Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 26753
Mărime: 100.90KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: DORU SEBASTIAN

Cuprins

CAPITOLUL.1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ

1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR

1.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII NOTARIALE

1.3 STATUTUL NOTARILOR PUBLICI

1.4 COMPETENŢA NOTARILOR PUBLICI

1.5 CONSIDERAŢII PREALABILE ASUPRA PROCEDURILOR

NOTARIALE

1.6 PRINCIPALELE REGULI ALE PROCEDURILOR NOTARIALE

CAPITOLUL.2 PRINCIPALELE PROCEDURI NOTARIALE

2.1 PROCEDURA AUTENTIFICĂRII ACTELOR NOTARIALE

2.2 PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ

2.3 ALTE PROCEDURI NOTARIALE

2.4 MODELE DE ACTE NOTARIALE

CAPITOLUL.3 CĂILE DE ATAC ÎN PROCEDURA NOTARIALĂ

3.1 PLÂNGEREA

3.2 ACŢIUNEA ÎN ANULARE

3.3 CONTROLUL JUDECĂTORESC ASUPRA ACTIVITĂŢII NOTARIALE

CAPITOLUL.4 CONSIDERAŢII PRACTICE PRIVIND PROCEDURILE NOTARIALE

4.1 PROBLEME PRIVIND VINDEREA UNUI IMOBIL AFECTAT DE PLATA UNEI SULTE

4.2 PROBLEME DE DREPT SUCCESORAL DIN PRACTICA NOTARIALĂ

4.3 SUCCESIUNEA SUCCESIVĂ

4.4 STIPULAŢIA PENTRU ALTUL ÎN PRACTICA NOTARIALĂ

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ

1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR

Istoria notariatului şi apariţia notarului este legată de descoperirea şi folosirea scrisului de către populaţiile sumeriene. Primele testamente, contracte de vânzare – cumpărare sau de închiriere au fost scrise în Mesopotamia cu mii de ani în urmă.

Denumirea de „notar” o regăsim, aproape identică, şi în alte limbi: notaire (franceză), notaio (italiană), notario (spaniolă), public notary (engleză), Notar (germană).

Această denumire provine din limba latină, de la cuvântul „nota”, pe care sclavul ştiutor de carte o întocmea pentru patricienii care încheiau acte comerciale şi în care se prevedeau elementele esenţiale ale discuţiilor care aveau loc cu ocazia încheierii tranzacţiei.

Adeseori, originea notariatului este căutată în instituţia romană a „tabelonilor”, deşi nu se poate afirma că la sfârşitul epocii republicane au fost create toate condiţiile social – economice pentru transformarea scribului1 într-un adevărat funcţionar public. În dreptul roman, mult timp înscrisul a constituit numai un simplu mijloc probator al unor acte ce se îndeplineau după un anumit ceremonial2.

Mai târziu, după destrămarea Imperiului roman şi creşterea puterii bisericeşti, au apărut „notarii apostolici”, care erau secretari ai episcopilor, însărcinaţi cu întocmirea de acte ale cancelariei ecleziastice.

În secolul al XVII – lea s-au stabilit reguli procedurale privind actele notariale, acte care purtau semnătura şi sigiliul notarului.

Datorită forţei probante deosebită care se recunoştea acestor acte, ele puteau fi puse în executare fără proces, în baza unui ordin dat de instanţă în baza actului întocmit de notar.

Pe bună dreptate s-a spus că instituţia notariatului este milenară3.

În ţara noastră, originea notariatului este plasată, de unii autori, în secolul al XII-lea (în Transilvania) şi al XIV-lea (în Ţara Românească şi Moldova)4. Atât cancelaria princiară, cât şi locurile de adeverire (caracteristice Transilvaniei şi funcţionând pe lângă mânăstiri) constituie, în timp, un ansamblu de practici privind redactarea, autentificarea, păstrarea şi copierea actelor ce îşi trag originea din sistemul de funcţionare al cancelariei papale şi mai departe în timp din cel roman.

În toate provinciile româneşti, statutul notarului (logofăt, grămătic în Ţara Românească şi Moldova) a fost de la început bine delimitat. Proeminenţa socială, îmbogăţirea datorită taxelor percepute pentru redactarea actelor – în majoritate privind litigii de proprietate – au făcut ca această funcţie să fie foarte căutată. Surprindem astfel adevărate dinastii de notari, îndeletnicirea transmiţându-se adesea în familie.

Implicaţi în întocmirea actelor publice şi private, a tratatelor internaţionale, notarii îşi împrumută anumite formule, adoptă stilul vecinilor, preiau unii de la alţii diferite forme , culori , dimensiuni ale sigiliilor ( de aur , de ceară , de fum ) cu care autentificau actele respective.

Interpreţi ai textelor de lege, redactori ai întregului corp de documente publice şi private, cu valoare probatorie în Evul Mediu, notarii constituie unul din primele corpuri profesionale structurate din ţară. Indiferent de politica domnilor, de starea de suveranitate, suzeranitate sau dependenţă, de instituirea regimului fanariot în Ţara Românească şi Moldova, ori de dominaţia austriacă, apoi austro-ungară în Transilvania, notarii au vegheat la întocmirea cât mai riguroasă a actelor. Dacă în Evul Mediu, falsificarea unui act putea să-l coste pe făptaş capul, în timpurile moderne, lipsa de scrupule l-a exclus pe notar din societate. De aceea, practicarea acestei meserii a făcut în permanenţă obiectul atenţiei legiuitorului. Manualul administrativ al principelui Mihail Sturza, Codul de Procedură Civilă al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Legea autentificării actelor adnotate de jurisprudenţa română (1848) – ca să amintim principalele texte de lege ce privesc organizarea activităţii notariale – constituie tot atâtea etape în amplificarea şi perfecţionarea acestei instituţii esenţiale pentru buna funcţionare a societăţii.

Preview document

Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 1
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 2
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 3
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 4
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 5
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 6
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 7
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 8
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 9
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 10
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 11
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 12
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 13
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 14
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 15
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 16
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 17
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 18
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 19
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 20
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 21
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 22
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 23
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 24
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 25
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 26
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 27
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 28
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 29
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 30
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 31
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 32
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 33
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 34
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 35
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 36
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 37
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 38
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 39
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 40
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 41
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 42
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 43
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 44
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 45
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 46
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 47
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 48
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 49
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 50
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 51
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 52
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 53
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 54
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 55
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 56
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 57
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 58
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 59
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 60
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 61
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 62
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 63
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 64
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 65
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 66
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 67
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 68
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 69
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 70
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 71
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 72
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 73
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 74
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 75
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 76
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 77
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 78
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 79
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 80
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 81
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 82
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 83
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 84
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 85
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 86
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 87
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 88
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 89
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 90
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 91
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 92
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 93
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 94
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 95
Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Pozitivismul Italian - Mijloace și Procedee Folosite în Criminologie

Capitolul I Demers introductiv Sectiunea I Criminologia ca stiinta penala Examinarea obiectului cercetarii criminologice presupune a stabili ca...

Tehnici si Procedee Moderne de Investigatii

1. METODOLOGIE, METODĂ ŞI TEHNICĂ Termenul de metodologie în sens etimologic provine din cuvintele greceşti: methos – metodă şi logos – ştiinţă;...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Consideratii Teoretice Privind Nasterea si Evolutia Institutiei Notariatului

Denumirea de "notar" si de "act notarial" a aparut odata cu nasterea institutiei notariatului in forma sa cea mai primitiva, si anume in oranduirea...

Proiect de Specialitate la Un Notariat

CAPITOLUL I. Organizarea şi funcţionarea Notariatelor Publice I.1. Istoric Instituţia, în forma ei actuală, datează din 17 noiembrie 1995, dată...

Formele de Răspundere ale Notarului Public

1.Precizări prealabile Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi...

Constituirea, Functionarea si Lichidarea Intreprinderii de Stat

1.4 Introducere Conform prevederilor Codului civil deosebim o totalitate de persoane, dintre care fac parte şi persoanele juridice cu scop...

Ai nevoie de altceva?