Considerații generale asupra arbitrajului internațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 28386
Mărime: 94.34KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doru Sebastian

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI

COMERCIAL INTERNAŢIONAL

Secţiunea 1

Concept.Izvoare.Varietăţi

1.1 Noţiune

Cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică constituie o condiţie esenţială a noii ordini economice internaţionale. Pentru a lua amploare, cooperarea economică internaţională are nevoie de un cadru juridic care să-i asigure o atmosferă de încredere reciprocă între participanţii la astfel de raporturi, o simplitate a procedurii şi formelor de realizare, certitudine în privinţa efectelor pe care urmează să le producă actele încheiate.

Expansiunea arbitrajului de comerţ exterior este dată de avantajele pe care acesta le are faţă de instanţele de drept comun, devenind aproape modul obişnuit de soluţionare a litigiilor ce se nasc în relaţiile economice internaţionale. În cadrul acestei modalităţi, părţile au posibilităţi egale de informare şi de alegere a arbitrajului, în raport cu interesele lor comune. Simplitatea procedurii arbitrare facilitează desemnarea arbitrilor de către părţi, secretul dezbaterilor, utilizarea limbilor străine şi modicitatea cheltuielilor de arbitrare. Totodată, celeritatea soluţionării diferendului este asigurată prin renunţarea la căile de atac, sentinţa arbitrară fiind definitivă şi executorie.

Arbitrajul comercial internaţional permite părţilor să evite conflictele de jurisdicţii şi conflictele de legi. Existenţa unei jurisdicţii specifice conferă participanţilor la activităţile de comerţ internaţional certitudine juridică cu privire la relaţiile lor contractuale.

Pentru rolul său arbitrajul este recomandat şi de Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnat la Helsinki: “arbitrajul este un mijloc corespunzător de a reglementa … rapid şi echitabil litigiile care pot să rezulte din tranzacţiile comerciale în domeniul schimbului de bunuri şi de servicii şi din contractele de cooperare industrială”. În consecinţă, statele semnatare ale acestui document “recomandă organismelor, întreprinderilor şi firmelor din ţările lor să includă, dacă este cazul, clauza de arbitraj în contractele de cooperare industrială sau în convenţii speciale”.

Tot astfel, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, în preambulul la Rezoluţia nr. 31/98 din 15 decembrie 1976, care a adoptat Regulamentul de arbitraj elaborat de către Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comerţului Internaţional, recomandă difuzarea şi aplicarea cât mai largă în lume a acestui regulament, recunoscând astfel utilitatea arbitrajului ca metodă de soluţionare a litigiilor născute din relaţiile comerciale internaţionale .

Conceptul de arbitraj comercial internaţional are o semnificaţie multiplă.

Într-o primă accepţiune, conceptul desemnează mijlocul corespunzător de a reglementa rapid şi echitabil litigiile internaţionale care pot să rezulte din tranzacţiile comerciale în domeniul schimbului de bunuri şi servicii şi din contractele de cooperare industrială.

Într-o altă accepţiune, conceptul de arbitraj comercial internaţional poate fi definit ca metodă de soluţionare a litigiilor născute din relaţiile comerciale internaţionale.

De asemenea, arbitrajul comercial internaţional se analizează ca jurisdicţie specială şi derogatorie de la dreptul comun procesual, menită să asigure rezolvarea litigiilor izvorâte din raporturile comerciale internaţionale şi totodată să faciliteze participarea statelor la diviziunea mondială a muncii.

Doctrina juridică a formulat şi alte definiţii conceptului în discuţie, dintre care cea mai corectă se pare a fi aceea ce dă acestui concept semnificaţia de “instituţie juridică pentru soluţionarea litigiilor internaţionale, de către persoanele investite cu această sarcină, chiar de către părţile contractante aflate în litigiu”.

Din definiţia dată se poate observa cu uşurinţă că arbitrajul comercial internaţional semnifică scoaterea litigiului de drept al Comerţului internaţional prin voinţa părţilor aflate în conflict din competenţa instanţelor de drept comun şi supunerea lui jurisdicţiei specializate constituită ah-hoc sau instituţionalizată, care va judeca după o procedură proprie.

Denumirea de arbitraj comercial internaţional pentru jurisdicţia pe care o analizăm este, în prezent, unanim admisă în literatura de specialitate şi în practica de comerţ internaţional .

1.2. Izvoarele arbitrajului comercial internaţional

Izvoarele arbitrajului comercial internaţional se caracterizează printr-o diversitate şi o continuă transformare impusă de dinamica operaţiilor de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională şi de interesele statelor de a perfecţiona continuu această instituţie. Însă studiul acestor izvoare prezintă dificultăţi datorate practicii internaţionale, în materie, care este greu accesibilă.

Dreptul naţional a fost mult timp principalul izvor în materie. Deşi, în prezent, deţine un rol în reglementarea acestei instituţii, convenţiile internaţionale dintre state au început să prevaleze. Rolul dreptului naţional se observă mai ales pe terenul recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrare şi mai ales atunci când regulamentele instituţiilor permanente de arbitraj trimit la dispoziţiile de drept comun ale ţării. Diversitatea de concepţii asupra acestui arbitraj se reflectă însă din plin în legislaţiile naţionale în materie şi este de natură să genereze probleme conflictuale dificile, greu compatibile cu exigenţele soluţionării rapide şi echitabile a litigiilor ce se pot naşte cu privire la raporturile juridice de comerţ internaţional.

Preview document

Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 1
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 2
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 3
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 4
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 5
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 6
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 7
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 8
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 9
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 10
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 11
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 12
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 13
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 14
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 15
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 16
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 17
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 18
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 19
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 20
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 21
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 22
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 23
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 24
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 25
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 26
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 27
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 28
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 29
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 30
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 31
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 32
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 33
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 34
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 35
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 36
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 37
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 38
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 39
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 40
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 41
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 42
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 43
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 44
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 45
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 46
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 47
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 48
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 49
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 50
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 51
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 52
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 53
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 54
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 55
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 56
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 57
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 58
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 59
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 60
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 61
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 62
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 63
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 64
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 65
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 66
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 67
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 68
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 69
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 70
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 71
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 72
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 73
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 74
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 75
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 76
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 77
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 78
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 79
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 80
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 81
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 82
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 83
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 84
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 85
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 86
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 87
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 88
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 89
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 90
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 91
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 92
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 93
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 94
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 95
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 96
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 97
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 98
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 99
Considerații generale asupra arbitrajului internațional - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Consideratii Generale asupra Arbitrajului International.DOC

Alții au mai descărcat și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale

CONSIDERAŢII GENERALE Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale Reglementarea paşnică a...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Aspecte ale arbitrajului comercial internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1. Noţiune şi avantaje Majoritatea litigiilor dintre participanţii...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Considerații Generale asupra Arbitrajului Comercial Internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1.1. Noţiunea de arbitraj internaţional şi rolul acestuia...

Prezentarea Procedurii Arbitrale - Avantaje

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Statutul specific instanţelor arbitrale atrage după sine particularitati distincte. Statul nu da dreptul instantei...

Judecarea litigiilor comerciale în arbitraj

Capitolul I Definitia si trasaturile Arbitrajului 1.1 Repere prelimlnarii ale arbitrajului. Notiune, natura juridica, surse istorice Sensul...

Ai nevoie de altceva?