Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 14540
Mărime: 56.41KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: DORU SEBASTIAN

Cuprins

Noţiuni generale despre locaţiune 5

Secţiunea I

Noţiune, reglementare, caractere juridice si delimitare

de alte instituţii juridice

I.1. Noţiunea contractului de locaţiune 5

I.2. Reglementarea contractului de locaţiune. 6

I.3. Caracterele juridice ale contractului de locaţiune 8

I.4. Delimitarea de alte instituţii juridice 12

Sectiunea a II-a

Condiţiile de validitate a contractului de locaţiune

II.1. Capacitatea părţilor 15

II.2. Consimţământul. Promisiunea de locaţiune 17

II.3 Obiectul contractului 21

II.4. Cauza 23

CAPITOLUL II

Obligaţiile părţilor în contractul de locaţiune 26

Secţiunea I

Obligaţiile locatorului

I.1. Obligaţia de predare a lucrului închiriat 26

I.2. Obligaţia de a menţine lucrul în bună stare de funcţionare 28

I.3. Obligaţia de garanţie 30

I.4. Obligaţia de restituire a cheltuielilor făcute de locatar cu bunul închiriat 37

Secţiunea a II-a

Obligaţiile locatarului

II.1. Obligaţia de a întreţine lucrul ca un bun proprietar

şi conform destinaţiei 38

II.2 Obligaţia de a plăti chiria 42

II.3. Obligaţia de a mobila îndeajuns casa 45

II.4 Obligaţia de a restitui lucrul închiriat la încetarea

Locaţiunii 45

II.5. Obligaţia de a răspunde pentru incendiu 47

II.6. Obligaţia de a inştiinţa pe locator de orice uzurpare 49

CAPITOLUL III

Obligaţiile sublocatorului 45

Secţiunea I

Noţiuni generale despre sublocaţiune 50

Secţiunea a II-a

Obligaţiile sublocatorului 53

II.1. Obligaţia de a întreţine lucrul ca un bun proprietar

şi conform destinaţiei 53

II.2 Obligaţia de a plăti chiria 53

II.3. Obligaţia de a mobila îndeajuns casa 53

II.4 Obligaţia de a restitui lucrul închiriat la încetarea

locaţiunii 53

II.5. Obligaţia de a răspunde pentru incendiu 53

II.6. Obligaţia de a inştiinţa pe locator de orice uzurpare 53

CAPITOLUL IV

Concluzii 54

CAPITOLUL V

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE LOCAŢIUNE

SECŢIUNEA I

Noţiune, reglementare, caractere juridice şi delimitare de alte instituţii juridice

I.1. Noţiune

Contractul de locaţiune sau naimeala, dupa cum era denumit în dreptul romanesc vechi, a fost printre primele contracte pe care oamenii le-au încheiat, după schimb şi vânzare-cumparare.

În noul context politic, economic şi social, acest contract de locatiune a căpătat un rol important şi, în consecinţă este frecvent întâlnit.

Un prestigios autor sublinia că, în lumea modernă, locaţiunea este "unul din contractele care exercită cea mai mare înrăurire asupra prosperităţii publice". Contractul de locaţiune este acordul de voinţă prin care o persoană numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane numite locatar folosinţa temporară a unui bun determinat sau a unui serviciu, în schimbul unui preţ proporţional cu durata contractului Obiectul locaţiunii îl constituie, aşadar, lucrurile

sau lucrările (prestările de servicii). Din acest punct de vedere distingem între:

- locaţiunea de lucruri (locatio rei) şi

- locaţiunea de lucrări (locatio operarum).

I.2. Reglementarea contractului de locaţiune

Contractul de locaţiune este reglementat în titlul VII, intitulat "Despre contractul de locaţiune", din Cartea a III-a a Codului civil, articolele 1410 – 1490.

Datorită deosebitei sale importanţe practice, el este frecvent utilizat în rapoartele dintre persoanele fizice, dintre acestea şi persoanele juridice, şi chiar între persoanele juridice, găsindu-şi o amănunţită reglementare legală.

Sub denumirea "Contractul de locaţiune", Codul civil reglementează două feluri de locaţiune, şi anume:

a) locaţiunea de lucruri – în cadrul căreia Codul civil reglementează:

- locaţiunea de bunuri mobile;

- locaţiunea de clădiri;

- arendarea de terenuri;

b) locaţiunea de lucrări – sub această denumire sunt cuprinse dispoziţii privind:

- contractul de antrepriză;

- contractul de muncă;

- unele dispoziţii referitoare la contractul de transport.

Dezvoltarea relaţiilor sociale, într-un ritm nemaiîntâlnit până acum în istorie, de la adoptarea Codului civil şi până în prezent, a determinat abrogarea sau modificarea unor dispoziţii normative în această materie.

Astfel, în ceea ce priveşte arendarea, a fost adoptată Legea numărul 16/1994 – Legea arendării, care alături de alte dispoziţii speciale şi de unele dispoziţii ale Codului civil în materie, neabrogate, reglementează contractul de arendare.

Dispoziţiile Codului civil privind contractul de muncă

au fost abrogate expres, relaţiile sociale de muncă ale salariaţilor găsindu-şi reglementarea în Codul muncii şi în alte acte normative care reglementează aceste relaţii sau altele în strânsă legatură cu acestea.

Contractul de transport a fost amănunţit reglementat, ulterior apariţiei Codului civil, prin dispoziţiile Codului comercial şi prin numeroase alte acte normative, astfel ca în zilele noastre el constituie o ramură de drept dinstinctă în cadrul sistemului de drept din ţara noastra.

Cât priveşte antrepriza, în esenţă, aceasta nu este o locaţiune, ci un contract civil, cu o fizionomie juridică distinctă.

Preview document

Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 1
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 2
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 3
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 4
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 5
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 6
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 7
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 8
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 9
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 10
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 11
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 12
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 13
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 14
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 15
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 16
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 17
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 18
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 19
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 20
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 21
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 22
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 23
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 24
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 25
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 26
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 27
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 28
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 29
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 30
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 31
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 32
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 33
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 34
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 35
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 36
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 37
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 38
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 39
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 40
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 41
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 42
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 43
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 44
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 45
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 46
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 47
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 48
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 49
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 50
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 51
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 52
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 53
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 54
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 55
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 56
Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Conditiile de Validitate a Contractului de Locatiune
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Juridica a Constructiei Site-urilor de Internet - Politici si Practici de Utilizare

1.Introducere Omenirea a progresat în ultimii 50 de ani mai mult decât în orice alta perioada a istoriei sale. Informatia si informatica...

Discriminarea pe Piața Forței de Muncă din România

INTRODUCERE Lucrarea de față dorește să analizeze fenomenul discriminării pe piața muncii în general și pe piața românească în particular. Astfel,...

Contractul Individual de Munca din Punctul de Vedere al Dreptului Muncii

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII CA RAMURÅ DE DREPT 1. Obiectul dreptului muncii a) Dreptul muncii este inseparabil legat de muncå, aflatå, la rândul...

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Raspunderea Penala in Dreptul Muncii

I.RASPUNDEREA PENALA A.Notiunea de raspundere penala. În ştiinţa şi practica dreptului, un domeniu central îl reprezintă materia răspunderii...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Arendă

INTRODUCERE “Succesul în afaceri vine din a oferi mult şi şi a cere puţin” Henry Ford În condiţiile noi legate de trecerea la relaţiile de...

Rezoluțiune și reziliere

Introducere În această lucrare, s-a încercat cercetarea fenomenului inegalității dintre venituri în societățile umane și bunăstarea populatiei....

Ai nevoie de altceva?