Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 14818
Mărime: 69.35KB (arhivat)
Publicat de: Silviana Marcu
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA BUCURESTI – FACULTATEA DE DREPT CURSURI POSTUNIVERSITARE Specializarea Drept Comunitar

Cuprins

 1. I. Aspecte introductive – scurt istoric
 2. II. Delimitari conceptuale
 3. III. Componenta Consiliului Uniunii Europene: de la aparitie pana la Tratatul de la Nisa
 4. IV. Organizarea si functionarea Consiliului Uniunii Europene
 5. 1. Organizarea Consiliului
 6. 2. Functionarea consiliului
 7. - Presedintia Consiliului
 8. - Reguli si Medode de exercitare a dreptului de vot:
 9. a/ Majoritatea simpla
 10. b/ majoritatea calificata
 11. c/ Unanimitatea
 12. d/ Deliberarea
 13. - Organele Auxiliare
 14. 3.Atributiile Consiliului Uniunii Europene
 15. V. Concluzii:

Extras din proiect

Constitutia Uniunii europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ELEMENTE DE

REFORMA INSTITUTIONALA

(CONSILIUL DE MINISTRI)

I. Aspecte introductive – scurt istoric

Ideea de unitate a Europei este foarte veche, dupã unele opinii datînd încã din antichitate. În perioada Evului Mediu lupta ce se dãdea între Papã si regi (împãrati) a dus la divizarea unitãtii Europei, ceea ce a dus la aparitia a 2 doctrine: - cea a unitãtii pontificale; - cea a unitãtii imperiale. A apãrut astfel o nouã realitate politicã pe plan european care se impunea încet dar ferm puterea statelor suverane. Perioada modernã se caracterizeazã prin aceea cã principiul care a guvernat epoca precedentã (cel al unitãtii Europei) este înlocuit cu principiul divizãrii sale nu numai politic, dar si religios si economic. Tot acum apar si unele tendinte nationaliste ce contribuie si ele la agravarea procesului de divizare a Europei. Perioada renascentistã se caracterizeazã prin aparitia si dezvoltarea tipului de om umanist cãruia îi corespunde faptul cã nu apartine unui singure tãri ci întregii Europe. În sec. al XX-lea Europa este din nou divizatã, unele tãri aflîndu-se în declin economic Franta, Austria iar altele într-un proces de cristalizare Germania, Italia. Se remarcã însã cã în afara intereselor contradictorii este o comunitate de viatã culturalã, artisticã, stiintificã si tehnicã, favorizatã de dezvoltarea mijloacelor de comunicare, informare si de rãspîndire a cunostintelor. La începutul sec. XX, apar primele manifestãri doctrinare ale ideii de unitate europeanã, concretizate prin proiectul State Unite Europene. Izbucnirea celui de-al doilea rãzboi mondial a înrãutãtit situatia tãrilor vest-europene si a dus la aparitia a 2 state ce dominau din punct de vedere politic SUS si URSS. Dupã primul rãzboi mondial s-a initiat o miscare în favoarea constituirii unei uniuni europene care a tinut la Viena în 1929 primul congres, la care au participat 2000 de reprezentanti din 24 de state. Cu aceastã ocazie s-a adoptat un manifest Pan-European în care se prevedeau principalele directii ale unei confederatii europene. Dintre ideile enuntate si preluate ulterior putem aminti: piata comunã, uniunea vamalã, circulatia mãrfurilor, capitalurilor si persoanelor. Urmeazã apoi criza din perioada 1929-1930 si ascensiunea lui Hitler. O altã conceptie de uniune europeanã este consideratã a fi reprezentatã de politica promovatã de Hitler în cel de-al II-lea rãzboi mondial, bazatã pe fortã, violentã si vointã unilateralã însã. Acestei ideologii I s-a opus o alta menitã sã corespundã intereselor nationale ale statelor europene si bazatã pe acceptarea liber consimtitã a acestei uniuni. Un organizator al unei conjuratii contra lui Hitler Carl Friedrich Goerdeler a fost si promotorul unei conceptii de unificare a Europei pe baza statelor independente, menitã a se realiza, într-o primã fazã, printr-o uniune economicã si-n faza a doua printr-o uniune politicã. În perioada celui de-al II-lea rãzboi mondial, în 1944, la Geneva are loc o reuniune a reprezentantilor militantilor germani nude se discutã, ca de altfel si-n urmãtoarele 4 reuniuni de acest fel, despre crearea unei Uniuni Federale a Popoarelor Europene ce urma sã aibe un guvern responsabil în fata popoarelor, o armatã plasatã sub ordinele acestui guvern si care sã excludã orice armatã nationalã, si un tribunal suprem. Se prevedea obligatia Germaniei si a aliatilor sãi la reconstructia tuturor tãrilor afectate de rãzboi, dezarmare totalã si supunerea acesteia unui control federal european. De aici însã si pînã la realizarea efectivã a ideii de uniune europeanã trebuiau parcurse mai multe etape preliminare. O primã etapã o constituie relansarea ideilor uniunii europene în contextul situatiei interbelice. În acest sens amintim declaratia lui Winston Churchill din 19 dec. 1946 de la Universitatea din Zurick în care se reintereazã ideea unitãtii europene prin crearea unei Uniuni a Statelor Europene si crearea unui congres. Uniunea Europeanã a Federalistilor a organizat între 27-31 aug 1947 primul congres al feralistilor europeni, Congresul de la Montreux, în timpul cãruia s-a adoptat proiectul Statelor Federale ale Europei si a fost preludiul Congresului de la Haga din 1948.

La Congresul de la Montreaux s-au propus spre analizã participantilor cele 6 principii pe baza cãrora sã se finalizeze viitoarea federatie:

- federatia europeanã nu se poate forma decît pe baza renuntãrii la orice principii hegemoniste;

- federalismul nu se poate baza decît pe renuntarea la orice spirit de sistem;

- federalismul nu trebuie sã se confrunte cu problema minoritãtilor;

- federalismul nu are ca scop stergerea diferentelor nationale si cuprinderea tuturor natiunilor într-un bloc unic, ci dimpotrivã, pãstrarea propriilor identitãti;

- federalismul trebuie sã se bazeze pe acceptarea complexitãtii, fiind contrar simplismului, care este caracteristic spiritului totalitar;

- formarea unei federatii trebuie sã se realizeze pas cu pas si nu [pornind de la centru, sau prin mijloace guvernamentale.

În dec. 1947 se instituie Comitetul International de Coordonare a Miscarilor pentru Unitatea Europeanã, care a tinut mai multe congrese. De remarcat este Congresul de la Haga, 7-10 mai 1948 care a initiat si constituirea Consiliului Europei. Acest congres a avut la bazã o actiune de coordonare a miscarilor pentru o Europã unitã, concretizatã prin 3 comisii: politicã, economicã si culturalã, precum si unele comitete nationale.

Crearea comunitãtilor europene nu poate fi înteleasã decît în contextul politic international de dupã al II-lea rãzboi mondial, cînd în Europa occidentalã au apãrut 3 categorii de organizatii internationale:

- militare ->reprezentate de: - Uniunea Europei Occidentale(creatã prin tratatul de la Bruxelles din 17 mart. 1948 dintre Franta si Anglia, Belgia, Olanda, Luxemburg); - Crganizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO

Consiliul Uniunii europene denumit si Consiliul de Ministri sau Consiliul este una din cele cinci institutii a comunitatii Europene, celelalte fiind: Parlamentul European, Comisia, Curtea de Justitie si Curtea de Conturi si este principalul factor de decizie al Uniunii Europene care reprezinta interesele statelor membre.

Ca institutie, a fost instituit de Tratatul de la Roma din 1957.

Tratatul de la Paris, care a instituit Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului a creat patru institutii:

a/ Inalta Autoritate

b/Consiliul Special de Ministri

c/Adunarea Comuna

d/Curtea de Justitie

Consiliul Special de Ministri, reglementat de art. 27 din Tratat, reprezenta si coordona guvernele si politicile nationale ale statelor membre. Consiliul era institutia inzestrata cu putere de decizie, reprezentantii statelor membre adoptand acte care le angajau fara a mai fi nevoie de aprobari sau ratificari ulterioare. Fiecare guvern avea libertatea sa delege ca reprezentant al sau pe unul din membrii sai, considerat cel mai competent in probleme inscrise pe ordinea de zi a Consiliului.

Consiliul dadea un ‚’’aviz conform’’ prin care aproba deciziile importante ale Inaltei Autoritati.

Odata cu semnarea tratatelor de la Roma, in 1957, prin care se instituiau celelalte doua Comunitati europene, respectiv CEE si CEEA, au fost create si pentru acestea ca institutie cate un Consiliu.

Prin Tratatul semnat la Bruxelles in 1965, intrat in vigoare in 1967, s-a instituit si un Consiliu Unic pentru cele trei Comunitati europene.

Consiliul Uniunii Europene, ca institutie a Uniunii Europene, alaturi de celelalte institutii centrale implicate in procesul de decizie, a fost creat pe parcursul a mai mult de 40 de ani si reflecta evolutia in timp a structurii unionale europene, trecand in ultimii ani printr-un proces de reforma generat de extinderea uniunii cu zece state in 2004 ( cea mai mare extindere din istoria sa) si cu cele doua in 2007 ( deocamdata procesul neoprindu-se aici).

Preview document

Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 1
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 2
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 3
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 4
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 5
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 6
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 7
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 8
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 9
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 10
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 11
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 12
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 13
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 14
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 15
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 16
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 17
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 18
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 19
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 20
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 21
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 22
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 23
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 24
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 25
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 26
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 27
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 28
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 29
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 30
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 31
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 32
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 33
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 34
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 35
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 36
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 37
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 38
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 39
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 40
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 41
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 42
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 43
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 44
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 45
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 46
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 47
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 48
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 49
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 50
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 51
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 52
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 53
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 54
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 55
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 56
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 57
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 58
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 59
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 60
Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Consiliul Uniunii Europene - Elemente de Reforma Institutionala.doc

Alții au mai descărcat și

Martorul și mărturia din perspectiva forței probante

Introducere In realizarea justitiei penale probele ocupa un rol important, iar întreaga evolutie a dreptului procesual penal s-a desavârsit in...

Psihologia Martorului Minor

Introducere Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată...

Instituții europene. Consiliul

Capitolul I Organizarea activităţii Consiliului Uniunii Europene Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare care este...

Parlamentul European

I. SCURT ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII PARLAMENTULUI EUROPEAN Ideea unei uniuni între popoarele, naţiunile europene, respectiv crearea...

Evoluția Parlamentului European

Evoluţia Parlamentului European Scurt istoric Între 10-13 septembrie 1950, în cadrul CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului) a avut...

Consiliul European - evoluție, competențe

ABREVIERI: U.E. – Uniunea Europeana P.E. – Parlamentul European C.E.E. – Comunitatea Economica Europeana E.U.R.A.T.O.M. – Comunitatea Europeana...

Consiliul Uniunii Europene

1.Aspecte generale asupra institutiilor Comunitatilor Europene Constructia europeană a fost marcată,până la intrarea în vigoare la 1 noiembrie...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Introducere Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu...

Te-ar putea interesa și

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Tratatul de la Lisabona

Introducere Această lucrare nu are pretenţia unei analize detaliate ci doreşte să explice esenţa prevederilor Tratatului de Reformă, cât şi să...

De la uniunea economică și monetară, la cea politică

Introducere ProcesuL integrării economice şi poLitice europene ȋnceput după sfârşituL ceLui de-aL doiLea război mondiaL, este unuL dintre...

Guvernanța UE

Introducere Guvernările locale au intrat într-o nouă eră, caracterizată printr-un set complex şi divers de instituţii şi procese . Crizele...

Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona

I.Introducere 1.Scurt istoric: de la Laeken la Lisabona Inspirat de moştenirea culturală, religioasă şi umanistă europeană, din care s-au...

Tratatele Modificatoare ale Uniunii Europene

Tratatele modificatoare ale Uniunii Europene 1. Tratatul de la Maastricht. Tratatul privind Uniunea Europeana a fost semnat la 7 februarie 1992...

Proces Decizional

Modulul 1 INFLUENTA SI PUTERE LA INCEPUTUL NOULUI MILENIU Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu principalele elemente care...

Procesul de extindere al UE - studiu de caz - implicarea României în procesul de extindere

I. INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANA Uniunea Europeana este o entitate politica, sociala si economica, dezvoltata in Europa, ce este compusa din 25...

Ai nevoie de altceva?