Concediul Paternal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7454
Mărime: 41.26KB (arhivat)
Publicat de: Amalia Martin
Cost: 8 puncte
Universitatea ,,Valahia’’ din Târgovişte Master la Dreptul Afacerilor

Cuprins

 1. I. Concediul paternal 3
 2. 1. 1. Introducere 3
 3. 1. 2 Statistici 6
 4. 1.3 Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata concediului paternal 7
 5. II. Concediul maternal
 6. 2.1. Introducere 8
 7. 2.2. Aspecte privind concediul de maternitate 8
 8. 2.3. Condiţii de acordare a concediului de maternitate 9
 9. 2.3.1. Perioada de acordare 12
 10. 2.3.2. Perioada de acordare a concediului postnatal 12
 11. 2.3.3. Cine are dreptul la indemnizatie de maternitate? 13
 12. 2.3.4. Cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi baza de calcul 14
 13. 2.3.5. Cine suportă indemnizaţia de maternitate? 15
 14. 2.3.6. Certificatul medical pentru maternitate 16
 15. III. Reglemetarea concediului paternal în spaţiul comunitar 17
 16. IV. Egalitatea de gen. Parlamentul European cere asigurarea dreptului la concediu paternal 18
 17. 4.1. Concediul de paternitate 18
 18. 4.2. Egalitatea de remunerare 19
 19. V. Concediul minim de maternitate în U. E. 19
 20. 5. 1. Concediul de paternitate 20
 21. 5. 2. Drepturi de muncă 21
 22. VI. Jurisprudenţă comunitară 23
 23. Bibliografie 26

Extras din proiect

I. Concediul paternal

1. 1. Introducere

Naşterea unui copil reprezintă un eveniment special în viaţa părinţilor. Ceea ce nu ştim însă decât după ce trăim un astfel de moment sau doar din relatările "experimentaţilor" în domeniu, este că îngrijirea micuţului necesită efortul comun al ambilor părinţi.

Legiuitorul român se pare că a înţeles acest lucru şi a reglementat prin lege dreptul proaspeţilor tătici la concediu paternal acordat în scopul de a putea asigura participarea efectivă a acestuia la îngrijirea noului-născut.

Concediul paternal se acordă în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 210/1999 – Legea concediului paternal. După cum reiese chiar din titlul actului normativ, beneficiar al acestui concediu este tatăl copilului nou-născut care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de acesta.

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 210/1999, "Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiţionarului."

Durata acestui concediu este de 5 zile lucrătoare. Dacă tatăl copilului nou-născut a absolvit cursul de puericultură , durata concediului paternal se majorează cu încă 10 zile lucrătoare, de acest drept tatăl beneficiind o singură dată.

Urmare suspendării pe această perioadă a prestării muncii de către salariat, evident că se suspendă şi plata salariului, tatăl copilului nou-născut beneficiind însă de o indemnizaţie pentru concediu paternal care se plăteşte din fondul de salarii şi este egală cu salariul corespunzator perioadei respective şi se include în veniturile impozabile ale salariatului.

Indemnizaţia pentru concediul paternal plătit, egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază.

Concediul paternal are anumite trăsături, dintre acestea mentionez:

- se acordă potrivit Legii nr. 210/1999 privind concediul paternal şi spre deosebire de concediul pentru creşterea copilului nu este un concediu de asigurări sociale;

- se acordă după naşterea copilului, dar nu mai târziu de 8 săptămâni de la acest moment;

- se acordă pentru o perioadă de până la 5 zile lucrătoare; În situaţia în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu înca 10 zile lucrătoare;

- indemnizaţia aferentă acestui concediu se suportă din fondul de salarii al angajatorului, iar nu din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare, acordat la cerere în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului (conform Legii nr. 210/1999 a concediului paternal şi a Hotărârii Guvernului nr. 244/2000, care reglementează normele de aplicare a acestui act normativ).

De remarcat că, în mod surprinzător, Codul muncii a omis să includă concediul paternal printre cazurile de suspendare a contractului individual de muncă pe parcursul cărora concedierea este interzisă. Astfel, în art. 60 din Codul muncii se prevede interzicerea concedierii pe parcursul concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, pe durata concediului de îngrijire a copilului bolnav etc. Nu însă şi pe perioada concediului paternal. Deci salariatul poate fi concediat în timp ce se afla în executarea acestui concediu.

Preview document

Concediul Paternal - Pagina 1
Concediul Paternal - Pagina 2
Concediul Paternal - Pagina 3
Concediul Paternal - Pagina 4
Concediul Paternal - Pagina 5
Concediul Paternal - Pagina 6
Concediul Paternal - Pagina 7
Concediul Paternal - Pagina 8
Concediul Paternal - Pagina 9
Concediul Paternal - Pagina 10
Concediul Paternal - Pagina 11
Concediul Paternal - Pagina 12
Concediul Paternal - Pagina 13
Concediul Paternal - Pagina 14
Concediul Paternal - Pagina 15
Concediul Paternal - Pagina 16
Concediul Paternal - Pagina 17
Concediul Paternal - Pagina 18
Concediul Paternal - Pagina 19
Concediul Paternal - Pagina 20
Concediul Paternal - Pagina 21
Concediul Paternal - Pagina 22
Concediul Paternal - Pagina 23
Concediul Paternal - Pagina 24
Concediul Paternal - Pagina 25
Concediul Paternal - Pagina 26
Concediul Paternal - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Concediul Paternal.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară

1.Concediere individuală pentru abatere disciplinară 1.1 Aspecte generale privind concedierea Dacă anterior adoptării actualului Cod al muncii...

Concediul și indemnizația de creștere a copilului

1. O privire de ansamblu asupra indemnizatiilor de maternitate din lume Plata femeilor în perioada concediului de maternitate este o practică...

Infracțiunile de serviciu

Argument Relatiile sociale menite sa asigure buna desfasurare a activitatii organelor sau institutiilor de stat sau publice si implicit apararea...

Egalitatea dintre femei și bărbați

Noțiuni introductive Egalitatea de șanse între femei și bărbați este un principiu fundamental al dreptului european care se aplică tuturor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Timpul de odihnă al salariaților

Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem,...

Implicațiile Politicii Salariale asupra Eficienței Întreprinderii și Gestiunii Resurselor Umane

1.1 Mediul intern Compania ARABESQUE este o companie cu capital privat autohton care a fost înfiinţată in anul 1994 ca răspuns al necesităţii unei...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Suspendare Contractului Individual de Muncă

I Reglementarea şi definirea noţiunii Contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii, precum şi de Contractul colectiv de muncă...

Evaluarea performanțelor

CAPITOLUL I EVALUAREA PERFORMAN|ELOR 1 Definirea evaluarii performantelor Evaluarea performanţelor este activitatea de bază a Managementul...

Suspendarea Contractelor de Munca

I.SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Din art. 10 contractul individual de munca estecontractul in temeiul caruia o persoana fizica,...

Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Suspendarea contractului individual de muncă Potrivit art. 50 din Codul Muncii, contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele...

Ai nevoie de altceva?