Clasificatia Veniturilor Bugetului de Stat

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Clasificatia Veniturilor Bugetului de Stat.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Criteriile de clasificare a veniturilor bugetului de stat reprezintă un mecanism important de codificare a informaţiilor financiar-contabile. Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor publice este de o importanţă deosebită pentru activitatea trezoreriei statului, deoarece clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice prezintă elementele de bază pentru codificarea conturilor din sistemul contabil al trezoreriei . De asemenea, este necesar ca aceasta să asigure evidenţierea fondurilor de o maniera care să permite urmărirea veniturilor după natura lor şi sursa de provenienţă, iar a cheltuielilor după destinaţia stabilită prin bugete.

Principiul specializării bugetare impune ca resursele să fie înscrise în bugetul căruia îi aparţin, pe sursele de provenienţă, iar cheltuielile pe categorii grupate după natura lor economică şi destinaţie . Din necesitaţi legislative şi ale modului de organizare a informaţiilor contabile, veniturile şi cheltuielile trebuie să fie înscrise în ,,buget” după o ,, schema unitară” într-o anumită ordine şi pe baza unor criterii precis determinate. Această ,,schemă unitară” care stabileşte o ordine unică a veniturilor după provenienţa şi natura sursei, iar a cheltuielilor, după criterii precis stabilite, administrative, economice, funcţionale, financiare etc. poartă denumirea de clasificaţie bugetară.

Clasificaţia bugetară trebuie să fie cât mai simplă, clară şi concisă, pentru ca aceasta să fie uşor înţeleasă de factorii de analiză şi decizie care participă la elaborarea, aprobarea, executarea, şi raportarea componentelor bugetului general consolidat. Desigur, clasificarea bugetară este mai complexă şi mai amplă atunci când este vorba de bugetul de stat şi mai simplă şi redusă în cazul celorlalte bugete. Ierarhizând bugetele după numărul indicatorilor privind finanţele publice care sunt folosiţi, cu cei mai mulţi operează bugetul de stat.

Criteriile folosite, în funcţie de care sunt clasificate veniturile, au în vedere, pentru bugetul de stat o clasificaţie a acestora în: venituri curente; venituri din capital; donaţii; sponsorizări; încasări din rambursarea împrumuturilor acordate . De asemenea, în cadrul veniturilor curente acestea sunt subdivizate apoi în venituri fiscale şi venituri nefiscale, iar în cadrul veniturilor fiscale acestea sunt categorisite în continuare în venituri publice care se prelevă la bugetul de stat sub forma vărsămintelor obligatorii de natura impozitelor si taxelor, iar cele nefiscale sub forma unor vărsăminte din profitul net al regiilor, ale instituţiilor publice etc.

Clasificarea veniturilor fiscale şi nefiscale pe provenienţă, natură şi categorii de impozite se face prin intermediul capitolelor si subcapitolelor care prezintă, în ordine, toate impozitele şi taxele, precum şi alte vărsăminte care formează veniturile bugetului de stat. Subcapitolul, în cazul veniturilor bugetului de stat arată, de exemplu, felul, natura impozitului sau a taxei respective (impozit pe profit, taxă pe valoarea adăugată, impozit pe venit, taxe vamale etc.), iar pentru evidenţierea plătitorului care achită acel impozit sau taxă, în continuarea cifrelor care indică subdiviziunea clasificaţiei bugetare pentru acel venit, se menţionează codul fiscal al plătitorului, în cazul persoanelor juridice sau codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Clasificatia Veniturilor Bugetului de Stat.doc