Concediul Medical

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9869
Mărime: 84.40KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Capitolul 1.- Concediul medical.1

1.1.- Persoanele cu drept de concediu medical.1

1.2.- Stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de concediu medical și de indemnizația aferentă.2

1.3.- Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă.4

1.4.- Cine poate elibera certificatul de concediu medical?.5

1.5.- Durata concediului medical.7

1.6.- Modul de completare a certificatelor de concediu medical .8

1.6.1.- Dispozitii generale.8

1.6.2.- Lista documentelor necesare pentru dosarul de concediu medical.9

1.6.3.- Categorii de concedii medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate .10

1.7.- Verificați la domiciliu în concediul medical.10

Capitolul 2.- Litigii.14

2.1.- Litigiu 1.14

2.2.- Litigiu 2.21

Extras din document

Capitolul 1.- Concediul medical

În sensul său general, termenul de concediu determină orice perioadă de timp în care salariații nu au obligația, potrivit legii, de a presta muncă. Ca atare, toate concediile sunt forme ale timpului liber, dar nu și ale timpului de odihnă. Salariații primesc pentru tot acest interval remunerația bănească cuvenită. Aici se încadrează Concediu de odihnă și Concediu medical.

1.1.- Persoanele cu drept de concediu medical

Orice angajat ar trebui să își cunoască atât drepturile de muncă ce îi sunt oferite prin lege, cât și îndatoririle și obligațiile. Concediul medical sau pentru incapacitatea temporară de muncă este unul dintre multitudinea de drepturi acordate salariaților. Acest concediu se acordă în funcție de criterii prestabilite, criterii pe care muncitorii ar trebui să le cunoască.

Potrivit O.U.G. nr.158/2005, Actualizată, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, Capitolul I, persoanele care au dreptul la concediu medical sunt:

Art. 1. - (1) Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonante de urgență, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă:

A. desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu;

B. desfășoară activități în funcții elective sau sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A;

C. beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condățiile legii.

(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care nu se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), dar sunt:

a) asociați, comanditari sau acționari;

b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

c) membri ai asociației familiale;

d) autorizate să desfășoare activități independente.

e) persoane care încheie un contract de asigurari sociale pentru concedii și indemnizații pentru maternitate și concedii și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav, în condițiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.

De asemenea, persoanele asigurate mai pot beneficia de concedii medicale și indemnizații în regim de urgență, după cum urmează:

Art. 2. - (1) Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asigurații, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sunt:

a) concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

c) concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;

d) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale și indemnizații de risc maternal.

(2) Concediile medicale și indemnizatțile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la alin. (1) sunt denumite în continuare concedii și indemnizații.

1.2.- Stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de concediu medical și de indemnizația aferentă

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor este de o lună, realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Se asimilează stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate și perioadele în care asiguratul:

• a beneficiat de pensie de invaliditate ;

• a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora.

Preview document

Concediul Medical - Pagina 1
Concediul Medical - Pagina 2
Concediul Medical - Pagina 3
Concediul Medical - Pagina 4
Concediul Medical - Pagina 5
Concediul Medical - Pagina 6
Concediul Medical - Pagina 7
Concediul Medical - Pagina 8
Concediul Medical - Pagina 9
Concediul Medical - Pagina 10
Concediul Medical - Pagina 11
Concediul Medical - Pagina 12
Concediul Medical - Pagina 13
Concediul Medical - Pagina 14
Concediul Medical - Pagina 15
Concediul Medical - Pagina 16
Concediul Medical - Pagina 17
Concediul Medical - Pagina 18
Concediul Medical - Pagina 19
Concediul Medical - Pagina 20
Concediul Medical - Pagina 21
Concediul Medical - Pagina 22
Concediul Medical - Pagina 23
Concediul Medical - Pagina 24
Concediul Medical - Pagina 25
Concediul Medical - Pagina 26
Concediul Medical - Pagina 27
Concediul Medical - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Concediul Medical.docx

Alții au mai descărcat și

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Concediul de Odihna

Concediul de odihna Concediul de odihna constituie una din formele timpului liber, a carei necessitate si insemnatate deosebita rezulta din...

Concediul si Indemnizatia de Crestere a Copilului

1. O privire de ansamblu asupra indemnizatiilor de maternitate din lume Plata femeilor în perioada concediului de maternitate este o practică...

Greva

Dreptul la grevă constituie unul dintre principiile specifice dreptului muncii şi este prevăzut ca un drept fundamental al salariaţilor pentru...

Pensia de Urmaș

Capitolul I. Pensia de urmaş în sistemul asigurărilor sociale de stat Pensia de urmaş îşi află raţiunea în faptul că cel decedat era...

Ai nevoie de altceva?