Complicitatea ca Forma de Participatie

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 33330
Mărime: 94.82KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: DORU SEBASTIAN

Cuprins

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I. Scurte referiri privind participaţia (pluralitatea ocazională)

SECŢIUNEA II. Caracterizare generală a complicităţii - formă de participaţie

CAPITOLUL II. COMPLICITATEA-CONDIŢII DE EXISTENŢĂ

SECŢIUNEA I. Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală (primă condiţie obiectivă)

SECŢIUNEA II. Efectuarea unei contribuţii specifice din partea complicelui

SECŢIUNEA III. Intenţia complicelui

SECŢIUNEA IV. Interesul teoretic şi practic al delimitării complicităţii de coautorat

§.1. Criteriul obiectiv de apreciere

§.2. Criteriul subiectiv de apreciere a actelor ca fiind de coautorat sau complicitate

CAPITOLUL III. FORMELE COMPLICITĂŢII

SECŢIUNEA I. Complicitatea morală şi cea materială

§.1. Complicitatea morală

§.2. Complicitatea materială

SECŢIUNEA II. Complicitatea anterioară şi cea concomitentă

§.1. Complicitatea anterioară

§.2. Complicitatea concomitentă

SECŢIUNEA III. Complicitatea proprie şi cea improprie

§.1 Complicitatea proprie

§.2. Complicitatea improprie

CAPITOLUL IV. PROBLEME SPECIALE PRIVIND COMPLICITATEA ÎN CAZUL ANUMITOR INFRACŢIUNI

SECŢIUNEA I. Complicitatea în cazul formelor de unitate infracţională

§.1. Scurtă caracterizare a unităţii infracţionale; formele sale

§.2. Complicitatea în cazul infracţiunilor continuate

§.3. Complicitatea în cazul infracţiunilor complexe

§.4. Complicitatea în cazul infracţiunilor complexe praeter- intenţionate

§.5. Complicitatea în cazul infracţiunilor de obicei

SECŢIUNEA II. Complicitatea în cazul infracţiunilor proprii

§.1. Caracterizarea infracţiunilor proprii

§.2. Compatibilitatea infracţiunilor proprii cu forma de participaţie a complicităţii

SECŢIUNEA III. Complicitatea în cazul infracţiunii de pruncucidere

CAPITOLUI V. TRATAMENTUL SANCŢIONATOR AL COMPLICELUI

SECŢIUNEA I. Scurtă caracterizare a sistemelor de sancţionare privind

participanţii

SECŢIUNEA II. Pedeapsa ce se aplică participantului cu rol de complice

§.1. Pedeapsa complicelui în cazul complicităţii proprii

§.2. Pedeapsa complicelui în cazul complicităţii improprii

SECŢIUNEA III. Circumstanţe personale şi reale

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Problemele participaţiei (penale) nu au încetat a fi actuale şi a se afla în preocupările constante ale teoreticienilor şi practicienilor dreptului penal. Dintre ele, credem că un interes deosebit se acordă complicităţii ca formă a participaţiei penale. Considerăm interesul justificat, atât de consideraţii teoretice, cât şi practice, întrucât calificarea exactă a actelor de participaţie (autorat, coautorat, instigare, complicitate) determină rolul şi importanţa concretă a contribuţiei fiecărui participant la săvârşirea infracţiunii - elemente indispensabile în determinarea răspunderii penale a participanţilor şi în stabilirea unor pedepse apte a corespunde finalităţii lor.

SECŢIUNEA I. SCURTE REFERIRI PRIVIND PARTICIPAŢIA (PLURALITATEA OCAZIONALĂ)

Participaţia penală sau pluralitatea ocazională este o formă a pluralităţii de infractori, pluralitate care este considerată ca fiind acea situaţie în care un număr de două sau mai multe persoane a săvârşit, prin eforturi conjugate, aceeaşi faptă. Este o situaţie simetric opusă celei a pluralităţii de infracţiuni, care constă în săvârşirea de către aceeaşi persoană a două sau mai multor infracţiuni.

Pentru existenţa pluralităţii de infractori, se cere să existe, sub aspectul laturii obiective, o contribuţie efectivă a două sau mai multe persoane la săvârşirea aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală, iar sub aspectul laturii subiective să existe voinţa acestor persoane de a coopera la săvârşirea faptei. Realizarea acestor condiţii deosebeşte pluralitatea de infractori de un simplu grup de infractori, infractori care au săvârşit fiecare câte o infracţiune distinctă, chiar dacă între infracţiunile săvârşite există conexitate infracţională (cronologică, topografică ori etiologică), precum şi de cooperare infracţională (conlucrarea în cadrul aceleiaşi activităţi infracţionale).

Unicitatea faptei prevăzute de legea penală face din pluralitatea de persoane care contribuie la săvârşirea ei o pluralitate de făptuitori, iar această pluralitate de făptuitori constituie şi o pluralitate de infractori, în măsura în care fapta este săvârşită cu vinovăţie (intenţie, culpă).

O infracţiune poate fi săvârşită, în general, de către o singură persoană. Practica a învederat, însă, că la comiterea unei fapte penale pot coopera mai multe persoane care aduc contribuţii de natură diferită - morală sau materială, identică sau eterogenă -, contribuţii ce se întrepătrund, concurând la săvârşirea faptei. Spre deosebire, deci, de celelalte forme ale pluralităţii de infractori (pluralitatea naturală şi pluralitatea constituită), pluralitatea ocazională (participaţia) nu este determinată de natura faptei sau de condiţiile în care aceasta ar putea fi realizată, ci are caracter întâmplător, ocazional, fiind determinat de anumite condiţii concrete1, în care realizarea prin cooperare a unei infracţiuni apare ca mai avantajoasă sub raportul săvârşirii sau ascunderii urmelor ei. Aşa se explică de ce participaţia se poate adăuga unei pluralităţi naturale sau unei pluralităţi constituite.

Sediul legal al participaţei se găseşte în partea generală a Codului Penal, în titlul ll privitor la "Infracţiune", ca o instituţie legată de acesta, în Capitolul III, art. 26-31 inclusiv. Cadrul legal actual, mai cuprinzător decât al Codului penal anterior, defineşte categoriile de participanţi (art.23-26), prevede tratamentul sancţionator al acestora (art.27,29) şi include participaţia improprie (art.31), formă necunoscută reglementării anterioare. Aşezarea participaţiei penale în titlul care tratează despre infracţiune se explică prin aceea că dreptul penal se ocupă de infracţiune, de formele pe care le poate îmbrăca activitatea infracţională, iar de infractor numai sub aspectul responsabilităţii, pentru că studiul propriu-zis al persoanei infractorului este de domeniul criminologiei2.

Pluralitatea de infractori în cele trei forme ale ei - naturală, constituită, ocazională - a fost în mod variat, dar constant, prevăzută în legislaţiile penale din toate timpurile. Desigur, în vechile legiuiri penale şi chiar în legiuirile care au precedat codificărilor moderne, nu găsim o reglementare generală şi ştiinţific elaborată a pluralităţii de infractori şi nici terminologia precisă adoptată de ştiinţa penală contemporană3.

În ceea ce priveşte pluralitatea de infractori ocazională au existat texte care o sancţionau în special în legătură cu anumite infracţiuni, în toate legiuirile noastre vechi; această pluralitate primeşte însă o reglementare generală în Codul penal de !a 1864 sub denumirea de “complicitate” (art. 47-56), iar în Codul penal de la 1936 sub denumirea de “participare” (art. 120-125).

Codul penal actual a adoptat acelaşi sistem, prevăzând în partea generală numai reglementarea pluralităţii ocazionale - aşa cum am arătat în cele de mai sus -, pentru ca pluralitatea ocazionaiă şi cea constituită să fie reglementate, în limitele necesare, în partea specială (art. 167, 303, 304, 322, 323).

Astfel, Codul penal în vigoare defineşte în art. 23, participanţii, ca fiind acele persoane “care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici”. Observăm că, în enumerarea celor trei categorii de participanţi, textul menţionează mai întâi pe autor, deşi, din punct de vedere cronologic, activitatea instigatorului - care are iniţiativa săvârşirii faptei - o precede pe cea a autorului. Procedându-se astfel s-a avut în vedere că autoratul condiţionează existenţa celorlalte forme de participaţie, că în jurul autorului gravitează ceilalţi participanţi, se încheagă contribuţia lor la săvârşirea infracţiunii; fără autor de fapt (fie infractor, fie făptuitor) nu poate exista nici instigator, nici complice.

Preview document

Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 1
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 2
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 3
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 4
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 5
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 6
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 7
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 8
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 9
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 10
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 11
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 12
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 13
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 14
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 15
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 16
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 17
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 18
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 19
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 20
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 21
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 22
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 23
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 24
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 25
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 26
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 27
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 28
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 29
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 30
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 31
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 32
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 33
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 34
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 35
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 36
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 37
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 38
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 39
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 40
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 41
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 42
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 43
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 44
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 45
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 46
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 47
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 48
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 49
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 50
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 51
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 52
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 53
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 54
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 55
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 56
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 57
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 58
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 59
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 60
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 61
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 62
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 63
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 64
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 65
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 66
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 67
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 68
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 69
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 70
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 71
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 72
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 73
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 74
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 75
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 76
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 77
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 78
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 79
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 80
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 81
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 82
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 83
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 84
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 85
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 86
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 87
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 88
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 89
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 90
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 91
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 92
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 93
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 94
Complicitatea ca Forma de Participatie - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Complicitatea ca Forma de Participatie
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Complicitatea - Formă a Participației Penale

CAPITOLUL I Despre participaţia penală 1.1 Noţiunea de participaţie penală Legislaţia românească nu defineşte explicit participaţia penală, aşa...

Probleme Concrete Ivite si Solutionate in Doctrina si in Hotararile Judecatoresti Definitive Pronuntate de Sectia Penala sau Completul de 9 Judecatori de la I.C.C.J. in Materia Complicitatii

CAPITOLUL I Complicitatea. Forma a participatiei penale 1.1. PRELIMINARII Orice activitate umana este efectuata atat de o singura persoana, care...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Penal

I. NOłIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PENAL 1. Notiunea dreptului penal În sistemul dreptului pozitiv, dreptul penal – ramură a dreptului public –...

Te-ar putea interesa și

Participația Penală

Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen sociologic, cu o...

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Complicitatea - Formă a Participației Penale

CAPITOLUL I Despre participaţia penală 1.1 Noţiunea de participaţie penală Legislaţia românească nu defineşte explicit participaţia penală, aşa...

Participația

I. Notiunea, semnele caracteristice Invatatura despre participatie a provocat si continua sa provoace aprinse discutii. Ea este caracterizata cu...

Participația Penală

A. Participaţia penală: a) Există participatie penală ori de câte ori o faptă prevăzută de legea penală a fost săvârşită de un număr mai mare de...

Ai nevoie de altceva?