Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5265
Mărime: 27.08KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Noţiuni generale 3

Desfiinţarea locului de muncă 6

Drepturile salariatului şi măsurile de protecţie în cazul concedierii 10

Preavizul 11

Decizia de concediere 12

Abuzul de drept 13

Jurisprudenţa în materie, a Curţii Constituţionale 13

Concluzii 14

SPEŢE 15

Bibliografie 18

Extras din document

Concedierea individuală pentru motive neimputabile salariatului.

Noţiuni generale

În conformitate cu noua redactare primită de art. 65 din Codul Muncii, această concediere reprezintă încetarea contractului ,,determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana acestuia”(alin.1).

În opinia noastră, actuala redactare a textului, în afară de formularea uşor tautologică

(se repetă sintagma ,,pentru motive care nu ţin de persoana ”) nefiind circumscrisă unor cauze precise, este menită să creeze unele confuzii, lasă să se înţeleagă că încetarea contractului poate interveni oricând la latitudinea angajatorului, permiţând şi subiectivismul acestuia.

Ţinând seamă însă de alin. 2 al art. 65 care prevede că ,,Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă”, textul respectiv nu permite încetarea contractului individual de muncă prin voinţa unilaterală a angajatorului pentru motive invocate arbitrar sau în mod abuziv, astfel încât prin asemenea măsuri să poată fi îngrădit exerciţiul dreptului la muncă.

Având în vedere aceste considerente, Curtea a constatat că prevederile legale criticate corespund exigenţelor prevăzute de art. 24 lit. a) din Carta socială europeană, care menţionează ,,dreptul lucrătorilor de a nu fi concediaţi fără un motiv întemeiat”.De regulă concedierea menţionată este generată de raţiuni economice, ea primind o reglementare adecvată în ţările europene.

Astfel în Franţa este reglementată concedierea pentru motive economice, adică cea efectuată de angajator pentru unul sau mai mai multe motive independente de persoana salariatului ce conduc la desfiinţarea sau transformarea locului de muncă ori de o modificare, refuzată de salariat, a unui element esenţial al contractului, consecinţă, în special, a dificultăţilor economice sau mutaţiilor tehnologice.

În Elveţia este prevăzută rezilierea la iniţiativa patronului, determinată de imperative economice, sau de imperative majore privind funcţionarea unităţii, în măsura în care angajatorul nu poate să îi propună celui interesat un alt loc de muncă convenabil acestuia

Aşa fiind, potrivit textului analizat, motivul concedierii, nu este inerent persoanei salariatului, ci exterior acesteia.Nu mai este vorba de abateri disciplinare, de inaptitudine fizică sau psihică ci de un fapt exterior lui: desfiinţarea locului de muncă, care, evident nu poate fi imputabil în niciun mod salariatului afectat.

El nu ar putea fi imputat nici angajatorului ( se exlcude subiectivismul acestuia), ci determinat de cauze obiective consecinţă a unei organizări a unităţii care impun restructurarea personalului, desfiinţarea unor locuri de muncă.Poate fi vorba de dificultăţi economice şi diminuarea sau chiar încetarea activităţii dar şi de tranformări tehnologice, modernizarea, automatizarea proceselor de producţie, în toate cazurile impunându-se renunţarea la serviciile unor salariaţi.

În plus se susţine că prin prisma conţinutului actual al art.65 din Codul Muncii determinat de evoluţia reglementărilor referitoare la încetarea de drept a contractului individual de muncă, şi respectiv, la concedierea salariaţilor pentru motive care nu ţin de persoana lor-aceasta mai este posibilă şi în următoarele ipoteze:

- decesul angajatorului persoană fizică.În acest caz, contractul individual de muncă poate fi desfăcut de către moştenitorii celui decedat care nu doresc să-i continuie afacerea sau să prelungească situaţia de până la deces.În prima ipoteză vor fi concediaţi ucenicii defunctului, iar în cea de –a doua ipoteză,vor fi concediaţi cei care fac parte din personalul casnic(familial)

Preview document

Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 1
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 2
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 3
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 4
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 5
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 6
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 7
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 8
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 9
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 10
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 11
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 12
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 13
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 14
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 15
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 16
Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Concedierea Individuala Neimputabila a Salariatului.doc

Alții au mai descărcat și

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

ÎNTRODUCERE Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Conflictul de interese între asociați

INTRODUCERE În materia societăţilor legislaţia a fost şi continuă să fie într-o continuă evoluţie. Această lucrare îşi propune să evidenţieze...

Încheierea Contractului de Leasing International, Cazul SRL Autoalianta Versus Serviciul Vamal

Introducere În această lucrare voi defini conceptul de „ contract de leasing internațional”, și voi analiza un caz concret. Trăim din ce în ce...

Abuzul de Drept și Contractul Colectiv de Muncă

CAPITOLUL 1 Necesitatea analizei abuzului de drept în cadrul contractelorde muncă A. Deşi constituie o instituţie specifică dreptului civil –...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Incetarea Contractului Individual de Munca

CONSIDERATII GENERALE Procesul muncii dezvaluie o bogatie de aspecte economice, sociale, morale si juridice, de o importanta fundamentala pentru...

Incetarea Contractului Individual de Muncă

1.Legalitatea incetării contractului individual de munca 1.Legalitatea incetării contractului individual de munca Expresia cea mai elocventă a...

Contractul Colectiv de Munca

CONSIDERATII GENERALE Contractul colectiv de munca unic la nivel national este incheiat conform Art.10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata,...

Concedierea Colectivă

Noţiuni generale privind concedierea colectivă 1.1Definirea şi trăsăturile concedierilor colective Concedierea colectivă este una dintre formele...

Concedierea Individuala pentru Cauze Neimputabile Salariatilor

Concedierea.Notiune In Codul Muncii este introdus termenul de concediere reprezentand incetarea unui contract de munca la initiative...

Concedierea Individuala pentru Cauze Neimputabile Salariatilor

În Codul Muncii, cazurile de desfacere a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului poartă denumirea generică de concediere....

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Ai nevoie de altceva?