Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 41055
Mărime: 178.24KB (arhivat)
Publicat de: Severin Iacob
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist.univ.drd. GUTAN SABIN

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I:Teoria generală a actului juridic civil 5
 3. 1.1Conceptul de act juridic civil şi sensurile sintagmei de act
 4. juridic civil 5
 5. 1.2.Terminologie 6
 6. 1.3.Clasificarea actelor juridice civile 6
 7. Capitolul II: Condiţiile de validitate ale actului juridic civil 13
 8. 2.1. Definiţie 13
 9. 2.2.Terminologie 13
 10. 2.3.Clasificarea condiţiilor de validitate ale actului juridic civil 14
 11. 2.4. Condiţii de fond ale actului juridic civil: 16
 12. 2.4.1.Capacitatea de a încheia acte juridice civile 16
 13. 2.4.1.1.Noţiune 16
 14. 2.4.1.2. Sediul materiei 17
 15. 2.4.1.3.Principiul capacitaţii de a încheia acte juridice civile 17
 16. 2.4.1.4.Excepţia incapacităţii de a încheia acte juridice civile 18
 17. 2.4.2.Consimţământul valabil al părţilor ce se obligă 20
 18. 2.4.2.1.Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică 20
 19. 2.4.2.2.Formarea şi principiile voinţei juridice în dreptul civil 20
 20. 2.4.2.3.Definiţia consimţământului 24
 21. 2.4.2.4.Condiţiile de valabilitate ale consimţământului 25
 22. 2.4.2.5.Viciile de consimţământ:
 23. 2.4.2.5.1.Privire generala 27
 24. 2.4.2.5.2.Eroarea 28
 25. 2.4.2.5.3.Dolul 32
 26. 2.4.2.5.4.Violenţa 35
 27. 2.4.2.5.5.Leziunea 38
 28. 2.4.2.5.6.Comparaţie între viciile de consimţământ 40
 29. 2.4.3.Obiectul actului juridic civil
 30. 2.4.3.1.Noţiune 41
 31. 2.4.3.2.Controversa privind obiectul actului juridic civil 41
 32. 2.4.3.3.Condiţiile de valabilitate ale obiectului actului juridic civil 42
 33. 2.4.4.Cauza (scopul) actului juridic civil
 34. 2.4.4.1 Evoluţia noţiunii de cauză 48
 35. 2.4.4.2. Noţiune şi reglementare 49
 36. 2.4.4.3.Elementele cauzei actului juridic civil 49
 37. 2.4.4.4.Condiţiile de valabilitate ale cauzei 50
 38. 2.4.4.5.Rolul şi proba cauzei 52
 39. 2.5.Condiţii de formă ale actului juridic civil
 40. 2.5.1.Noţiunea de formă a actului juridic civil 52
 41. 2.5.2.Principiul consensualismului 53
 42. 2.5.3.Excepţii de la principiul consensualismului 54
 43. 2.5.3.1.Foma ad validitaem 55
 44. 2.5.3.2.Forma ad probationem 57
 45. 2.5.3.3.Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi 59
 46. Capitolul III: Studiu de caz: Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare 60
 47. 3.1.Noţiune şi reglementare 60
 48. 3.2.Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare 63
 49. Concluzii 74
 50. Anexe 76
 51. Bibliografie 85

Extras din proiect

Introducere

„Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă respectată ca şi cum ar fi înseşi justiţia. Ele au o influenţă asupra fiecărui individ, sunt implicate în principalele acte ale vieţii, îl însoţesc peste tot; sunt uneori unica morală a unui popor şi sunt întotdeauna parte componentă a libertăţii sale.”

Jean-Etienne Marie Portalis

În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii sociale. Prin urmare a cunoaşte dreptul nu este un lux, ci o necesitate socială din ce în ce mai resimţită. Pentru aceasta se cere în primul rând cunoaşterea legilor, adică a regulilor de drept stabilite de puterea legiuitoare.

Am elaborat tema „Condiţille de validitate ale actului juridic civil” conştienţi fiind de dificultatea acesteia. Am considerat necesară studierea acestei teme, într-o actualitate în care abundenţa legilor şi schimbarea lor rapidă nu au răgazul de a fi reţinute în comportamentul cotidian al individului, simţim tot mai mult nevoia certitunii şi a siguranţei marilor instituţii ale dreptului civil.

În cuprinsul lucrării am sfolosit ca material bibliografic de referinţă în materie, atât Codul civil român în vigoare, cît şi Proiectul de Cod civil, intenţionând o raportare la legislaţia care va domina în curând acest domeniu.

Esenţiale pentru structura actului juridic, condiţiile de valabilitate ale acestuia, prin urmare caracterele din care este alcătuit, impun o studiere laborioasă a acestui domeniu. Susţinem această afirmaţie deoarece aceste elemente sunt indispensabile pentru ca actul juridic să fie valabil şi să producă efecte juridice.

În cuprinsul lucrării am considerat necesară dezbaterea în parte a fiecărei condiţii de validitate a actului juridic civil; în special am acordat o atenţie deosebită formei actului juridic civil, prin raportare la Proiectul de Cod civil.

Pentru punerea în practică a dezbaterilor din prima parte a lucrării am soluţionat prin studierea condiţiilor de validitate ale „Contractului civil de vânzare-cumpărare, încheiat în temeiul Legii privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, nr. 562/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Analiza acestui act bilateral a necesitat o dezbatere iniţială a itinerariului pe care l-a parcurs obiectul studiului de caz „unele locuinţa de serviciu”; iar pe parcursul analizei concrete consider că am supus dezbaterii toate elementele indispensabile pentru ca actul juridic să producă efecte în sfera Ministerului Apărării.

Prin analiza acestui act juridic consider că am contribuit la rezolvarea şi îmbunătăţirea problemelor pe care acesta le ridica.

Capitolul I

Teoria generală a actului juridic civil

Conturarea raporturilor juridice civile are loc în cele mai multe cazuri prin actul juridic. Sub acest aspect, actul juridic se diferenţiază net de alte conduite (acţiuni) umane. Cel ce săvârşeşte un act juridic civil este legat prin voinţa sa exteriorizată faţă de ceilalţi ale căror situaţii juridice se află într-o dependenţă în raport cu această atitudine manifestă.

Dacă motivaţia externă a recunoaşterii valabilităţii actului juridic civil se află în lege, o motivaţie internă se află fără îndoială şi în ideea de încredere: cei din jur trebuie să se poată baza că, ceea ce s-a declarat cu prilejul încheierii unui act juridic civil, se va respecta (excepţie: de pildă, testamentul este valabil chiar dacă nimeni în afară de testator nu ştie de existenţa sa). Trebuie să reţinem că recunoaşterea validităţii actului juridic civil trebuie căutată în primul rând în principiul autonomiei de voinţă care, simplu spus, stabileşte că orice persoană poate decide liber dacă încheie un anumit act juridic, cu cine îl încheie şi ce conţinut va avea un asemenea act.

1.1Conceptul de act juridic civil şi sensurile sintagmei de act juridic civil

Un complex de împrejurări relevante juridic şi cel puţin o voinţă exteriorizată de care legea leagă anumite consecinţe juridice alcătuiesc actul juridic. Voinţa exteriorizată reprezintă „sâmburele” actului juridic civil, cea care pune în mişcare crearea actului juridic, deci când lipseşte această voinţă nu avem de-a face cu un act juridic.

Codul civil îl defineşte prin speciile actului juridic civil (contracte speciale): contractul de donaţie, de vânzare-cumpărare, schimb, locaţiune, societate, mandat, comodat, împrumut, depozit, rentă-viageră şi tranzacţie. De exemplu contractul de vânzare-cumpărare este definit astfel: „Vinderea este o convenţie prin care două părţi se obligă între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul lui”.

Doctrina defineşte actul juridic civil în termeni esenţiali pentru toate categoriile de acte juridice civile.

Astfel, într-o definiţie unanim acceptată actul juridic civil este: „manifestarea de voinţă săvârşită cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a naşte, modifica şi stinge un raport juridic civil concret”

Din această definiţie putem conchide că elementele caracteristice actului juridic civil sunt următoarele:

-prezenţa unei manifestări de voinţă, care poate să provină de la una sau mai multe persoane fizice sau juridice;

-manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice civile;

-efectele juridice urmărite pot consta în a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret ( prin acest element, actul juridic civil se delimitează de actele juridice din alte ramuri de drept);

Preview document

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 1
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 2
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 3
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 4
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 5
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 6
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 7
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 8
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 9
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 10
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 11
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 12
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 13
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 14
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 15
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 16
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 17
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 18
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 19
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 20
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 21
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 22
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 23
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 24
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 25
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 26
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 27
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 28
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 29
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 30
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 31
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 32
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 33
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 34
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 35
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 36
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 37
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 38
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 39
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 40
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 41
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 42
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 43
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 44
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 45
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 46
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 47
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 48
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 49
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 50
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 51
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 52
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 53
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 54
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 55
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 56
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 57
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 58
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 59
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 60
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 61
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 62
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 63
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 64
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 65
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 66
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 67
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 68
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 69
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 70
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 71
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 72
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 73
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 74
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 75
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 76
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 77
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 78
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 79
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 80
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 81
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 82
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 83
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 84
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 85
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 86
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 87
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 88
Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Conditiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Voința Juridică

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1. Preliminarii Voinţa este neîndoielnic unul dintre cuvintele cu o mare frecvenţă în limbajul uzual datorită, in...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Condițiile de Fond ale Actului Juridic

V. CONCLUZII ŞI EVENTUALE IMPLICAŢII ALE LUCRĂRII.48 I.ABSTRACT Civil law as a branch of law is all the legal rules governing property and...

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Te-ar putea interesa și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Consimțământul în Actele Juridice Civile

I. NOTIUNI GENERALE Expresia act juridic se întrebuinteaza atât în doctrina, practica si chiar în legislatie în doua sensuri cu valori diferite....

Consimțământul în actele juridice civile

Notiunea actului juridic civil. Terminologie Pentru a putea vorbi despre consintamantul in actele juridice civile, trebuie mai intai sa intelegem...

Acte Juridice

Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Actul Juridic și Efectele Sale

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 1. Noţiunea actelor juridice civile Cunoaşterea actului juridic civil este nu numai...

Ai nevoie de altceva?