Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 35236
Mărime: 131.08KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Abrevieri .. 1

Cap. I. INTRODUCERE . 3

I.1. Necesitatea adaptãrii continutului contractelor comerciale internationale 3

I.2. Conceptul de risc . 8

I.3. Geneza riscului .. 12

I.4. Mijloace juridice de evitare sau de neutralizare a riscurilor în contractele de comert international 15

I.4.1. Stipularea unor clauze de naturã sã faciliteze întreruperea oportunã a raportului juridic obligational 15

I.4.2. Acoperirea riscurilor prin garantii bancare 17

I.4.3. Acoperirea riscurilor de cãtre companiile de asigurare internationalã 17

I.4.4. Stipularea unor clauze asiguratorii 18

I.5. Domeniul de aplicare si clasificarea clauzelor asiguratorii .. 19

Cap. II. CLAUZE ASIGURATORII ÎMPOTRIVA RISCURILOR VALUTARE . 25

II.1. Clauza aur .. 25

II.2. Clauzele valutare . 32

II.2.1. Clauza monovalutarã . 33

II.2.2. Clauza monovalutarã sau plurivalutarã bazatã pe un cos valutar

convenit de pãrti .. 41

II.2.3. Clauza multivalutarã sau plurivalutarã bazatã pe un cos institutionalizat

sau pe o unitate de cont institutionalizatã . 45

II.3. Clauza de optiune a locului de platã . 51

II.4. Clauza de optiune a monedei liberatorii . 53

II.5. Alte clauze contractuale cu scop de evitare a riscurilor valutare .. 56

Cap. III. CLAUZE ASIGURATORII ÎMPOTRIVA RISCURILOR NEVALUTARE . 58

III.1. Clauzele de recalculare sau revizuire a pretului 59

III.1.1. Clauzele de recalculare sau revizuire a pretului cu indexare

unicã sau specialã 69

III.1.2. Clauzele de recalculare sau revizuire a pretului cu indexare

cumulativã sau complexã 70

III.1.3. Clauzele de recalculare sau revizuire a pretului cu indexare

generalã 72

III.2. Clauze de postcalculare a pretului 73

III.3. Alte clauze contractuale cu scop de diminuare a riscurilor nevalutare . 75

Concluzii 76

Bibliografie .. 80

Cuprins .. 87

Extras din document

Capitolul I

INTRODUCERE

I.1. NECESITATEA ADAPTÃRII CONTINUTULUI

CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE

Încã de acum câteva decenii se vorbea despre diversificarea contractelor si cresterea ariei de aplicare a acestora, arãtându-se cã ceea ce se constatã în practicã este nu numai sporirea numãrului lor datoritã dezvoltãrii relatiilor industriale, comerciale si civile, ci si aparitia unor noi categorii de contracte ca, de pildã, diferite feluri de asigurãri, conventii colective, contracte în favoarea tertilor, contracte între absenti, contracte de adeziune, antecontracte, dintre care unele sunt, totodatã, supercontracte, în timp ce, dimpotrivã, alte categorii de contracte cad în uitare sau sunt perimate .

Actualitatea acestor consideratii apare cu evidentã, chiar dacã exemplele date încã din anul 1937 sunt si pot fi mereu înlocuite cu altele.

Noile forme contractuale permit realizarea scopurilor urmãrite de pãrti în conditiile unor rapide transformãri, reprezentând rãspunsul adecvat pe plan juridic la necesitãtile izvorâte din dinamismul conditiilor economice .

Tinând seama cã, în contextul interdependentelor economice din lumea contemporanã, comertul international depãsind din ce în ce mai mult sfera unor simple relatii de schimb pentru a cuprinde productia internationalã, au apãrut alãturi de contractele de vânzare, corespunzând operatiilor de import si export de mãrfuri, contracte de furniturã, contracte de aprovizionare, contracte de constructie a ansamblurilor industriale, contracte de transfer de tehnologie si alte tipuri de contracte - de exemplu, operatiunile în contrapartidã - care se caracterizeazã, între altele, prin durata lor.

Într-adevãr, practica relatiilor contractuale de comert international demonstreazã cã cele mai multe contracte sunt încheiate în acest domeniu pe termen lung , presupunând, pentru realizarea lor, îndeplinirea unei suite de operatii, care se întrepãtrund în mod strâns si care se desfãsoarã de regulã pe o perioadã de mai multi ani.

Contractele comerciale internationale sunt supuse regimului de drept international privat si de drept material prevãzut pentru orice contract de comert exterior si de cooperare economicã cu strãinãtatea , dar existã si anumite reglementãri legale sau contractuale care au ca obiect specific sau cel putin precumpãnitor asemenea contracte .

Tinând seama de instabilitatea care se manifestã pe piata economicã mondialã datoritã, în mare parte, inflatiei si variatiei preturilor materiilor prime, evolutiei metodelor de fabricatie susceptibile sã modifice gradul de rentabilitate, cât si altor fenomene conjuncturale, aceste contracte nu pot fi întotdeauna executate conform cadrului contractual initial . Echivalenta dintre prestatiile contractuale poate fi astfel grav afectatã, reclamând solutii si remedii adecvate, nu atât empirice de naturã operationalã, intervenite post factum , cât îndeosebi de ordin juridic, cu caracter preventiv.

Avem în vedere, în special, faptul cã executarea contractelor comerciale internationale, desfãsurându-se într-un cadru economic si politic în continuã mutatie, generator de mari incertitudini si deci riscuri, poate avea loc în conditii economice si financiare total diferite de cele luate în considerare la încheierea lor - fluctuatii economice, instabilitate valutarã etc. - fiind de naturã sã afecteze în mod substantial echilibrul dintre prestatiile contractuale si, în cele din urmã, însãsi semnificatia economicã a contractului.

Stipularea unor clauze preventive în contractele de lungã duratã - a cãror executare se realizeazã deci pe parcursul mai multor ani - devine astfel necesarã pentru ca, pe de o parte, sã le asigure derularea ritmicã, în cadrul programului global dinainte stabilit, iar pe de altã parte, sã mentinã echilibrul valoric între prestatiile reciproce, în eventualitatea, deloc improbabilã, a unor perturbãri economice, cu repercusiuni asupra preturilor si cursului valutelor .

Se poate spune deci cã, în adaptarea acestor contracte, clauzele care formeazã continutul lor ar urma sã fie concepute de parteneri în perspectiva mutatiilor viitorului, întrucât ei nu s-ar mai angaja dacã nu ar dispune de un mijloc care sã le permitã mentinerea echilibrului contractual initial.

Dintre mijloacele oferite de tehnica juridicã pentru realizarea adaptãrii continutului contractelor de lungã duratã la cerintele progresului tehnico-economic, în practica comercialã internationalã sunt folosite, în general, douã tipuri de clauze, si anume clauze denumite de mentinere a valorii economice a contractului, si ca atare echilibrul dintre prestatiile reciproce, si clauze de adaptare, tinzând sã realizeze o reajustare globalã a raporturilor juridice dintre pãrti .

Preview document

Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 1
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 2
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 3
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 4
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 5
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 6
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 7
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 8
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 9
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 10
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 11
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 12
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 13
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 14
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 15
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 16
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 17
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 18
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 19
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 20
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 21
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 22
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 23
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 24
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 25
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 26
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 27
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 28
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 29
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 30
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 31
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 32
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 33
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 34
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 35
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 36
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 37
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 38
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 39
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 40
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 41
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 42
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 43
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 44
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 45
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 46
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 47
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 48
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 49
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 50
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 51
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 52
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 53
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 54
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 55
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 56
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 57
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 58
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 59
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 60
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 61
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 62
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 63
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 64
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 65
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 66
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 67
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 68
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 69
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 70
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 71
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 72
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 73
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 74
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 75
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 76
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 77
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 78
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 79
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 80
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 81
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 82
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 83
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 84
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 85
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 86
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 87
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 88
Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Clauze Asiguratorii Impotriva Riscurilor Valutare si Nevalutare in Contractele Comerciale Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Comertului International - Organizatii Regionale de Arbitraj Comercial International

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Contractul de Mediere în Comerțul Internațional

Introducere privind Comertul Internațional Comerțul internațional și cooperarea economica și tenhico-științifică internațională constituie, fără...

Criterii de Clasificare a Contractelor Comerciale International

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Clauza Compromisorie si Clauza de Compromis

Conceptul de arbitraj comercial international este susceptibil de mai multe acceptiuni: -intr-o prima acceptiune, acest concept desemneaza...

Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române

Cap. I Despre contractul de comerţ internaţional în general Comerţul exterior se concretizează în contracte internaţionale, care generează...

Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar

Răspunderea penală pentru în călcarea legislaţiei funciare Această formă de răspundere intervine în cazurile când sunt comise fapte, care...

Procedura Adopției Internaționale

Capitolul I Consideratii Generale Privind Institutia Adoptiei Semnând Conventia Pentru Apararea Drepturilor Omului si A Libertatilor Fundamentale...

Dreptul International Privat

1.Raporturile cu element de extraneitate Rap.de DIP se caracterizeaza prin prezenta elementului de extraneitate,spre deosebire de celelalte...

Ai nevoie de altceva?