Contrabanda

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contrabanda.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Plan:
Introducere
1. Dispozitii preliminare
2. Aspect international
3. Obiectul infractiunii
4. Latura obiectiva
5. Contrabanda calificata
6. Latura subiectiva
7. Subiectul infractiunii
8. Articolul 75 CP si alte delicte
Încheiere

Extras din document

Introducere

Combaterea contrabandei într-adevar constituie o sarcina de o importanta deosebita. La etapa actuala starea dezastruoasa a economiei nationale nu permite nici o eludare a cetatenilor de la achitarea diferitor taxe si impozite, aceasta constituind principalul mijloc de venituri statale. Achitarea accizelor vamale este o obligatie constitutionala (art.58 Constitutiei RM), precum si un comportament normal a cetatenilor în cadrul tarilor dezvoltate  o conduita ce trebuie sa se obisnuiasca si în Romania. Însa, din pacate, actualmente nu se poate afirmat ca conduita persoanelor ce trec frontierele Romaniei se caracterizeaza cu o respectare întrutotul a regulilor vamale. Astfel, din an în an se mareste numarul de dosare (administrative si penale privind încalcarea regulilor vamale, în special de contrabanda penala. De exemplu, conform statisticii oficiale aduse de d-l G.Ciubuc, seful sectiei la Procuratura Generala RM, numai în anul 1998 au fost înregistrate 120 de cazuri de contrabanda. Însa, conform aceluiasi izvor, numai 21 de cazuri au fost deferite justitiei, celelalte fiind clasate din diferite motive. Dupa cumse stie din practica, majoritate dosarelor penale sînt clasate datorita clasificarii incorecte a faptelor (totusi social- periculoase) de catre lucratorii corespunzatori. Cred ca în cazul contrabandei penale aceste încadrari gresite s-au datorat în mare masura lipsei de cunostinte teoretice (ci nu practice), precum si unei lipse de literatura juridica în acest domeniu. Anume de ultima problema m-am lovit si eu la studierea fenomenului de contrbanda.

Dorinta de a-si aprofunda cunostintele teoretice în specialitate, precum si de a completa lacune teoretice în domeniu, m-au facut sa redactez lucrarea respectiva. În aceasta am încercat sa arat toate opiniile existente referitoare, sa eludez lacunele si deficientele în tratamentul infractiunii respective, precum sa propun ideile si opinile proprii.

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Cuvîntul contrabanda este de originea italiana, provenind de la asociatie de cuvinte: "contra bando, ce însemna contra ordinului, legii de stat, adica este o actiune ce este interzisa de lege în mod legislativ .

Actualmente, prin contrabanda se întelege nu oricare actiune (inactiune) ilegala, acest loc fiind ocupat de termenii infractiune, contraventia (delict) etc. Astazi notiunea legala a contrabandei (art.224 Cod vamal) este:Trecerea peste frontiera vamala de marfuri, eludndu-se de la controlul vamal sau tainuindu-le de el, savirsita in proportii mari sau deosebit de mari, fie in mod repetat, fie de un grup de persoane care s-au organizat pentru activitattea de contrabanda, fie de o persoana cu functie de raspundere care face uz de situatia de serviciu, fie prin folosirea frauduloasa de documente vamale si de alte documente, fie însotita de nedeclararea sau de declararea lor neautentica în documentele vamale sau în alte documente, o astfel de trecere de substante narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otravitoare, radioactive, si explozive, de deseuri nocive, de armament, de dispoyitive de expoadare, de arme de foc si de munitii, cu exceptia armelor de vînatoare cu teava lisa si acartuselor de la ele, de valori culturale,precum si nereturnarea pe teritoriul vamal a valorilor culturale scoase din tara în cayul în care returnarea lor este obligatorie se considera contrabanda si se pedepseste în conformitate cu legislatia . Sigur ca , nu este o definitie unica si unanim acceptata. Exista mai multe pareri în privinta reducerii ssau largirii acesteia. Am sa aduc doar unele din ele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contrabanda.doc