Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 12882
Mărime: 46.00KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ Bălăneasa Cristina
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENT

Cuprins

1. Concediere individuală pentru abatere disciplinară

1.1 Aspecte generale privind concedierea

1.2 Concedierea disciplinară

1.3 Motive de concediere interzise prin lege

1.4 Procedura concedierii disciplinare

2. Speţe privind concedierea individuală pentu abatere disciplinară

2.1 Concediere disciplinară. Nulitate absolută. Condiţii (C. Apel Bucureşti , secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4329 /R din 23 iunie 2011)

2.2 Lipsa descrieri faptei ce constituie abatere disciplinară.Nulitatea deciziei de concediere (C. Apel Bucureşti , secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1695 /R din 17 martie 2011)

Extras din document

1.Concediere individuală pentru abatere disciplinară

1.1 Aspecte generale privind concedierea

Dacă anterior adoptării actualului Cod al muncii termenul de concediere a fost prevăzut doar de actele normative care au rglementat desfacerea , în anumite condiţii , a contractelor individuale de muncă a unui grup de salariaţi (concedirea colectivă), actuala reglementare introduce acest termen pentru orice incetare a unui atare contract din iniţiativa angajatorului [art. 58 alin. (1)].

Evident că prin instituţia concedierii nu se încalcă dreptul la muncă şi libertatea muncii. Salariatul nu beneficiază de o libertate absolută în această calitate, iar dreptul angajatorului de a-l concedia nu poate fi înlăturat.

Dar, pentu protejarea salariatului de eventualele abuzuri şi garantarea drepturilor sale, Codul muncii stabileşte expres şi limitativ situaţiile în care poate fi dispusă concedierea şi procedura de îndeplinit. DE exemplu, s-a decis că refuzul angajatorului de a mai permite salariatului să se mai prezinte la locul de muncă echivalează cu o concediere nelegală, deoarece încalcă dispoziţiile Codului muncii.

În legătură cu rezilierea contractului individual de muncă, se pot distinge, în succesiunea lor în România, mai multe etape: prima, până în 1929- în esenţă, potrivit normelor dreptului comun, salariatul sau angajatorul puteau să rezilieze contractul oricând (cu respectarea unui termen de preaviz); a doua, între 1929 (Legea asupra contractelor de muncă) şi 1950 (Primul Cod al muncii) – rezilierea de către angajator era circumscrisă ideii de culpă gravă a salariatului şi – din 1938 – şi obligaţiei motivării denunţării contractului şi a comunicării ei; a treia, începând din 1950, care s-a caracterizat şi se caracterizează şi în prezent, prin enumerarea legală limitativă a cazurilor în care este posibilă concedierea salariatului pentru motive care ţin de persoana sa.

În toate cazurile reglementate de art. 61 din Codul muncii, angajatorul, de regulă, poate să dispună- fără a fi, deci, obligat legal – concedierea pentru unul dintre motivele care ţin de persoana salariatului .

1.2 Concedierea disciplinară

Potrivit art. 61 lit a) din Codul muncii, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în cazul în care salariatul a savârşit o abatere disciplinară gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară.

Conform legii , « abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici ».

Sancţiunile disciplinare constituie mijloace de constrângere prevăzute de legislaţia în vigoare şi au ca scop apărarea ordinii disciplinare, dezvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi respectarea normelor de comportament la locul de muncă.

Concedierea disciplinară este cea mai gravă dintre sancţiunile disciplinare enumerate în art. 248 alin (1) din Codul muncii :

a) avertismentul scris;

b) retrogradarea din funcţie;

c) reducerea salariului de bază;

d) reducerea salariului de bază şi, după caz, şi a îndemnizaţiei de conducere;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

În momentul semnării contractului de muncă, salariatul acceptă implicit şi puterea disciplinară a angajatorului care are obligaţia de a-i aduce la cunoştinţă obligaţiile care îi revin, prin Regulamentul intern.

Nu există o enumerare limitativă a motivelor care constituie abateri disciplinare grave, acestea fiind stabilite prin contractele colective de muncă sau regulamentele interne.

Gravitatea trebuie apreciată în urma analizei tuturor elementelor, împrejurărilor în care a fost comisă fapta, şi a consecinţelor ei.

Bibliografie

1) Ştefănescu, T., Tratat Teoretic şi Practic De Drept Al Munci, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;

2) Ţiclea , A., Tratat de Dreptul muncii. Legislaţie.Doctrină.Jurisprudenţă, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2012;

3) Revista Română de Dreptul Muncii (Nr.4/2011, Nr.6/2011);

4) Codul Muncii

Preview document

Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 1
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 2
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 3
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 4
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 5
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 6
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 7
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 8
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 9
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 10
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 11
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 12
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 13
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 14
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 15
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 16
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 17
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 18
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 19
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 20
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 21
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 22
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 23
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 24
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 25
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 26
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 27
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 28
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 29
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 30
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 31
Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Concediere Individuala pentru Abatere Disciplinara.doc

Alții au mai descărcat și

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Răspunderea Disciplinară a Militarilor

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE DISCIPLINEI MILITARE 1. Noţiune. Disciplina militară este o condiţie...

Concedierea colectivă

1.Notiuni introductive Prin concediere colectiva se intelege potrivit art.68 alin.1 din codul muncii,concedierea, intr-o perioada de 30 de zile...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Incetarea Contractului Individual de Munca - Concedierea pentru Necorespundere Profesionala

1. Regimul juridic al încetării contractului individual de muncă Contractul individual de muncă, conform art. 10 din Codul muncii (Legea nr....

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Concedierea pentru motive ce țin și ce nu țin de persoana salariatului

CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND NOŢIUNEA ŞI CAZURILE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Noţiunea încetării...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT 1.1. Noţiunea dreptului muncii A. În realitatea socială munca se poate presta pe baze...

Incetarea CIM in Cazul Salariatilor Indisciplinati

Introducere Munca este o trăsătură esenţială a activităţii umane, omul fiind singura fiinţă care depune efort în mod conştient în vederea...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Ai nevoie de altceva?