Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 9184
Mărime: 33.87KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Teza de licenta

Cuprins

Introducere. 2

Capitolul I. Patrimoniul şi drepturile patrimoniale . 3

1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale patrimoniului . 3

1.2. Conţinutul patrimoniului . 5

Capitolul II. Drepturile reale şi drepturile de creanţă . 8

2.1. Drepturile reale. Dreptul de proprietate . 8

2.2. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. 10

2.3. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie . 14

2.4. Dreptul de servitute şi dreptul de superficie .16

2.5. Dreptul real de folosinţă. Drepturile reale accesorii .20

2.6. Drepturile de creanţă .24

Capitolul III. Obligaţiile reale civile .26

3.1. Obligaţia civilă-latura pasivă .26

3.2. Clasificarea obligaţiilor civile .27

Încheiere .29

Bibliografie .30

Extras din document

Introducere

Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o cercetare aprofundată a legitaţilor obiective a existenţei sale , a dinamicii sale , a factorilor care il configurează şi valorilor care le promovează.

În orice relaţie juridică sunt inplicate doua idei distincte : persoanele care intră în relaţii juridice şi au drepturi . Dar nu ar putea nimeni să aibă un drept, dacă nu ar exista o normă generală , pe baza căruia să aibă acest drept , acesa la rîndul său purtînd denumirea de drept subiectiv , adică posibilitatea titularului ( subiect activ ) de a desfăsura o anumită conduită, garantată de lege prin putinţa de a pretinde subiectului pasiv o anumita comportare corespunzătoare care poate fi inpusă la nevoie prin forţa de constrîngere a statului . Astfel principalele două aspecte ale dreptului subiectiv sunt :

- acesta constituie o prerogativa individuală , el îi conferă titularului o anumită sferă de activitate ;

- această prerogativă individuală se află sub tutela dreptului obiectiv , care asigură respectu dreptului subiectiv .

În literatura , de specialitate drepturile subiective se clasifică în dependenţă de mai multe criterii , printre care clasificarea în funcţie de natura conţinutului lor , în patrimoniale şi nepatrimoniale .

Patrimoniul, de la care se desprinde drepturile patrimoniale , reprezintă o universalitate juridică , adică un tot juridic divizibil în părţi ideale ca dreptul titularului asupra patrimoniului său , este un drept de proprietate , iar partimoniul este indevizibil ca şi persoana proprietarului . Acest drept de proprietate cuprinde dreptul de administrare , de a percepe toate veniturile patrimoniului şi dreptul de a dispune totalitatea sau numai de o parte a patrimoniului , dar nu prin acte între vii , ci numai pentru cauza de moarte.

Capitolul I Patrimoniul şi drepturile patrimoniale

1. 1. Noţiunea şi caracterele juridice ale patrimoniului.

Obiectul dreptului civil este constituit din raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între personale fizice şi juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică1. Instituţia fundamentală de la care se porneşte în definirea noţiunii de patrimoniu cea a raportului juridic civil, aceasta din urmă cuprinzînd 3 elemente constitutive: părţile, conţinutul şi obiectul.

Părţi sau subiecte ale raportului juridic civil sunt acele entităţi juridice apte de a fi titulare de drepturile şi obligaţii civile şi anume persoanele fizice şi juridice. Drepturile şi obligaţiile care alcătuiesc conţinutul raportului juridic civil pot fi evaluate din punct de vedere economic, caz în care raportul va fi unul patrimonial sau sunt lipsite de valoare economică, raportul fiind unul nepatrimonial. Numai drepturile şi obligaţiunile civile care au o valoare economică prezintă relevanţă pentru definirea noţiunii de patrimoniu. Dacă ne referim la obiectul raportului juridic civil cu caracter patrimonial, observăm că adesea, conduita părţilor se raportează la anumite bunuri. În asemenea situaţii, se consideră că bunurile constituie obiect derivat sau exterior al raportului juridic civil. Cu toate că nu există o definiţie legală a noţiunii de patrimoniu, Codul civil român face o serie de referiri la aceasta. Astfel potrivit art. 781 C.c., creditorii defunctului pot cere separaţia patrimoniului defunctului de acela al moştenitorului sau, erideului, în terminologia Codului civil. Măsură este destinată să prevină confuziunea celor 2 patrimonii, care ar fi de natură să-l pună pe creditorul defunctului să vină să concure cu cel al moştenitorului ş să suporte riscul eventualei insolvabilităţi a acestuia. Prefăcînd separaţia de patrimoniu, creditorul succesoral obţine menţinerea identităţii patrimoniului debitorului său şi decesul acestuia, identitatea care va încerca prin absorbirea în patrimoniul moştenitorului, numai după achitarea datoriilor succesiunii. Numeroase referiri la noţiunea de patrimoniu există şi în legislaţia referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea diverselor persoane juridice, pentru care el reprezintă un element constitutiv. Cităm cu titlul de exemplu prevederile art. 3 şi 66 din Legea nr. 21/1924 privind persoanele juridice, art. 26 lit. e. 41,42 şi 47 din Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi cele juridice.

Preview document

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 1
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 2
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 3
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 4
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 5
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 6
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 7
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 8
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 9
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 10
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 11
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 12
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 13
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 14
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 15
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 16
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 17
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 18
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 19
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 20
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 21
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 22
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 23
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 24
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 25
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 26
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 27
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 28
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 29
Clasificarea Drepturilor Patrimoniale - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Clasificarea Drepturilor Patrimoniale.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Bunurile și Patrimoniul

A. Bunurile 1. Bunul este o valoare economica utila pentru satisfacerea unor nevoi materiale sau spirituale ale oamenilor si sunt subsceptibile de...

Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale

A. Patrimoniul si drepturile patrimoniale 1.Consideratii generale privind patrimoniul Definitie : Dreptul civil este definit ca acea ramura a...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Raportul juridic civil - prezentare generală

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. NOTIUNEA DE RAPORT JURIDIC CIVIL Pentru definirea notiunii de raport juridic...

Drepturile subiective civile, elemente ale conținutului raportului civil

I. Dreptul subiectiv civil - definiţie Specialiştii din cadrul dreptului civil concep în mod diferit noţiunea de drept subiectiv civil,...

Patrimoniul și drepturile patrimoniale

Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun...

Drepturile subiective civile și obligațiile civile - elemente structurale ale raportului juridic civil

Introducere 1. Definitia dreptului civil Dreptul civil este acea ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si...

Acțiunile

Actiunile - continut Actiunile sunt titluri financiare emise de o societate comerciala denumita emitent, tranzactionabile, ce reprezinta partea...

Conținutul raportului juridic civil

subiective si a obligatiilor civile pe care le au partile lui. Daca dreptul subiectiv civil formeaia latura active a continutului raportului...

Contabilitatea financiară avansată

=1= 1.Notiuni privin definitia AN si aspecte problematice ale acesteia. ____AN –sunt active nepecuniare care nu imbraca forma materiala si pot fi...

Ai nevoie de altceva?