Conflicetele de Munca

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 38015
Mărime: 124.26KB (arhivat)
Publicat de: George Sîrbu
Cost: 12 puncte

Extras din proiect

INTRODUCERE

Motto: “ Lucrătorii pretind că patronul câstigă prea mult şi deci cer sporirea salariilor. Patronii, din contră, pretind că pierd în întreprindere şi cer scăderea salariilor, ori sporirea orelor de muncă. Lucrătorii luptă pentru viaţă, patronii luptă pentru câştig. Iată conflictul.”

G.Taşcă. Politica socială a României (Legislaţia muncitorească), Bucureşti, Biblioteca monetară, economică şi financiară a României, 1940

Conflictele de muncă au fost considerate dintotdeauna o problemă extrem de delicată, iar majoritatea ţărilor o abordează cu o deosebită responsabilitate.

Peste tot în lume, starea conflictuală generală care declanşează greve, se naşte din confruntarea a doi „actori“ numiţi parteneri sociali, salariaţii reprezentaţi sau nu de sindicate şi angajatorii (patronatul).

O cauză esenţială a conflictelor de muncă care se finalizează, în general, prin grevă, sunt condiţiile de salarizare care determină în mod preponderent nivelul şi calitatea viaţii. Salariaţii nu doresc decât un standard de viaţă acceptabil. Din contră, în conflictele de interese totul se rezumă în lupta pentru satisfacerea unor nevoi diferite, salariaţii luptă pentru viaţă, în timp ce patronii îşi concentrează întreaga activitate pentru obţinerea de profit.

În limbajul fluent greva este asimilată de cele mai multe ori cu conflictul de muncă, poate pentru că timp de secole a fost considerată un fenomen violent ce se asimila cu politicul şi mişcările revoluţionare.

Într-adevăr, greva este un fenomen complex, manifestarea cea mai vizibilă a nemulţumirii salariaţilor, ultimatum-ul la care aceştia recurg pentru a-şi valorifica revendicările.

Această lucrare îşi propune să argumenteze existenţa acestui fenomen în fapt şi în drept, rolul grevei şi necesitatea reglementării ei.

De asemenea, am încercat realizarea unei analize comparative a reglementărilor ce privesc dreptul la grevă în sistemul nostru de drept, în raport cu normele adoptate în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Consiliul Europei şi al Uniunii Europene şi să demonstrăm că deosebirile dintre dreptul intern şi cel internaţional în această materie sunt în ultimă instanţă de gen şi nu de substanţă.

Adoptat prin asumarea răspunderii guvernamentale, Codul Muncii, intrat în vigoare în martie 2003, a fost conceput pentru armonizarea legislaţiei interne cu cea internaţională, în special cea comunitară. În acest sens, am urmărit să subliniem impactul lui în reglementarea conflictelor de muncă şi în special asupra grevei, dar şi contradicţiile şi criticile deja formulate în legătură cu unele prevederi.

În încercarea de a ţine pasul cu modificările legislative a rezultat o lucrare care exprimă, în fapt că indiferent de argumente, conflictul de muncă, în faza sa finală de grevă, este un fenomen normal şi inevitabil în raporturile de muncă, iar “dezastruoasele“ consecinţe care-l pot însoţi nu sunt rezultatul prezenţei conflictului în sine, ci în mod special al modului în care este abordat.

Aşadar, am considerat că pentru înţelegerea complexităţii conflictelor de muncă ar fi edificatoare afirmaţiile: “Conflictul este un aspect al tuturor fenomenelor naturale [...], o parte indispensabilă a vieţii, a schimbării, a creării de noi forme […]. Forţele se influenţează reciproc, la fel ca oamenii, care reprezintă la rândul lor nişte forţe, suntem influenţaţi de ceea ce influenţăm. Conflictul va înceta doar în condiţiile în care universul însuşi va atinge o stare de echilibru perfect, caz în care nu am mai exista. Viaţa însăşi, ca reprezentare este un mijloc de menţinere a dezechilibrului“.

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ.

SCURT ISTORIC PRIVIND REGLEMENTAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ

1.1. Noţiunea conflictelor de muncă

În evoluţia legislaţiei muncii un moment semnificativ îl reprezintă adoptarea Legii nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă , ca o expresie a racordării conflictelor de muncă la realităţile pe care le impune economia de piaţa şi legislaţia comunitară europeană. Prin noua reglementare a conflictelor de muncă s-au creat condiţiile pentru promovarea unui nou Cod al muncii .

Legea nr. 168/1999 (legea cadru în domeniul conflictelor de muncă), cât şi noul Cod al muncii, utilizează sintagma conflict de muncă. La adoptarea acestei sintagme (conflict de muncă în loc de conflict colectiv de muncă ) s-a plecat de la faptul că pentru definirea conflictelor de muncă nu ar fi important numărul de participanţi, ci obiectul conflictului, incluzând în sfera ei şi conflictul individual de muncă.

Specific economie de piaţa este existenţa a doi parteneri sociali-patronii, organizaţi sau nu în organizaţii patronale şi salariaţii, organizaţi sau nu în organizaţii sindicale.

De regulă, aşa cum se precizează şi în art.1 din Legea 168/1999, ”raporturile de muncă stabilite între salariaţi şi unităţile la care aceştia sunt încadraţi se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale, precum şi în condiţiile negociate prin contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă”.

În evoluţia firească a raporturilor de muncă dintre cei doi parteneri sociali, în anumite momente pot apărea unele stări tensionate, neînţelegeri, conflicte determinate de încălcarea sau nerespectarea în totalitate sau parţial a prevederilor legale sau cele convenite prin contractele colective de muncă sau contractele individuale de muncă.

Aceste conflicte, pentru a fi incluse în noţiunea de „conflicte de muncă”, trebuie să aibă ca obiect încălcarea de către una din părţi a raportului juridic de muncă, a unor interese cu caracter profesional, social sau economic, nesocotirea unor drepturi etc.

Preview document

Conflicetele de Munca - Pagina 1
Conflicetele de Munca - Pagina 2
Conflicetele de Munca - Pagina 3
Conflicetele de Munca - Pagina 4
Conflicetele de Munca - Pagina 5
Conflicetele de Munca - Pagina 6
Conflicetele de Munca - Pagina 7
Conflicetele de Munca - Pagina 8
Conflicetele de Munca - Pagina 9
Conflicetele de Munca - Pagina 10
Conflicetele de Munca - Pagina 11
Conflicetele de Munca - Pagina 12
Conflicetele de Munca - Pagina 13
Conflicetele de Munca - Pagina 14
Conflicetele de Munca - Pagina 15
Conflicetele de Munca - Pagina 16
Conflicetele de Munca - Pagina 17
Conflicetele de Munca - Pagina 18
Conflicetele de Munca - Pagina 19
Conflicetele de Munca - Pagina 20
Conflicetele de Munca - Pagina 21
Conflicetele de Munca - Pagina 22
Conflicetele de Munca - Pagina 23
Conflicetele de Munca - Pagina 24
Conflicetele de Munca - Pagina 25
Conflicetele de Munca - Pagina 26
Conflicetele de Munca - Pagina 27
Conflicetele de Munca - Pagina 28
Conflicetele de Munca - Pagina 29
Conflicetele de Munca - Pagina 30
Conflicetele de Munca - Pagina 31
Conflicetele de Munca - Pagina 32
Conflicetele de Munca - Pagina 33
Conflicetele de Munca - Pagina 34
Conflicetele de Munca - Pagina 35
Conflicetele de Munca - Pagina 36
Conflicetele de Munca - Pagina 37
Conflicetele de Munca - Pagina 38
Conflicetele de Munca - Pagina 39
Conflicetele de Munca - Pagina 40
Conflicetele de Munca - Pagina 41
Conflicetele de Munca - Pagina 42
Conflicetele de Munca - Pagina 43
Conflicetele de Munca - Pagina 44
Conflicetele de Munca - Pagina 45
Conflicetele de Munca - Pagina 46
Conflicetele de Munca - Pagina 47
Conflicetele de Munca - Pagina 48
Conflicetele de Munca - Pagina 49
Conflicetele de Munca - Pagina 50
Conflicetele de Munca - Pagina 51
Conflicetele de Munca - Pagina 52
Conflicetele de Munca - Pagina 53
Conflicetele de Munca - Pagina 54
Conflicetele de Munca - Pagina 55
Conflicetele de Munca - Pagina 56
Conflicetele de Munca - Pagina 57
Conflicetele de Munca - Pagina 58
Conflicetele de Munca - Pagina 59
Conflicetele de Munca - Pagina 60
Conflicetele de Munca - Pagina 61
Conflicetele de Munca - Pagina 62
Conflicetele de Munca - Pagina 63
Conflicetele de Munca - Pagina 64
Conflicetele de Munca - Pagina 65
Conflicetele de Munca - Pagina 66
Conflicetele de Munca - Pagina 67
Conflicetele de Munca - Pagina 68
Conflicetele de Munca - Pagina 69
Conflicetele de Munca - Pagina 70
Conflicetele de Munca - Pagina 71
Conflicetele de Munca - Pagina 72
Conflicetele de Munca - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Conflicetele de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Conflicte de muncă - greva

Noţiunea şi categoriile de grevă. Caracterizarea lor Din punct de vedere etimologic cuvântul „grevă” îşi are originea în cuvântul „greva” din...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Conflictele Colective de Muncă

1. Definiție. Potrivit art.1 din Legea dialogului social nr. 62/2011, conflictul colectiv de muncă este „cel ce intervine între angajați și...

Contractul Colectiv de Munca

CADRUL LEGAL Naţional Negocierea colectiva a fost reglementata prin Legea 13/1991, dupa care la 5 ani de aplicare a acestei legi, a fost adoptata...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Soluționarea conflictelor de interese - concilierea, medierea, arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Leadership

CONCEPTE CU PRIVIRE LA LEADERSHIP Definitii: leader si leadership Leaderul reprezinta functia care coordoneaza si echilibreaza interesele celor...

Proiect Management - Despre OmniAsig

Capitolul I. Prezentarea companiei I.1 Prezentare generala - Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J40/8364/1994 - Cod Unic de...

Conflicte de Muncă Cauzate de Diferențele de Cultură Organizațională

Conflicte de muncă cauzate de diferenţele de cultură organizaţională Cerinţa nr. 1 Pentru fiecare dintre cele trei firme investigate, analizaţi...

Rolul lui Ivy Lee în dezvoltarea RP

În secolul al XX-lea, comunicarea a devenit foarte importantă în cadrul unei societăți. Până atunci cetățenii nu ofereau prea multă importanță...

Cultura organizațională

Termenul de cultura- definitie de lucru- un sistem integrat al comportamentelor sociale, al modului de gandire si simtire invatat si transmis prin...

Economie întreprinderii fițuică

Diag.soc.si ecologic Nivele:1.e cel al întrep.ca organiz.de afaceri în care fct. ec.tre sa se îmbine cu fct.soc.si ecol.Acest niv.urmareste...

Conspect dreptul muncii

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă...

Ai nevoie de altceva?