Consiliul Local

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4671
Mărime: 42.33KB (arhivat)
Publicat de: Georgel Olteanu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C.balan
Facultatea: Drept Universitatea : Al.I.Cuza,Iasi

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Introducere privind dreptul administrativ si administratia publica 3
 3. Administratia publica locala 4
 4. Capitolul II
 5. Consiliul local 5
 6. Competenta, atributiile si functionarea consiliilor locale 8
 7. Actele consiliilor locale 13
 8. Suspendarea si incetarea mandatului de consilier 14
 9. Dizolvarea consiliului local 16
 10. Concluzii 18
 11. Bibliografie 19

Extras din proiect

Legislatie recomandata 20

I Introducere privind dreptul administrativ şi administraţia publică

I.1.Noţiunea de administraţie publică

Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea administraţiei publice.

Prin administraţia publică se realizează funcţia executivă a statului, ȋntrucât ea are ca sarcină organizarea executării şi executarea ȋn concret a legilor.Administraţia publică cuprinde organele administraţiei publice locale.Toate acestea autorităţi ȋşi desfăşoară activitatea sub conducerea generală a Guvernului, care este şeful puterii executive.

Noţiunea de administraţie publică are un dublu sens:

În sens formal,structural sau organic, prin administraţie publică ȋnţelegem ansamblul autorităţilor şi instituţiilor publice care realizează,pe baza şi ȋn vederea executării legii,o activitate cu un anumit specific.

În sens material , prin administraţie publică ȋntelegem activitatea de organizare a executării şi de executare ȋn concret a legilor de către autorităţile care compun acest sistem,ȋn vederea satisfacerii intereselor generale ,scop ȋn care adoptă acte juridice,organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor publice si execută anumite prestaţii către populaţie.

Distincţia dintre administraţia publică centrală şi cea locală are la bază utilizarea mai multor criterii cumulative. Ele au în vedere competenţa teritorială şi materială a organelor ce compun administraţia publică şi natura interesului pe care il promovează. Astfel, administraţia publică centrala îşi exercită competenţa teritorială la nivelul întregului teritoriu naţional, iar cea locală doar la nivelul unităţilor administrativ teritoriale în care au fost alese autorităţile respective. Pe de altă parte, organele ce compun administraţia publică centrală dispun fie de competenţă materială generală – Guvernul, pe când autorităţiile locale au o competenţă materială ce se circumscrie în jurul realizării interesului local. Nu în primul rând, în timp ce administraţia centrală promovează interesul general – naţional , cea locală promovează înteresul localităţii respective.

I.2.Administraţia publică locală

Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României ,teritoriul statului nostru este organizat ȋn următoarele entităţi administrativ-teritoriale: comune,oraşe şi judete.Municipiile pot fi declarate municipii ,ȋn condiţiile legii.Municipiile pot avea subdiviziuni administrativ-teritoriale a căror delimitare şi organizare se stabilesc prin lege.Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.

Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege.Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate face numai prin lege şi cu consultarea cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum.

Aceste unităţi administrativ-teritoriale au personalitate juridică.În calitate de persoane juridice civile ele au ȋn proprietate bunuri din domeniul privat , iar ȋn calitate de persoane juridice de drept public ele sunt proprietare ale bunurilor din domeniul public de interes local.

Unităţile administrativ -teritoriale au organe proprii de conducere care se ocupă de solutionarea problemelor de interes local, acestea fiind consiliile locale şi primării.(art.21 din Legea nr.215/2001).

Potrivit art. 120 din Constituţie şi art. 2 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,administraţia publică locală se organizează şi funcţionează ȋn temeiul următoarelor principii :

- Principiul autonomiei locale;

- Principiul descentralizării;

- Principiul deconcentrării serviciilor publice;

- Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;

Preview document

Consiliul Local - Pagina 1
Consiliul Local - Pagina 2
Consiliul Local - Pagina 3
Consiliul Local - Pagina 4
Consiliul Local - Pagina 5
Consiliul Local - Pagina 6
Consiliul Local - Pagina 7
Consiliul Local - Pagina 8
Consiliul Local - Pagina 9
Consiliul Local - Pagina 10
Consiliul Local - Pagina 11
Consiliul Local - Pagina 12
Consiliul Local - Pagina 13
Consiliul Local - Pagina 14
Consiliul Local - Pagina 15
Consiliul Local - Pagina 16
Consiliul Local - Pagina 17
Consiliul Local - Pagina 18
Consiliul Local - Pagina 19
Consiliul Local - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Consiliul Local.docx

Alții au mai descărcat și

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe....

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3, alin. 3 din Constituţia României, în cadrul statului nostru au fost create următoarele unităţi...

Administrația Publică Locală. Consiliul Local

Introducere Articolul 121 din Constitutia Romaniei, intr-o logica fireasca, arata ca autonomia locala in comune si orase se realizeaza prin doua...

Consiliul Local

Introducere Pentru a defini noţiunea de „consiliu local”, trebuie mai întâi să ne raportăm la dispoziţiile articolului 121 aliniatul (1) din...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Aleșii locali

Capitolul 1. Conceptul de administratie publica locala. Din punct de vedere etimologic, termenul de administratie provine din cuvintele de origine...

Consiliile locale și rolul lor în guvernările locale

Consiliile locale si rolul lor in guvernarile locale I.Introducere Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala...

Te-ar putea interesa și

Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019

Introducere Administrația publică locală joacă un rol crucial în gestionarea și dezvoltarea comunităților locale, asigurând servicii publice de...

Accesarea Fondurilor Structurale Europene în Domeniul Dezvoltării Rurale

Introducere Doar o mică parte a fondurilor europene au fost până în prezent folosite, prin urmare sume mari de bani au ramas necheltuite. Acesarea...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Caiet practică administrativă - Primăria Municipiului Botoșani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE NOŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Conceptul de administraţie, fie în accepţiunea sa publică, fie în cea privată, a dus la naşterea unor...

Drept Administrativ

Administraţia publică, ca activitate, se realizează printr-o multitudine de forme organizatorice care grupează categorii întregi de oameni ce...

Ai nevoie de altceva?