Constrângerea Fizică și Morală

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 31328
Mărime: 103.32KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE

ÎNLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 5

1.1. PRELIMINARII 5

1.2. CARACTERUL PENAL AL FAPTEI PREVAZUTE DE LEGEA

PENALA SI CAUZELE CARE ÎNLATURA ACEST CARACTER 8

1.2.1. Notiunea de caracter penal al faptei 8

1.2.2. Cauzele care înlatura caracterul penal al faptei 9

1.2.3. Clasificarea cauzelor care Înlatura caracterul penal al faptei12

CAPITOLUL 2 CONSTRÂNGEREA FIZICA-CAUZA CARE ÎNLATURA

CARACTERUL PENAL AL FAPTEI15

2.1. Notiunea de constrângere fizica si caracterizarea ei 15

2.2. CONSTRÂNGEREA FIZICA ÎN DREPTUL POZITIV 20

2.2.1. Istoric si legislatie comparata20

2.2.2. Constrângerea fizica în dreptul penal român 22

2.2.2.1. Istoricul reglementarii în. codurile penale anterioare 22

2.2.2.2. Situatia în legea penala în vigoare24

2.3. CONOTATII PSIHOLOGICE PRIVITOARE LA CONSTRÂNGEREA

FIZICA25

2.3.1. Rolul determinant al factorului volitiv în cadrul constrângerii fizice 25

2.3.2. Non agit, sed agitur 28

2.4. CONDITIILE CONSTRÂNGERII FIZICE 31

2.4.1. Consideratii generale 31

2.4.2. Conditia savârsirii unei fapte prevazuta de legea penala 31

2.4.3. Conditia existentei si exercitarii actiunii de constrângere asupra fizicului

unei persoane 32

2.4.4. Conditia imposibilitatii celui constrâns de a putea rezista actiunii de

constrângere 37

CAPITOLUL 3 CONSTRÂNGEREA MORALA - CAUZA CARE ÎNLATURA

CARACTERUL PENAL AL FAPTEI40

3.1. Notiunea de constrângere morala si caracterizarea ei 40

3.2. CONSTRÂNGEREA MORALA ÎN DREPTUL POZITIV44

3.2.1. Etape principale în evolutia istorica a constrângerii morale 44

3.2.2. Constrângerea morala si excluderea infractiunii 47

3.2.2.1. "Coacta voluntas tamen voluntas"47

3.2.2.2. Justificarea utilitara48

3.2.2.3. Identitatea mobil  scop50

3.2.3. Constrângerea morala în dreptul penal român 51

3.2.3.1. Istoricul reglementarii în codurile penale anterioare51

3.2.3.2. Situatia în legea penala în vigoare53

3.3. COORDONATA SOCIALA SI COORDONATA AFECTIVA ALE

CONSTRÂNGERII MORALE 55

3.3.1. Libertatea55

3.3.2. Frica56

3.4. CONDITIILE CONSTRÂNGERII MORALE58

3.4.1. Consideratii generale 58

3.4.2. Conditia exercitarii unei constrângeri prin amenintare asupra unei

persoane de catre o alta persoana 59

3.4.3. Conditia expunerii la un pericol grava celui amenintat sau a altei

persoane 64

3.4.4. Conditia savârsirii faptei penale datorita inevitabilitatii pericolului 67

3.5. AMENINTAREA SI PERICOLUL - ATRIBUTE ALE CONSTRÂNGERII

MORALE72

3.5.1. Amenintarea - mijloc de realizare a constrângerii morale 72

3.5.2. Pericolul 75

CAPITOLUL 4 PREZENTAREA COMPARATIVA SI A CONCURSULUI

CONSTRÂNGERII FIZICE SI MORALE CU ALTE CAUZE CARE FAC CA

FAPTA SA NU CONSTITUIE INFRACTIUNE 78

4.1. CONSIDERATII GENERALE78

4.2. CONSTRÂNGEREA FIZICA SI CONSTRÂNGEREA MORALA 79

4.3. CONSTRÂNGEREA FIZICA SAU MORALA SI EROAREA DE FAPT 80

4.4. CONSTRÂNGEREA FIZICA SAU MORALA SI LEGITIMA APARARE 81

4.5. CONSTRÂNGEREA FIZICA SAU MORALA SI STAREA DE

NECESITATE 83

4.6. CONSTRÂNGEREA FIZICA SAU MORALA SI CAZUL FORTUIT 85

4.7. CONSTRÂNGEREA MORALA SI CONSTRÂNGEREA LA DAREA DE

MITA 85

CAPITOLUL 5 EFECTE JURIDICE SI ASPECTE PROCESUALE90

5.1. EFECTELE JURIDICE ALE CONSTRÂNGERII FIZICE SI MORALE90

5.1.1. Înlaturarea caracterului penal al faptei si a raspunderii penale 90

5.1.2. Înlaturarea raspunderii civile 93

5.2. ASPECTE PROCESUALE94

CONCLUZII98

ABREVIERI100

BIBLIOGRAFIE 101

Extras din document

1.1. PRELIMINARII

Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza toate reglementarile legii penale.

Între cele trei institutii exista o strânsa interdependenta, în sensul ca: pedeapsa se impune, ca efect al raspunderii penale, numai dupa ce infractorul a fost tras la raspundere, iar raspunderea" ca o consecinta juridica a savârsirii infractiunii, va interveni numai daca s-a savârsit o infractiune.

În antichitate, infractiunea reprezinta o simpla fapta materiala care antrena o raspundere obiectiva, iar pedeapsa se aplica criminalului, indiferent daca actiona sau nu cu vinovatie. Infractiunea era definita ca "o deviere de la ordinea ideala", ceea ce însemna existenta unei prezumtii generale de raspundere.

Totusi, Codul Hamurabi, legile sacre egiptene, legile grecesti si mai ales, dreptul roman, faceau distinctie între fapta intentionata, fapta din culpa si cazul fortuit, admitând astfel ideea unei raspunderi subiective. Acest fapt ne demonstreaza ca raspunderea penala obiectiva de care aminteam ramâne doar o exceptie în legislatiile din antichitate.

Singurul temei al raspunderii penale este infractiunea. Potrivit articolului 17 alineat 1 C. pen., infractiunea este "fapta care prezinta pericol social, savârsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala". Acestea sunt cele trei trasaturi esentiale ale infractiunii, iar neîndeplinirea cumulativa a acestora duce la inexistenta infractiunii, a caracterului penal al faptei si, implicit, a raspunderii penale.

În sistemul codului penal român în vigoare, pentru ca raspunderea penala sa reprezinte garantia legala ca un cetatean sa poata fi pedepsit, trebuie ca faptuitorul sa se poata manifesta în mod liber, adica sa poata actiona în cunostinta de cauza, de altfel, sa savârseasca cu vinovatie o fapta care prezinta pericol social si este prevazuta de legea penala cu conditia sa nu existe vreo cauza care face ca fapta sa nu constituie infractiune.

Prin legea penala se stabilesc norme de conduita în concordanta cu interesele societatii carora membrii ei li se pot conforma. Legea penala reglementeaza infractiunile si pedepsele, raspunderea penala a infractorului si acesteia, motiv pentru care, tot ea, trebuie sa prevada situatiile, starile, împrejurarile sau cazurile,care înlatura caracterul penal al faptei.

De-a lungul timpului, s-a constatat ca nu a existat vreo legislatie penala care sa nu fi reglementat cazurile în care aplicarea unor pedepse aparea, din punct de vedere moral si juridic, ca inadmisibila. Desi denumirile acestor cazuri, precum si cadrul lor de reglementare, s-au schimbat atât de la epoca la epoca, cât si de la legislatie la legislatie, în esenta se refereau la aceleasi realitati umane: cazul fortuit, forta majora, nebunia, constrângere a morala, eroarea, minoritate a etc.

S-a cautat a se da o reglementare sistematica acestor cauze care înlatura incidenta legii penale. Astfel, în literatura juridica penala, cauzele care înlatura caracterul penal al faptei au fost împartite în doua categorii:

- cauze de neculpabilitate (de neimputabilitate);

- cauze justificative (bazate pe dreptul de a le savârsi).

În prima categorie erau cuprinse cauze precum: nebunia, minoritatea, constrângerea morala, eroarea de fapt; iar în a doua categorie, cauzele: legitima aparare, starea de necesitate, constrângerea fizica, cazul fortuit.

Preview document

Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 1
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 2
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 3
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 4
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 5
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 6
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 7
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 8
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 9
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 10
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 11
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 12
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 13
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 14
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 15
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 16
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 17
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 18
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 19
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 20
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 21
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 22
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 23
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 24
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 25
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 26
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 27
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 28
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 29
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 30
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 31
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 32
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 33
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 34
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 35
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 36
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 37
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 38
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 39
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 40
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 41
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 42
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 43
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 44
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 45
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 46
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 47
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 48
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 49
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 50
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 51
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 52
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 53
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 54
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 55
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 56
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 57
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 58
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 59
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 60
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 61
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 62
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 63
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 64
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 65
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 66
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 67
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 68
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 69
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 70
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 71
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 72
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 73
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 74
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 75
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 76
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 77
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 78
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 79
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 80
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 81
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 82
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 83
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 84
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 85
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 86
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 87
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 88
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 89
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 90
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 91
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 92
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 93
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 94
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 95
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 96
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 97
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 98
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 99
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 100
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 101
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 102
Constrângerea Fizică și Morală - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Constrangerea Fizica si Morala.doc

Alții au mai descărcat și

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei...

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Minoritatea făptuitorului - Cauză de neimputabilitate

I. Considerații generale privind răspunderea penală a minorilor Pe parcursul existenței sale, persoana fizică nu urmează o traiectorie...

Cauze Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

In sistemul dreptului penal institutiile in jurul carora graviteaza toate reglementarile legale sunt: infractiunea , raspunderea penala si...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Legitima apărare este una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, alături de starea de necesitate (art. 45, Cod Penal),...

Constrângerea

1. Constrângerea fizică 1.1. Noțiune și caracterizare O primă cauză de imputabilitate este constrângerea fizică. Constrângerea fizică,...

Te-ar putea interesa și

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei...

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Exonerarea răspunderii contravenționale

CAPITOLUL I INTRODUCERE Statutul juridic al organelor cu atribuţii poliţieneşti în stat, în special ale poliţiei, a fost şi este o problemă...

Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală

CAPITOLUL I NOŢIUNI TEORETICE PRELIMINARII 1.1. REGLEMENTAREA SOCIAL-JURIDICĂ A INFRACŢIUNILOR PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ . Între drepturile şi...

Violul

1.Conţinutul legal Potrivit art.197, alin.1 Cod penal, infracţiunea consta în actul sexual, de orice natură, cu o altă persoana de sex diferit sau...

Constrângerea

1. Constrângerea fizică 1.1. Noțiune și caracterizare O primă cauză de imputabilitate este constrângerea fizică. Constrângerea fizică,...

Penal general pentru licență

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE INFRACŢIUNE 1. Noţiuna de infractiune Ca formă a unităţii naturale, infracţiunea se caracterizează, sub raport obiectiv,...

Ai nevoie de altceva?