Contrabanda

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Contrabanda.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 94 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof, Univ.Dr.: Ioan Matei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

TITLUL I. Aspecte juridico-penale privind
infractiunea de contrabanda
CAPITOLUL I Consideratii generale
1.Activitatea vamala in Romania
2.Contrabanda-infractiune de frauda si
componenta a crimei organizate
3.Necesitatea incriminarii contrabandei
CAPITOLUL II Aspecte juridico-penale privind
infractiunea de contrabanda
1. Continutul legal
2. Conditii preexistente
2.1 Situatia premisa
2.2 Obiectul ocrotirii juridice
2.2.1 Obiectul juridic
2.2.2 Obiectul material
2.3 Subiectii infractiunii
2.3.1 Subiectul activ nemijlocit.Probleme privind pluralitatea ocazionala si cea constituita de infractori
2.3.2 Subiectul pasiv
3. Continutul constitutiv
3.1 Latura obiectiva
3.1.1 Elementul material
3.1.2 Urmare imediata
3.2 Latura subiectiva
4. Forme,modalitati,sanctiuni
4.1 Formele infractiunii de contrabanda
4.1.1 Actele preparatorii
4.1.2 Tentativa
4.1.3 Consumarea infractiunii
4.2 Modalitati de savirsire a
contrabandei
4.3 Sanctiuni
CAPITOLUL III Probleme procesuale si de drept
comparat
1. Aspecte de drept comparat
1.1 Sistemul de drept francez
1.2 Sistemul de drept italian
1.3 Specificul sanctionarii contrabandei in alte sisteme de drept.
2. Aspecte procesuale
2.1 Constatarea infractiunii de
contrabanda.
2.2 Activitatea de cercetare penala
2.3 Competenta de judecata.
TITLUL II Aspecte criminologice privind infractiunea de contrabanda
CAPITOLUL I Starea si dinamica savirsirii
infractiunii de contrabanda
1.Particularitati ale situatiei operative politienesti pe linie de contrabanda.
2.Modalitati practice de savirsire a infractiunii de contrabanda
CAPITOLUL II Cauzalitatea
1.Conceptul general de cauzalitate
2.Clasificarea factorilor criminogeni
3.Cauzele care genereaza,imprejurarile care favorizeaza,conditiile care inlesnesc savirsirea infractiunii de contrabanda
CAPITOLUL III Prevenirea savirsirii infractiunii de contrabanda
1.Conceptul de prevenire si combatere a criminalitatii.
2.Organizarea prevenirii criminalitatii
3.Posibilitati de preveniresi combatere a fenomenului de contrabanda.

Extras din document

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA

Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera.

Primele atestari documentare în legatura cu modul de functionare a vamilor pe teritoriul de azi al României apartin perioadei Evului Mediu Timpuriu. Cele dintâi puncte vamale cunoscute au fost Câineni, Bran, Vama Buzaului, Cernauti.

Organizarea vamilor în Tarile Române a început în secolul al XIV-lea si functiona ca un venit domnesc.

În perioada Regulamentelor Organice, pe fondul dezvoltarii schimburilor comerciale s-a pus problema organizarii în mai bune conditii a sistemului vamal. Odata cu intrarea în vigoare a Regulamentului Organic, în ambele principate sunt înfiintate impozitele indirecte si taxele vamale care devin venituri ale statului .

In perioada moderna a României apare “Proiectul pentru administrarea vamilor Principatelor Unite ale Moldovei si Tarii Românesti ”, sub influenta legislatiei franceze.

Dupa ce România a devenit stat constitutional, în 1875 a fost aprobata “Legea generala a vamilor ”,reglementând într-un mod precis ansamblul de probleme referitoare la statutul de vama.

Dupa 1875 legislatia vamala a suferit o serie de modificari, realizându-se o îmbunatatire a acesteia.

În perioada primului razboi mondial s-a constatat o scadere considerabila a operatiunilor de import-export, aplicându-se prevederile tarifului vamal din 1904.

În conditiile economice existente dupa razboi s-a adoptat un nou tarif vamal în 1920, tarif vamal care a majorat taxele vamale cu 5%.

Dupa 23 august 1944, evenimentele politice care au avut loc au condus la limitarea actiunilor de import-export private. Aceste operatiuni au fost preluate de stat, aspect consacrat de Legea vamala din 1949.

În 1978 a fost adoptata Legea nr. 30 prin care s-a aprobat Codul Vamal al României si Decretul nr.337 / 1981 reprezentând Regulamentul vamal, acte normative care cu unele modificari au fost în vigoare si în perioada cuprinsa între 22 decembrie 1989 – septembrie 1997.

Intrarea în vigoare a noului Cod vamal al României la 01.09.1997 si a Regulamentului vamal, a fost impusa de schimbarile ce au avut loc în activitate economica si sociala din România.

Dupa noua reglementare în domeniul vamal s-a încercat sa se tina cont de realitatile economico-sociale din România, crearea unui mecanism eficient protectionist, realizarea transpunerii în viata a tratatelor la care România este parte, compatibilizarea legislatiei vamale nationale cu cea a tarilor din Uniunea Europeana.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contrabanda.DOC

Alte informatii

A FOST SUSTINUTA IN 2004, LA "LUCIAN BLAGA" SIBIU