Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 18382
Mărime: 55.42KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Lazar
conditii generalepentru dreptul la mostenire

Extras din document

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Potrivit dispoziţiilor art.654 – 658 C.civ., pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii, este necesar ca la momentul deschiderii succesiunii, persoana care succede să întrunească următoarele condiţii, două condiţii – una pozitivă şi una negativă pe care trebuie să le întrunească o persoană pentru a putea moşteni.

a).să aibă capacitatea succesorală (art.654 C.civ)

b).să nu fie nedemnă de a moşteni (art.655 C.civ)

La cele două condiţii, jurisprudenţa o adaugă şi pe a treia

c).să aibă vocaţie succesorală sau chemarea la moştenire.

În timp ce capacitatea succesorală şi vocaţia la moştenire sunt condiţii care trebuie să fie întrunite atât în cazul meştenirii legale, cât şi a celei testamentare, condiţia ca persoana chemată la moştenire să nu fie nedemnă este specifică doar moştenirii legale şi nu constituie o condiţie generală a dreptului la moştenire.

Nedemnitatea succesorală are însă un corespondent specific moştenirii testamentare, şi anume revocarea judecătorească a legatelor pentru ingratitudine art. 930 – 931 C. Civil.

Dreptul la moştenire, nu este analizat numai în sensul aptitudinii generale a unei persoane fizice sau juridice de a dobândi drepturi şi obligaţii, în virtutea capacităţii sale de folosinţă, dreptul la moştenire reprezintă un drept constituţional, consacrat prin art. 42 din Constituţia României care prevede că Dreptul la moştenire este garantat.

CAPITOLUL I

CAPACITATEA SUCCESORALĂ

SECŢIUNEA I

NOŢIUNE ŞI PARTICULARITĂŢI

a).NOŢIUNE. Potrivit dispoziţiilor art.645 C.civ., “pentru a putea succede trebuie neaparat ca persoana care succede să existe la momentul deschiderii succesiunii. Rezultă că orice persoană care există în momentul deschiderii moştenirii are capacitatea succesorală, adică capacitatea de a moşteni, de a culege o succesiune. O persoană care are capacitatea succesorală poate moşteni dacă la data deschiderii succesiunii este în viaţă.

Capacitatea succesorală reprezintă aptitudine unei persoane de a fi subiect al drepturilor şi obligaţiilor pe care le implică calitatea de succesor.

Deşi în literatura de specialitate s-a susţinut că noţiunea de capacitate succesorală se referă la existenţa în viaţă la momentul deschiderii succesiunii a persoanei chemate la moştenirea celui decedat, fiind socotită ca ceva diferit de capacitatea de folosinţă , nefiind altceva decât o parte a acestuia. Capacitatea de folosinţă este aptitudinea generală de a avea drepturi şi obligaţii art.5 alin.2 din Decretul nr.31/1954, o mai putem defini şi ca o parte a capacităţii civile a omului, ca aptitudinea acestuia de a avea drepturi şi obligaţii civile sau capacitatea de folosinţă este aptitudinea individului uman de a avea drepturi şi obligaţii. În concluzie ţinând seama de legislaţia în vigoare (îndeosebi Decretul nr.31/1954 şi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice ale omului rectificat prin decretul nr.212/1974) trebuie menţionat că definiţia capacităţii de existenţă cuprinde în mod obligatoriu două elemente capacitatea de folosinţă este o parte a capacităţii civile a omului, ea constă în aptitudinea omului de a avea drepturi şi obligaţii civile. Conform Dreptului Românesc capacitatea de folosinţă era recunoscută tuturor oamenilor liberi, dar într-o proporţie inegală în funcţie de poziţia socială a acestora. Cu cât rangul cuiva era mai înalt, cu atât posedă mai multe drepturi.

Potrivit art.7 alin.1 Decretul nr.31/1954 capacitatea de folosinţă a persoanei începe de la naşterea acestuia şi încetează odată cu moartea. Decesul persoanei fizice marchează sfârşitul participării acesteia la viaţa juridică, adică nu numai dispariţia ei ca fiintă socială, ca membru al societăţii, ci şi dispariţia sa ca subiect de drept civil înzestrat cu atributul capacităţii de folosinţă. De aceea, sub aspect juridic prezintă o importantă deosebită stabilirea exactă a acestui moment. Legea civilă reglementează două ipoteze cu referire la încetarea din viaţă a persoanei fizice aceea a morţii declarate judecătoreşti.

În timp ce capacitatea succesorală reprezintă aptitudinea de a dobândi drepturi şi obligaţii specifice, care se referă la moştenire.

Dovada existentei în momentul deschiderii moştenirii incumbă aceluia care pretinde drepturi asupra moştenirii (art.1169 C.Civ.) şi care poate să fie moştenitorul în cauză prin reprezentanţii legali, dacă este cazul, dar şi succesorii săi în dreptrui, în cazul în care moştenitorul a fost în viaţă la data deschiderii moştenirii un timp cât de scurt, dar ulterior a decedat, drepturile lui asupra moştenirii fiind reclamate de proprii săi succesori în drepturi moştenire prin retransmitere.

Întrucât vizează existenta în raport cu momentul deschiderii moştenirii, ea se poate referi fie la dovada existenţei persoanei în momentul deschiderii moştenirii, fie la dovada momentului deschiderii moştenirii în perioada existenţei persoanei cu vocaţie succesorală. Cu alte cuvinte, dovada vizează nu numai şi nu atât existenţa persoanei, ci mai ales corelaţia ei cu momentul morţii celui care lasă moştenirea.

În această ordine de idei, urmează să facem unele precizări în legătură cu persoanele care au capacitatea succesorală, fiindcă există în momentul deschiderii moştenirii, şi în legătură cu persoanele care nu au capacitate succesorală, fiindcă nu mai există în acel moment. Sunt necesare unele diferenţieri privind capacitatea succesorală în cazul moştenirii prin reprezentare şi prin retransmitere.

Preview document

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 1
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 2
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 3
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 4
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 5
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 6
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 7
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 8
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 9
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 10
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 11
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 12
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 13
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 14
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 15
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 16
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 17
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 18
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 19
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 20
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 21
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 22
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 23
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 24
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 25
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 26
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 27
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 28
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 29
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 30
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 31
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 32
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 33
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 34
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 35
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 36
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 37
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 38
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 39
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 40
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 41
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 42
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 43
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 44
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 45
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 46
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 47
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 48
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 49
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 50
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 51
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 52
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 53
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 54
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 55
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 56
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 57
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 58
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 59
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 60
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 61
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 62
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 63
Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Conditiile Generale ale Dreptului la Mostenire.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Contractul de Donație

Capitolul I. Originea si trasaturile esentiale ale contractului de donatie 1.Istoricul aparitiei si dezvoltarii contractului de donatie Potrivit...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Moștenirea Legală

Moştenirea este transmitere patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moştenirea) către succesorii săi. Este de menţionat că...

Drept Notarial

INTRODUCERE Ce este, de fapt, notarul ? De ce avem nevoie de notar ? Iata doua întrebari la care vom încerca sa raspundem în cele ce urmeaza....

Succesiuni

NEDEMNITAEA SUCCESORALĂ.Nedemnitatea succesorală constă în decăderea de drept a moştenitorului legal din dreptul de a moşteni,datorită faptului că...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate....

Drepturile sucesorale ale soțului supraviețuitor

1.Moştenirea, izvorâtă dintr-o necesitate obiectivă fiind în dependenţă de formele de proprietate , de relaţiile de producţie ale sistemului...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Condițiile generale ale moștenirii

I . NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Prin moştenire legala, se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate...

Moștenirea - mod de transmitere a patrimoniului unei persoane către moștenitori

- MOSTENIREA TESTAMENTARA POATE COEXISTA CU MOSTENIREA LEGALA Transmisiunea succesorala este o transmisiune indivizibila. Patrimoniul succesoral...

Dreptul la Moștenire

Cap. I. Noţiunea de moştenire; Reglementare Introducere Prin moştenire se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către...

Ai nevoie de altceva?