Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 34975
Mărime: 101.29KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: oprea raducan
a fost prezentata in sesiunea iulie 2004, la Facultatea de Stiinte Economice si Administrative din cadrul Universitatii Dunarea de Jos din Galati.

Extras din document

Capitolul I. Concepţia Codului comercial român cu privire la noţiunea de comerciant

Secţiunea I. Comercianţii:

Comerţul este exercitat de către persoane fizice sau persoane juridice care sunt sau nu comercianţi. Este concepţia Codului comercial român care, în art.3 prevede că legea comercială se aplică oricărei persoane care săvârşeşte fapte de comerţ obiective, indiferent de calitatea sa. Dacă însă faptele de comerţ sunt efectuate cu caracter profesional persoana respectivă devine comerciant. Potrivit art. 7 din Codul comercial sunt comercianţi aceia care pot face acte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită şi societăţile comerciale.

În sensul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 „comercianţii sunt persoane fizice care exercită în mod obişnuit acte de comerţ, societăţile comerciale, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste”. Odată dobândită calitatea de comerciant, toate actele juridice ale acestei persoane sunt prezumate a fi comerciale (art. 4 C. com.)

În conformitate cu art. 1 alin (3) din Legea nr.26/1990, prevederile acestei legi nu se aplică meseriaşilor şi ţăranilor care îşi desfac produsele din gospodăria proprie. De asemenea, dacă o fapta de comerţ obiectivă este săvârşită de o persoană, cu caracter accidental, deşi raportul juridic născut este supus reglementării comerciale, totuşi acea persoană nu poate fi considerată comerciant (art.9 C. com.). Situaţia este aceeaşi şi în cazul în care actul încheiat este o faptă de comerţ numai pentru una dintre părţile actului juridic; raportul juridic este supus reglementării dreptului comercial fără ca, prin aceasta, persoana pentru care actul nu este faptă de comerţ, să devină comerciant.

Cu toate că subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât comercianţii cât şi necomercianţii, totuşi, în principal, activitatea comercială se realizează de către comercianţi.

Este comerciant, în sensul Codului comercial român, orice persoană fizică, care săvârşeşte acte obiective de comerţ, în nume propriu şi ca o profesiune obişnuită (art. 7 C. com.) spre deosebire de societăţile comerciale care sunt comercianţi din momentul naşterii lor, fără să se mai ceară îndeplinirea vreunei condiţii.

Formulând o singură definiţie pentru ambele categorii, persoane fizice şi persoane juridice-societăţile comerciale, vom spune că:

sunt comercianţi acele persoane fizice sau persoane juridice care desfăşoară activitate comercială, adică o activitate de producere şi de circulaţie a mărfurilor.

În concepţia obiectivă a Codului comercial român este comerciant cel care :

1. exercită fapte obiective de comerţ;

2. săvârşeşte aceste acte în nume propriu;

3. efectuează acte de comerţ în mod sistematic, metodic, permanent, cu titlu de profesie obişnuită (comercianţii individuali).

4. exerciţiul comerţului se face în scop de câştig .

Persoanele juridice au calitatea de comerciant de la constituirea lor, în scopul de a exercita fapte de comerţ prevăzute de lege.

În doctrină, în locul noţiunii de comercianţi prevăzută în Codul comercial, se foloseşte noţiunea de întreprinzători, adică acele persoane care organizează o întreprindere.

De aceea, Codul comercial precizează noţiunea de comerciant şi, printr-o serie de dispoziţii, reglementează statutul juridic al comercianţilor. Codul comercial defineşte comerciantul persoană fizică nu prin apartenenţa sa la un grup profesional (sistemul subiectiv), ci prin actele şi operaţiunile, adică prin faptele de comerţ pe care le săvârşeşte cu caracter profesional. În privinţa persoanelor juridice, Codul comercial român se mulţumeşte să precizeze că au calitatea de comerciant şi societăţile comerciale. Deci, persoanele juridice au calitatea de comerciant dacă îmbracă forma juridică a societăţilor comerciale. În diverse acte normative adoptate după anul 1989 se foloseşte noţiunea de agenţi economici care acoperă toate categoriile de persoane care participă la circuitul comercial .

Conţinutul noţiunii a fost precizat în art. 2 al Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor (publicată în M.Of.nr.212/1992) . În acest articol, se precizează că agent economic este „orice persoană fizică sau juridică, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică , importă, transportă, sau comercializează produse ori părţi din acestea ori prestează servicii ”.

În noţiunea de agent economic, definită de acest text de lege se includ comercianţii persoane fizice, societăţile comerciale, regiile autonome, cooperativele de consum şi cooperativele de credit, cooperativele meşteşugăreşti, asociaţiile în participaţie, asociaţiile cu scop lucrativ fără personalitate juridică şi asociaţiile familiale, cu condiţia ca, în cazul acestor două asociaţii din urmă, să efectueze acte obiective de comerţ. Noţiunea de agent economic este mai mult o noţiune de ordin economico - administrativ decât o noţiune de ordin juridic. Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului şi Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale nu folosesc această noţiune, astfel că faţă de terminologia consacrată de Codul comercial român, de doctrină şi de jurisprudenţă, vom folosi în continuare noţiunea de comerciant, ca subiect al raportului de drept comercial.

Preview document

Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 1
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 2
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 3
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 4
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 5
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 6
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 7
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 8
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 9
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 10
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 11
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 12
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 13
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 14
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 15
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 16
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 17
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 18
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 19
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 20
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 21
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 22
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 23
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 24
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 25
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 26
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 27
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 28
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 29
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 30
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 31
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 32
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 33
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 34
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 35
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 36
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 37
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 38
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 39
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 40
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 41
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 42
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 43
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 44
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 45
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 46
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 47
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 48
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 49
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 50
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 51
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 52
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 53
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 54
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 55
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 56
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 57
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 58
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 59
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 60
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 61
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 62
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 63
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 64
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 65
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 66
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 67
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 68
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 69
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 70
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 71
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 72
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 73
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 74
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 75
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 76
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 77
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 78
Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Conceptia Codului Comercial Roman cu Privire la Notiunea de Comerciant.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” Disciplina intitulată...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Modalități de înființare a unei societăți cu răspundere limitată SRL

Pentru definirea societăţii comerciale, cea mai apropiată accepţiune este dată de dispoziţiile Codului civil român, care în articolul 1491 dispune...

Procedura de brevetare a invențiilor

Actul normativ care reglementeaza procedura de brevetare a inventiilor , este legea nr . 64/21.10.1991, republicata si care a intrat in vigoare la...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Falimentului în Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Introducere Într-o lume a globalizarii, având la baza mobilitatea factorilor de productie si posibilitati atât de complexe de...

Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului

OBLIGĂŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANTULUI DE ÎNMATRICULARE ŞI PUBLICITĂTE PRIN REGISTRUL COMERŢULUI Capitolul I Noţiuni introductive 1.1Noţiuni...

Comercianții în Dreptul Romanesc

Precizari prealabile. Concepţia Codului comercial roman privind subiectele raporturilor comerciale Potrivit Codului comercial roman, subiecte ale...

Drept Economic 2007-2007

Obiectivele capitolului: - Delimitarea sferei legislatiei afacerilor de celelalte ramuri ale dreptului român; - Dobândirea cunostintelor de baza...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Drept Comercial

Capitolul Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1.1 NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI DEFINIŢIA DREPTULUI COMERCIAL 1.1.1 Noţiune Denumirea...

Dreptul Afacerilor

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Cursul de dreptul afacerilor îşi propune să dezvolte abilităţi şi cunoştinţe juridice necesare persoanelor...

Drept Comercial - Suport Curs

Capitolul I NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIAL Sectiunea 1. Notiuni generale Dezvoltarea economiei de piata a marcat o noua abordare a...

Ai nevoie de altceva?