Concurență Neloială

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8550
Mărime: 31.59KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Maria

Extras din document

ARGUMENT

Concurenţa e factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale unei firme care pot contribui la performanţa acesteia, cum ar fi inovaţiile, o cultură unitară sau implementare judicioasă.

Din punctul meu de vedere concurenţa reprezintă un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor care motivează, atât afacerile, cât şi existenţa oamenilor. Este cert că omul, de când se naşte şi până moare, va încerca să se adapteze mediului natural, social şi economic în care trăieşte, ceea ce presupune că va trebui să cunoască ce înseamnă competiţia. În primul rând, va concura cu sine însuşi, pentru a-şi depăşi limitele şi pentru a se situa într-o poziţie favorabilă în societate. Apoi, va trebui să concureze cu alţi competitori, evidenţiindu-şi anumite abilităţi, care îi vor permite situarea pe o poziţie avantajoasă. Dacă ne referim la sferă economică, un agent economic va trebui să se raporteze permanent la ceilalţi competitori de pe piaţă, jocul competiţiei fiind cel care va determina locul competitorilor în cadrul pieţei. Desigur, că nu hazardul va fi cel care va determina această poziţie ocupată în cadrul unei pieţe, ci toate resursele şi competenţele de care dispune un agent economic şi pe care le utilizează în lupta pentru câştigarea unei poziţii dominante pe piaţă.

Daca concurenţa este sau nu benefică pentru societate se poate afla numai în măsura în care, pe ansamblul economiei, deci la nivel macroeconomic, se înregistrează o creştere semnificativă de la o perioadă la alta, iar la nivelul unei unităţi economice, deci la nivel microeconomic, se observă câştigarea unei poziţii competitive mai bune faţă de perioadă anterioară. Se ştie că datorită concurenţei existente într-o economie de piaţă vor exista întotdeauna şi învingători dar şi învinşi. Astfel, învingătorul, întreprinderea sau organizaţia în cauză, va considera benefică concurenţa, deoarece i-a permis să-şi mobilizeze toate eforturile, resursele şi abilităţile de care dispune pentru a atinge o poziţie competitivă superioară prin obţinerea unui avantaj competitiv cert faţă de ceilalţi competitori. Odată cu atingerea unei poziţii de lider sau challenger pe o anumită piaţă de referinţă, agentul economic trebuie să fie conştient că lupta concurenţială nu s-a terminat. El va trebui să continue să se adapteze la mediu concurenţial, să fie flexibil la noile modificări din mediul la care se raportează, să caute noi strategii competitive, cu alte cuvinte să fie permanent “în alertă”, să caute noi soluţii, să inoveze chiar, astfel încât să-şi poată păstra poziţia câştigată. Este evident că pentru un agent economic situat în poziţia de “învins”, concurenţa va fi mai puţin benefică, deoarece aceasta l-a eliminat, el nereuşind să câştige un loc în cadrul pieţei de referinţă. Dar, poate paradoxal, ea poate deveni benefică, dacă acest agent economic va conştientiza că a pierdut datorită propriilor greşeli, din care va trebui să înveţe pe viitor. Şi poate că aici intervine cel mai clar conceptul de strategie, dacă ne referim la felul în care sunt utilizate resursele existente, deoarece demersul strategic este singurul care determină rezultatele activităţii agentului economic. Piaţa va fi dominată de cel care va şti să-şi folosească cel mai eficient resursele de care dispune, de cel care va şti să adopte o strategie competitivă avantajoasă. Un “învins” are poate şansa de a imita strategiile învingătorilor, în felul acesta putând reuşi să-şi recâştige o poziţie în cadrul pieţei respective.

Consider ca pentru a înţelege mai bine ce reprezintă concurenţa pentru o economie de piaţă, atunci trebuie cunoscut însăşi conceptul de concurenţă, aşa cum a fost el definit în literatura de specialitate de-a lungul timpului.

Prezentarea funcţiilor concurenţei, a tipurilor de concurenţă existente într-o economie, precum şi a rolului acesteia, permite formarea unei imagini mai complexe asupra acestui fenomen numit “concurenţă”, fiind ilustrată importanţa deplină a acesteia pentru societate.

Adeseori, concurenţa este privită ca o rivalitate sau o întrecere într-un anumit domeniu de activitate. Conform dicţionarului explicativ al limbii române, concurenţa reprezintă: “o rivalitate comercială, lupta dusă cu mijloace economice între industriaşi, comercianţi, monopoluri, ţări etc. Pentru acapararea pieţei, desfacerea unor produse, clientelă şi pentru obţinerea unor câştiguri cât mai mari”. Concurenţa sau competiţia presupune existenţa a două sau mai multe întreprinderi care activează în cadrul unei pieţe pentru atragerea unui număr cât mai mare de clienţi în vederea atingerii unor obiective propuse. Ca urmare, concurenţa îi determină pe agenţii economici să se orienteze către consumatori, mai precis către nevoile acestora, încercând să le satisfacă cât mai bine prin oferirea unor produse sau servicii diferenţiate faţă de cele ale celorlalţi competitori. Acest lucru presupune adoptarea unui anumit comportament concurenţial, comportament care se manifestă în relaţiile de concurenţă existente într-un domeniu de activitate sau într-o piaţă.

Competiţia este un mijloc eficient de a elimina profiturile excedentare realizate de către unii agenţi economici, de a aloca resursele pentru anumite utilizări necesare societăţii, de a determina firmele să producă bunuri de calitate la costuri reduse şi în cantităţile dorite de consumatori, de a stimula introducerea inovaţiilor tehnologice. De aceea, competiţia trebuie văzută ca un proces dinamic cu efecte benefice asupra economiei în ansamblul său. De aici rezultă avantajele certe ale concurenţei, şi anume: repartizarea echilibrată a veniturilor, ceea ce conduce la maximizarea profiturilor agenţilor economici competitivi; folosirea eficientă a resurselor; oferirea unei game largi de produse şi servicii de calitate superioară; promovarea inovaţiei tehnice, ceea ce contribuie la reducerea costurilor pe termen lung.

Concurenţa este un factor de dinamism pentru progres şi eficienţă, ceea ce contribuie la echilibrul economic şi bunăstarea societăţii. În economia de piaţă concurenţa este liberă, fiecare agent economic îşi manifestă libera iniţiativă, acţionând pentru realizarea propriilor interese, iar locul de manifestare îl reprezintă piaţa. De aceea, concurenţa este legată de cerere şi oferta, de procesul schimbului, de tranzacţiile de piaţă existente. Ea are loc atunci când agenţii economici pot pătrunde liber pe o piaţă locală, regională, naţională sau chiar mondială, nefiind îngrădiţi de existenţa unor bariere de intrare. Acestea pot privi: capitalul impus de lege, economiile de scară, brevetele şi licenţele, raritatea materiilor prime şi a distribuitorilor, constrângerile de imagine etc.

In concluzie, pe o piaţă liberă, concurenţa acţionează în strânsă legătură cu preţul, deoarece fiecare agent economic va urmări maximizarea profitului prin minimizarea preţului şi creşterea calităţii bunurilor produse.

Preview document

Concurență Neloială - Pagina 1
Concurență Neloială - Pagina 2
Concurență Neloială - Pagina 3
Concurență Neloială - Pagina 4
Concurență Neloială - Pagina 5
Concurență Neloială - Pagina 6
Concurență Neloială - Pagina 7
Concurență Neloială - Pagina 8
Concurență Neloială - Pagina 9
Concurență Neloială - Pagina 10
Concurență Neloială - Pagina 11
Concurență Neloială - Pagina 12
Concurență Neloială - Pagina 13
Concurență Neloială - Pagina 14
Concurență Neloială - Pagina 15
Concurență Neloială - Pagina 16
Concurență Neloială - Pagina 17
Concurență Neloială - Pagina 18
Concurență Neloială - Pagina 19
Concurență Neloială - Pagina 20
Concurență Neloială - Pagina 21
Concurență Neloială - Pagina 22
Concurență Neloială - Pagina 23
Concurență Neloială - Pagina 24
Concurență Neloială - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Concurenta Neloiala.doc

Alții au mai descărcat și

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Politica de Concurenta in Cadrul Uniunii Europene

Introducere Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei este una de capătâi deoarece ea reglementează piaţa liberă, iar tratatele comunitare...

Actele de Concurență Neloială

INTRODUCERE Concurenţa este un element definitoriu al economiei de piaţă şi reprezintă motorul dezvoltării economico-sociale. În general, prin...

Concurența Neloială

I. Cadrul general al reglemantării I.1. Consideraţii generale În economia de piaţă, formă modernă de organizare a activităţii economice, agenţii...

Infractiuni privind Concurenta Comerciala

1. Cadrul general al reglementarii. 1.1.Consideratii generale.Concurenta este un element definitoriu al economiei de piata si reprezinta motorul...

Concurenta Neloiala

I.Notiune: Potrivit art.2 din Legea nr. 11/1991 concurenta neloiala consta in orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea...

Concurenta Neloiala

Noţiunea şi condiţiile de existenţă ale concurenţei neloiale Concurenţa neloială a fost definită de art. 2 din Legea nr. 11/1991, ca fiind orice...

Concurența comercială neloială

Metoda „bulgare de zapada”, Conform dispozitiilor art. 4 lit. d al Legii nr. 11/1991 constituie contraventie încheierea de contracte prin care un...

Ai nevoie de altceva?