Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 43958
Mărime: 134.78KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” Colegiul de Administraţie Publică Locală

Cuprins

Capitolul I Noţiuni Introductive

Secţiunea 1 Administraţia publică 2

§1 Executivul 2

§2 Organe ale administraţiei publice 4

Secţiunea 2 Funcţia publică

§1 Conceptul de funcţie 12

§2 Serviciul public 21

Secţiunea 3 Funcţionarul public 25

§1 Condiţiile de acces în funcţiile publice 28

§2 Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor 29

Secţiunea 4 Actele administrative

§1 Noţiunea de act administrativ 36

§2 Clasificarea actelor administrative 37

§3 Modificarea şi suspendarea actului administrativ 40

§4 Forţa juridică a actului administrativ 43

Capitolul II Competenţa instanţelor de contencios administrativ( ) 44

Secţiunea 1 Scurt istoric al contenciosului administrativ 44

Secţiunea 2 Contenciosul administrativ 48

§1 Noţiune şi caracteristici 48

§2 Categoriile de contencios administrativ 49

§3 Necesitatea controlului asupra activităţii administraţiei publice 50

§4 Părţile în litigiile de contencios administrativ 51

Secţiunea 3 Competenţa instanţelor de contencios administrativ conform( ) 55

§1 Condiţiile angajării competenţei 59

§2 Competenţa instanţelor de contencios administrativ prin legea 188/1999 64

§3 Procedura de judecată a acţiunilor directe 72

§4 Procedura de judecată în faţa instanţei şi executarea hotărârilor 73

§5 Controlul judecătoresc indirect 74

Capitolul III Propuneri de lege ferenda privind competenţa instanţelor de contencios administrativ 78

Extras din document

Capitolul I

Noţiuni introductive

Secţiunea 1 Administraţia Publică

§1. Executivul

1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având în vedere inversiunea doctrinei clasice, care judecă funcţia pornind de la organ, ajungându-e astfel la imposibilitatea definirii certe a noţiunii de putere executivă, noţiune legată de executarea legilor, în condiţiile în care, în practică, organul executiv nu se rezumă la activitatea de executare a legii.

Noţiunea de putere executivă are două înţelesuri: un sens material, executarea legilor şi un sens formal sau organic, organul însărcinat cu această executare.

În interpretarea au existat două tendinţe opuse, unii autori limitând autonomia executivului, iar alţii încercând să susţină această teorie a autonomiei executivului.

2. Organele executivului. Se conturează două organe executive: Şeful statului şi Guvernul care nu trebuie obligatoriu să existe în acelaşi timp.

a. Şeful statului. Această noţiune este mai mult o creaţie a doctrinei decât una constituţională. Doar un număr mic de constituţii folosesc această noţiune, din cauza ambiguităţii sale,

Şeful statului reprezintă magistratura supremă în stat, este organul care reprezintă statul, este reprezentantul comunităţii naţionale faţă de alte comunităţi. De aceea într-o organizare ierarhică formală el ocupă primul loc. Însă ponderea reală a şefului statului în cadrul exerciţiului efectiv al puterii este foarte diferită. El poate fi adevăratul lider al naţiunii într-un regim prezidenţial sau semiprezidenţial, poate fi doar o faţadă pentru adevăratul şef al statului într-un regim parlamentar monist sau poate avea puteri relativ însemnate într-un regim parlamentar dualist.

b. Guvernul. Guvernul este în mod obligatoriu un organ colegial, pluripersonal. Guvernul a progresat de-a lungul timpului spre un rol mult mai complex, faţă de cel stabilit în doctrina clasică. El determină în mod decisiv politica unei naţiuni.

3. Rolul executivului. Tradiţional, Executivul are drept funcţie executarea legilor. Unele constituţii chiar se mulţumesc să definească astfel rolul Executivului. Dar rolul acestuia, chiar potrivit lui Montesquieu, este mult mai larg:

a. Executarea. Acest termen este extrem de confuz. Executarea legilor se poate rezuma la îndeplinirea unor acte individuale sau, dimpotrivă, poate îmbrăca forma edictării unor norme generale cu valoare mai mică decât a legii. Pentru a evita confuziile, această noţiune este divizată în două: executarea legii propriu-zisă, care presupune îndeplinirea de acte individuale în aplicarea legii şi organizarea executării legii, care presupune edictarea de norme generale necesare îndeplinirii actelor individuale în conformitate cu legea.

Rolul esenţial al Executivului nu este executarea propriu-zisă a legii, deşi acest lucru nu este exclus, ci organizarea executării ei.

Executarea legilor presupune menţinerea ordinii publice. Aşadar, Executivul va avea dreptul de a emite reglementări de ordin politic, desigur cu respectarea legilor şi a drepturilor şi libertăţilor individuale, fără a încălca deci domeniul de competenţă exclusivă a puterii legislative. Puterea reglementară a Executivului nu îmbracă formele specifice ale legii; normele sunt generale şi obligatorii, dar forma edictării lor este inferioară celei legale. Desigur, Executivul poate, în anumite regimuri şi in anumite condiţii să legifereze el însuşi, dar voinţa care stă la baza legii este cea a reprezentanţei naţionale, care poate delega puterea, nu voinţa.

b. Direcţia administraţiei. Guvernul este organul de conducere al administraţiei statului. Această calitate implică o oarecare libertate în organizarea serviciilor Executivului, libertate care poate avea mai multe grade. Unele sisteme admit că Guvernul îşi poate modifica structura, poate crea sau desfiinţa ministere fără acordul Parlamentului. El poate de asemenea crea servicii administrative, sub singura rezervă a aprobării fondurilor necesare de câtre Parlament. Altele consideră că posibilitatea de a crea servicii publice este rezervată Legislativului, ea fiind strict de domeniul legii. Direcţia administraţiei presupune de asemenea puterea de a numi şi revoca funcţionarii administraţiei. Puterea de a numi şi revoca funcţionarii este atribuită Şefului statului, sau şefului guvernului, sau împărţită intre cei doi. În cazul unor funcţionari superiori, puterea este limitată uneori de intervenţia organului legislativ.

c. Politica externă. Executivul este cel care îşi asumă direcţia politicii externe a statului. E1 reprezintă statul pe plan internaţional, în general prin intermediul Şefului statului. Astfel, Şeful statului are în general atribuţia de a încheia tratate, uneori cu obligativitatea aprobării ulterioare de către Parlament sau de către una din Camere (ratificare). El acreditează ambasadorii şi trimişii speciali pe lângă alte state, iar ambasadorii altor state sunt acreditaţi pe lângă el. În mod formal, chiar in regimurile în care Şeful statului are foarte puţine puteri, lui îi revine în primul rând responsabilitatea politicii externe

d. Apărarea. Şeful statului este în general şi şeful armatei. Armata este o administraţie, având un accentuat caracter specific. Este firesc deci ca Şeful statului să fie şi şeful armatei. Desigur, Executivul nu dispune de această forţă colosală in afara oricărui control parlamentar dar necesitatea reacţiei prompte face ca acest control să fie post factum.

Preview document

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 1
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 2
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 3
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 4
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 5
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 6
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 7
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 8
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 9
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 10
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 11
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 12
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 13
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 14
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 15
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 16
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 17
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 18
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 19
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 20
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 21
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 22
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 23
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 24
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 25
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 26
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 27
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 28
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 29
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 30
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 31
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 32
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 33
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 34
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 35
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 36
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 37
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 38
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 39
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 40
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 41
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 42
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 43
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 44
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 45
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 46
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 47
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 48
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 49
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 50
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 51
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 52
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 53
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 54
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 55
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 56
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 57
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 58
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 59
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 60
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 61
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 62
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 63
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 64
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 65
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 66
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 67
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 68
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 69
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 70
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 71
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 72
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 73
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 74
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 75
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 76
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 77
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 78
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 79
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 80
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 81
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 82
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 83
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 84
Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Competenta Instantelor De Contencios Administrativ in Solutionarea Litigiilor intre Functionarul Public si Autoritatea Administrativa in Care isi Desfasoara Activitatea.DOC

Alții au mai descărcat și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE

CAPITOLUL I Teoria generală a recursului administrativ 1.1. Noţiune, fundamentul juridic, originea şi evoluţia recursului administrativ În ceea...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Controlul judecătoresc direct al actelor administrative în temeiul legii contenciosului administrativ

INTRODUCERE Etimologic cuvântul „contencios” provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă. La originile...

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Judecata cetelor de bătrâni - etnologie juridică

Judecata cetelor de batrani Comunitatea satului si legislatia ei Este firesc ca intr-o comunitate, oricare ar fi ea, sa existe legaturi strânse...

Te-ar putea interesa și

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Modificarea raportului de serviciu al funcționarului public

CAPITOLUL I Consideratii generale privind modificarea raportului de serviciu al functionarilor publici Unul din drepturile fundamentale ale...

Subiecții de sezină

INTRODUCERE Pornind de la realităţile constituţionale actuale, putem defini dreptul administrativ ca acea ramură a dreptului public care cuprinde...

Procesul Decizional în Administrația Publică

Capitolul I. Decizia administrativă—formă generală de înfăptuire a administraţiei 1.1 Rolul administraţiei publice locale în procesul de elaborare...

Drept Administrativ

Capitolul I - Controlul activitatii autoritatilor administratiei publice 1. Notiunea, necesitatea si rolul controlului Administratia publica, în...

Dreptul Muncii

Capitolul I RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ 1. Noţiune şi trăsături caracteristice raportului juridic de muncă Normele juridice nu reprezintă un...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII – RAMURA SI STIINTA A DREPTULUI 1. Semnificatia termenului „munca”. Termenul (provenit din limba slavona – monka)1...

Ai nevoie de altceva?