Contract de Societate

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4022
Mărime: 27.52KB (arhivat)
Cost: 1 puncte

Extras din document

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

“VIITORUL” FAGARAS

I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI)

Art.1. Persoanele fizice nominalizate in anexa nr.1 la prezentul contract de societate s-au asociat pentru constituirea unei societati cooperative mestesugareasca “VIITORUL”, in urmatoarele conditii asupra carora s-a convenit in adunarea generala din data de 24.03.2005.

Art.2.(1). Persoanele fizice care se asociaza si devin membrii cooperatori, in scopul desfasurariiin comun a unor activitati permise de lege, pentru realizarea de venituri si de profit, precum si in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori recunosc valorile si principiile aprobate de Congresul Aliantei Cooperatiste Internationale de la Manchester - 1995.

(2). Membrii cooperatori ai societatii cooperative mestesugaresti “VIITORUL” Fagaras, pot avea cu aceasta urmatoarele raporturi:

a) raporturi patrimoniale, concretizate in obligatia membrului cooperator de a depune contravaloarea partilor sociale in conditiile si la termenele prevazute de statut, prin depuneri in numerar si/ sau aporturi in natura;

b) atat raporturi patrimoniale cat si raporturi de munca in temeiul conventiei individuale de munca, in cazul membrilor cooperatori lucratori.

II. FORMA JURIDICA, DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA

Art.3.(1). Societatea cooperativa mestesugareasca, numita in continuare si “societatea cooperativa”, va purta denumirea de “VIITORUL” urmata de mentiunea SCM.

(2). Societatea cooperativa mestesugareasca “VIITORUL” SCM este persoana juridica romana, agent economic cu capital privat si isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane, in conformitate cu prevederile prezentului contract de societate si ale propriului statut, aprobate de adunarea generala.

Art.4.(1). Societatea cooperativa mestesugareasca “VIITORUL” SCM Fagaras este rezultata prin modificarea denumirii formei de organizare a cooperativei SOCOM “VIITORUL” Fagaras, a carei succesoare de drept este.

(2). Membrii cooperatori, cu participare la capitalul social prevazuti in anexa nr.1 la prezentul contract de asociere au hotarat sa-si modifice statutul potrivit Legii privind organizarea si functionarea cooperatiei.

(3). Potrivit hotararii adunarii generale in care s-a decis modificarea statutului, societatea cooperativa “VIITORUL” SCM se asociaza in mod liber si voluntar la uniunea judeteana a organizatiilor cooperatiei mestesugaresti din judetul Brasov – UJCM BRASOV – si accepta si recunoaste actul constitutiv si statutul acesteia.

(4). Prin asocierea la nivel judetean potrivit prevederilor de la al.(3) societatea cooperativa “VIITORUL” SCM este asociata indirect la Uniunea Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti – UNCOM -, denumita in continuare “Uniunea Nationala”, recunoscand si acceptand actul constitutiv si statutul acesteia asa cum sunt ele aprobate de Congresul Cooperatiei Mestesugaresti.

Art.5.(1). Sediul societatii cooperative mestesugaresti “VIITORUL” SCM este in mun. FAGARAS, Str. D-na Stanca Nr.26, judetul Brasov.

(2). La data semnarii prezentului act constitutiv, societatea cooperativa mestesugareasca “VIITORUL” SCM FAGARAS nu are in structura organizatorica sucursale, agentii sau filiale.

(3). Societatea cooperativa mestesugareasca “VIITORUL” SCM FAGARAS poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, precum si filiale ca desmembraminte ale societatii, in conditiile prevazute de lege si statut, prin hotararea adunarii generale extraordinare a membrilor cooperatori, pe baza propunerilor Consiliului de administratie.

Art.6. In toate inscrisurile emise de societatea cooperativa mestesugareasca “VIITORUL” SCM se va mentiona denumirea acesteia, sediul, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul unic de inregistrare.

Art.7. Societatea cooperativa mestesugareasca “VIITORUL” SCM se constituie pe durata nelimitata.

IV. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.8. Scopul SCM “VIITORUL” FAGARAS este desfasurarea unor activitati de productie (serie si comanda), de executare de lucrari si prestari de servicii pentru populatie, in conditii de eficienta economica pentru societate.

Art.9.(1). Societatea cooperativa “VIITORUL” SCM are ca obiect de activitate:

a) domeniu principal de activitate:

Cod CAEN: 177 - Productie: TRICOTAJE

b) activitati principale:

Cod CAEN: 1772 - Fabricarea de pulovere, veste.

Cod CAEN: 1822 - Confectii imbracaminte.

Cod CAEN: 2524 - Electrotehnica (mase plastice).

c) activitati secundare:

Cod CAEN: 9301 - SCV.

Cod CAEN: 9302 - Coafura.

Cod CAEN: 5272 - Reparatii ob.uz casnic.

(2). Prin hotararea adunarii generale, societatea cooperativa “VIITORUL” SCM FAGARAS isi va putea completa si/sau diversifica obiectul de activitate.

(3). Societatea cooperativa “VIITORUL” SCM detine, la data adoptarii prezentului contract de societate, urmatoarele puncte de lucru:

Preview document

Contract de Societate - Pagina 1
Contract de Societate - Pagina 2
Contract de Societate - Pagina 3
Contract de Societate - Pagina 4
Contract de Societate - Pagina 5
Contract de Societate - Pagina 6
Contract de Societate - Pagina 7
Contract de Societate - Pagina 8
Contract de Societate - Pagina 9
Contract de Societate - Pagina 10
Contract de Societate - Pagina 11
Contract de Societate - Pagina 12
Contract de Societate - Pagina 13
Contract de Societate - Pagina 14
Contract de Societate - Pagina 15
Contract de Societate - Pagina 16
Contract de Societate - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Contract de Societate.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Litera si Spiritul Legii - Abuzul de Drept, Frauda la Lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Dreptul Afacerilor

Somatia de plata in comparatie cu procedura de drept comun in recuperarea creantelor CONSIDERATII INTRODUCTIVE Adoptata in temeiul art.1 pct. V...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Patrimoniul Societatii Comerciale - Organizarea Fondului de Comert

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice

Argumente privind actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Principiile dreptului reprezinta un domeniu de interes...

Ai nevoie de altceva?