incendii cu aprindere întârziată

Sect.4 – Particularităţi în cercetarea incendiilor de tip arson

Cap.VIII Concluzii

Extras din document

Cap.I. SCURT ISTORIC

Termenul de criminalistică este întrebuinţat pentru prima dată în literatura juridică, de către Hans Gross, în Manualul judecătorului de instrucţie, în anul 1893. De altfel şi la noi în ţară este cunoscut tot sub această denumire, însă cu un obiect mult mai larg, chiar dacă unii autori o include în rândul ştiinţelor juridice, iar alţii doar ca o ştiinţă auxiliară a dreptului. *

Criminalistica elaborează sau prea din alte ştiinţe, cele mai diferite metode şi mijloace tehnice de cercetare, pe care le adaptează scopurilor sale.

Identificarea judiciară constituie o activitate indisolubil legată de împlinirea actului de justiţie şi de prevenire a fenomenelor antisociale. Pentru descoperirea infractorilor, identificarea recidiviştilor, probarea comiterii unor fapte penale şi a vinovăţiei determinarea împrejurărilor în care s-au produs, precum şi a altor situaţii, este necesară stabilirea identităţii persoanelor şi obiectelor. Modalitatea principală care este necesară în identificarea judiciară, o prezintă identificarea criminalistică. Începuturile criminalisticii au fost strâns legate de medicina legală.

Cei care şi-au adus un aport deosebit la înfinţarea criminalisticii la noi în ţară au fost fraţii Minovici care la 20 decembrie 1893 au înfiinţat la Bucureşti, Institutul de medicină legală, constituind o veritabilă premieră mondială.**

Mina Minovici se afla printre primii aderenţi la sistemul de identificare a lui A.Bertillon care se bazează pe măsurători antropometrice, iar la 15 martie 1892 înfiinţează Serviciul antropometric, care a funcţionat ca unitate a Ministerului Justiţiei.

Preocupări ulterioare de natură criminalistică ale lui Mina Minovici amintind lucrarea “Diagnosticul medico - legal al rănilor prin examenul hainelor” şi broşura “Medicina legală aplicată în arta dentară”. Întreaga lui activitate atât ştiinţifică cât şi practică este sintetizată în “Tratatul complet de Medicină Legală” care cuprinde şi aspecte criminalistice.

Un alt fondator al şcolii criminalistice româneşti a fost Nicolae Minovici care s-a preocupat şi el de sistemul antropometric, şi contribuie substanţial la îmbunătăţirea fotografiei post mortem, în vederea eliminării posibilităţilor de eroare în identificare. Se ocupa de asemenea cu rezultate bune în domeniul criminalistic pentru studierea impresiunilor digitale.

Cel de-al treilea membru al familiei Minovici, Ştefan, a fost şeful secţiei de chimie şi toxicologie a Institutului de medicină legală din anul 1894, fiind socotit în materie de criminalistică drept “părintele expertizei ştiinţifice a înscrisurilor” *

În domeniul expertizei grafice şi-au mai adus aportul şi alţi oameni de ştiinţă printre care amintim pe M. D. Moldoveanu cu lucrarea – Tratat de grafologie şi expertiza în falsuri (1910), şi Traian Ulic -“Expertiza grafică” ( 1914), Mihail Kernbach – “Expertiza grafica ştiinţifica şi experţi caligrafi” (1928), etc.

Aceştia şi mulţi alţii care le-au urmat şi-au adus un aport deosebit în formarea acestei “ştiinţe” numite criminalistica, care are rol de a descoperi, cerceta şi preveni actele infracţionale.

Cap. II. NOŢIUNI GENERALE DESPRE IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ

Sect. 1 – Conceptul de identificare criminalistică şi

rolul său în probaţiunea judiciară

Identificarea în criminalistică, constituie dezideratul major al actului de justiţie şi de prevenire a faptelor antisociale, fiind o adevărată piatră unghiulară a criminalisticii. Ea, ca şi alte ştiinţe, este “o activitate prin care se caută atât însuşirile comune ale obiectelor, fenomenelor sau fiinţelor, cât şi însuşirile ce le deosebesc pe unele de altele, pentru ordonarea lor în tipuri, grupe şi subgrupe, iar apoi în vederea deosebirii fiecăruia în parte de toate celelalte cu care au anumite asemănări “.*

Stabilirea adevărului şi justiţiei se realizează prin intermediul probelor. Conform art. 63 din C. p.p. constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

Identificarea criminalistică prezintă numai unul dintre mijloace de probaţiune admisă de lege .** Altfel spus, probaţiunea include identificarea ca pe una dintre componentele sale, este identificarea obiectului, fiinţei sau fenomenului supus examinării.***

Nu există o ierarhizare a probelor în legea penală. În măsura în care identificarea criminalistică se coroborează cu celelalte probe obţinute prin: cercetarea la faţa locului, declaraţiile martorului, percheziţii, declaraţiile învinuitului, a părţii vătămate, etc.

În acest sens identificarea criminalistică nu poate fi redusă exclusiv la activitatea de laborator cum în mod greşit este înţeleasă chiar de unii practicieni ai dreptului. Noţiunea de identificare

Preview document

Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 1
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 2
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 3
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 4
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 5
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 6
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 7
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 8
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 9
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 10
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 11
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 12
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 13
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 14
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 15
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 16
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 17
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 18
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 19
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 20
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 21
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 22
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 23
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 24
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 25
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 26
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 27
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 28
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 29
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 30
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 31
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 32
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 33
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 34
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 35
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 36
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 37
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 38
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 39
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 40
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 41
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 42
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 43
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 44
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 45
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 46
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 47
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 48
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 49
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 50
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 51
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 52
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 53
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 54
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 55
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 56
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 57
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 58
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 59
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 60
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 61
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 62
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 63
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 64
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 65
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 66
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 67
Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Coruptia si Formele Ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Expertiza Tehnica Explozii la Instalatii Sub Presiune

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERATII GENERALE ASUPRA FENOMENULUI EXPLOZIEI Explozia ca fenomen a fost definită ca un proces de...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Contestația în Anulare

1.Caracteristicile cailor extraordinare de atac 1.1.Necesitatea instituirii cailor de atac extraordinare Activitatea desfasurata de ciclul...

Ai nevoie de altceva?