Contencios Administrativ

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 22066
Mărime: 89.77KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Introducere

Dreptul în general se grupeaza pe ramuri distincte în functie de obiectul de reglementare. Studiul administratiei publice ca si dreptul administrativ de altfel ocupa ocupa un loc primordial în studiul dreptului.

Întelegerea si cunoasterea stiintifica a oricarei materii este înlesnita de identificarea notiunilor de baza, prin acesta putându-se descoperi esenta fenomenului cercetat.

Având în vedere importanta deosebita pe care o ridica fenomenul administrativ an tara noastra, în urma evenimentelor din 1989, am gasit necesara abordarea temei de fata, ‘Procedura contenciosului administrativ conform Legii nr. 29 din 7.11.1990’, pornind de la actualitatea sa si de la faptul ca actuala Constitutie a României (aprobata la 21.11.1991) prevede prin drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor si ‘dreptul persoanei vatamate de o autoritate administrativa’. Astfel articolul 48 din Constitutie statueaza: ’Persoana vatamata într-un drept al sau de o autoritate publica printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei. Conditiile si limitele exercitarii acestui drept se stbilesc prin lege organica.’

Aceasta lege organica la care se refera textul constitutiei este însasi Legea contenciosului administrative nr.29 din 7 noiembrie 1990, modificarile intervenite prin Legea nr. 59/23.07.1993 pentru modificarea codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 si a Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de conturi (M.Of. n. 177/26.07.1993).

De aici rezulta si importanta pe care a dat-o legiuitorul acestei institutii juridice, prin consacrarea acetui drept al cetatenilor si în legea fundamentala a tarii, care este Constitutia României.

Contenciosul administrative roman ale radacinilor adânc înfipte în istoria tarii noastre, el aparân la 1864, cand Legea din 11 februarie se înfiinteaza Consiliul de Stat ca organ consultative pe lânga Guvern, ceea ce dovedeste ca înaintasii nostri au acordat o atentie deosebita acestei institutii juridice.

Pentru realizarea acestei lucrari mi-am propus o sinteza, înglobând puncte de vedere ale juristilor mai ales, prevederei legale cuprinse în acte normave aparute în decursul timpului, semnalarea acestor aspecte contemporane legate de aceasta institutie juridica, având ca obiectiv o corecta interpretare si întelegere a contenciosului administrativ, în vedrea reinstaurarii unei democratii stabile în tara noastra.

În raport cu obiectivul propus propus prin tratarea acestei teme, am strecurat desfasurarea analizei pe trei capitole si anume:

1. Contenciosul administrativ- notiunea si rolul acestei institutii în apararea drepturilor fundamentale ale omului si cetateanului;

2. Partile litigiului, obiectul actiunii si instntele administrative si

3. Procedura contenciosului administrativ.

Astfel, în primul capitol am urmarit aspectele legate de evolutia istorica a contenciosului administrative în România si categorii dde contencios administrativ.

Pentru a putea reda correct tema de baza a acestei lucrari si anume ‘procedura contenciosului administrativ’, tratata în capitolul III, structurata în trei sectiuni, cuprinzand: raspunderea în contenciosul administrativ, caile de atac împotriva sentintelor pronuntate de instantele de contencios administrativ si respectiv executarea hotarârilor pronuntate de instantele de contencios administrativ, am considerat necesar si important mai întâi introducerea unui capitol separa, capitolul II, referitor la caracterul contenciosului administrativ, partile în litigiu de contencios administrativ, obiectul actiunii de contencios administrativ, instantele de contencios administrativ, actele administrative exceptate de la controlul judecatoresc, actele administrative exceptate de controlul judecatoresc, precum si rolul actelor pregatitoare si operatiunilor tehnico-materiale în lumina contenciosului administrativ, toate reglementate de Legea nr.29/1990, modificata prin Legea 59/1993.

Preview document

Contencios Administrativ - Pagina 1
Contencios Administrativ - Pagina 2
Contencios Administrativ - Pagina 3
Contencios Administrativ - Pagina 4
Contencios Administrativ - Pagina 5
Contencios Administrativ - Pagina 6
Contencios Administrativ - Pagina 7
Contencios Administrativ - Pagina 8
Contencios Administrativ - Pagina 9
Contencios Administrativ - Pagina 10
Contencios Administrativ - Pagina 11
Contencios Administrativ - Pagina 12
Contencios Administrativ - Pagina 13
Contencios Administrativ - Pagina 14
Contencios Administrativ - Pagina 15
Contencios Administrativ - Pagina 16
Contencios Administrativ - Pagina 17
Contencios Administrativ - Pagina 18
Contencios Administrativ - Pagina 19
Contencios Administrativ - Pagina 20
Contencios Administrativ - Pagina 21
Contencios Administrativ - Pagina 22
Contencios Administrativ - Pagina 23
Contencios Administrativ - Pagina 24
Contencios Administrativ - Pagina 25
Contencios Administrativ - Pagina 26
Contencios Administrativ - Pagina 27
Contencios Administrativ - Pagina 28
Contencios Administrativ - Pagina 29
Contencios Administrativ - Pagina 30
Contencios Administrativ - Pagina 31
Contencios Administrativ - Pagina 32
Contencios Administrativ - Pagina 33
Contencios Administrativ - Pagina 34
Contencios Administrativ - Pagina 35
Contencios Administrativ - Pagina 36
Contencios Administrativ - Pagina 37
Contencios Administrativ - Pagina 38
Contencios Administrativ - Pagina 39
Contencios Administrativ - Pagina 40
Contencios Administrativ - Pagina 41
Contencios Administrativ - Pagina 42
Contencios Administrativ - Pagina 43
Contencios Administrativ - Pagina 44
Contencios Administrativ - Pagina 45
Contencios Administrativ - Pagina 46
Contencios Administrativ - Pagina 47
Contencios Administrativ - Pagina 48
Contencios Administrativ - Pagina 49
Contencios Administrativ - Pagina 50
Contencios Administrativ - Pagina 51
Contencios Administrativ - Pagina 52
Contencios Administrativ - Pagina 53
Contencios Administrativ - Pagina 54
Contencios Administrativ - Pagina 55
Contencios Administrativ - Pagina 56
Contencios Administrativ - Pagina 57
Contencios Administrativ - Pagina 58
Contencios Administrativ - Pagina 59
Contencios Administrativ - Pagina 60
Contencios Administrativ - Pagina 61
Contencios Administrativ - Pagina 62
Contencios Administrativ - Pagina 63
Contencios Administrativ - Pagina 64
Contencios Administrativ - Pagina 65
Contencios Administrativ - Pagina 66
Contencios Administrativ - Pagina 67
Contencios Administrativ - Pagina 68
Contencios Administrativ - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Contencios Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Acte Normative

CAPITOLUL I 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român 1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din...

Caile Extraordinare de Atac Impotriva Hotararilor Instantelor de Contencios Administrativ

Capitolul I Caile de atac – caractere generale – Caile de atac sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Actele Administrative

ACTELE ADMINISTRATIVE Notiunea de act administrativ Terminologie. Consideratii cu caracter istoric si de drept comparat - Definitie...

Contenciosul Administrativ privind Anularea Actelor Administrative

Termenul “contencios” vine de la cuvântul francez “contentieux”, care, la rândul său, se trage din verbul latinesc “contendere”, care înseamnă a...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ

modificata in anul 2003 “Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?