Contractele Bancare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4014
Mărime: 26.03KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazaroiu Petre

Cuprins

NOTIUNI GENERALE

2)CARACTERELE JURIDICE

3)CONDITII DE FOND

4)CONDITII DE FORMA

5)TRASATURI SPECIFICE ALE CONTRACTELOR BANCARE

6)CONTRACTUL DE CONT CURENT

7)CATEGORII DE CONTRACTE BANCARE DE CONT CURENT

Extras din document

1.NOTIUNI GENERALE

Contractul constituie principalul izvor de obligaţii. Importanţa sa ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii dintre persoanele fizice şi juridice se învederează în toate domeniile de activitate, de la cele mai simple nevoi ale oamenilor (ca procurarea celor necesare traiului) până la dezvoltarea unei economii de piaţă competitive şi la stabilirea relaţiilor internaţionale în cele mai diferite domenii. Contractul ce guvernează desfăşurarea activităţii de creditare a societăţilor bancare este contractul bancar.

Operaţiunile bancare se desfăşoara prin intermediul contractelor bancare, obiectul lor fiind constituit de operaţiunile bancare cuprinse in art. 11 şi în Legea privind activitatea bancară. Clienţii societăţilor comerciale bancare incheie frecvent contracte specifice acestui domeniu al activităţii comerciale.

Contractul bancar reprezintă acordul de voinţă prin care o parte (banca sau alt comerciant) se obligă să efectueze operaţiunile bancare prevăzute de lege (operaţiuni pasive, active, operaţiuni conexe) faţă de cealaltă parte (client) care se obligă să respecte clauzele contractuale specifice contractului incheiat.

2.CARACTERELE JURIDICE

Contractul bancar prezintă următoarele caractere juridice: consensual, sinalagmatic,comutativ, cu titlu oneros.

a)contractul bancar este un contract bilateral (sinalagmatic), adică dă naştere la obligaţii in sarcina ambelor părţi

b)contractul este cu titlu oneros, ceea ce inseamnă că ambele parti urmăresc obţinerea unor foloase patrimoniale

c)contractul este comutativ, existenţa şi întinderea obligaţiilor născute în sarcina părţilor sunt certe şi deci cunoscute chiar din momentul încheierii contractului

d)contractul este consensual, acordul părţilor fiind necesar şi suficient pentru încheierea valabilă a contractului.

3)CONDITII DE FOND

I.Consimţamântul părţilor capabile

Contractele bancare pot fi încheiate numai prin consimţământul neviciat al părţilor capabile.

a)Consimţământul băncii

Existeţa consimţământului băncii nu poate fi dedusă din simpla oferta adresată publicului, ca în cazul unei vânzări comerciale de bunuri mobile sau ca în cazul prestării unor servicii.

Consimţământul băncii trebuie să fie exprimat în formă scrisă şi individualizat prin raportare expresă la un client şi la un contract bancar precis determinat. Aşadar, nicio ofertă a băncii adresată publicului în general nu poate genera pentru bancă obligaţia de a incheia un contract concret. Ea poate refuza oricând şi orice client, fără a fi obligată să-şi motiveze refuzul de a contracta.

Consimţământul băncii se exprimă prin reprezentatul ei legal, desemnat de consiliul de administraţie sau prin funcţionarul bancar însărcinat cu această operaţiune.

b)Consimţământul clientului

Consimţământul clientului trebuie să emane de la o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu. În consecinţă persoana fizică pusă sub interdicţie şi minorul sub 14 ani îşi vor exprima consimţământul prin reprezentatul legal, iar minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă (14-18 ani) va fi asistat de pesoana care îl ocroteşte. Clientul persoană juridică îşi va exprima consimţământul prin persoana fizică desemnată ca reprezentant potrivit legii sau statutului propriu.

Acest consimţământ trebuie să fie neviciat de eroare, dol sau violentă. Totodată consimţământul clientului trebuie să fie dat in deplină cunoştintă cu privire la conţinutul şi efectele contractului bancar.

Pentru realizarea acestei ultime condiţii, banca trebuie să-şi îndeplinească obligaţia de informare.

c)Obligaţia de informare

În practică, consimţământul clientului rezultă din semnarea formularului redactat de bancă. Contractul bancar are, în acest sens, natura unui contract de adeziune, cu clauze prestabilite de bancă .

Acest formular conţine însă numai clauzele esenţiale ale contractului. De aceea banca este obligată să informeze clientul asupra tuturor condiţiilor contractelor bancare, a tuturor angajamentelor reciproce ale părţilor.

Din natura contractului decurge consecinţa că toate clauzele care atenuează răspunderea băncii sau care conferă acesteia drepturi specifice (cum ar fi dreptul de a rezilia unilateral şi intempestiv contractul incheiat sau de a majora dobânda pe parcursul executării contractului de credit) sunt opozabile clientului şi produc efecte juridice numai dacă există certitudinea că aceste clauze au fost cunoscute şi acceptate de client în momentul semnării contractului.

Distinct de aceste clauze, contractul se consideră completat de drept cu normele legale în vigoare şi cu uzurile bancare. Obligaţia de informare nu cuprinde şi aducerea lor la cunoştinta clientului.

Preview document

Contractele Bancare - Pagina 1
Contractele Bancare - Pagina 2
Contractele Bancare - Pagina 3
Contractele Bancare - Pagina 4
Contractele Bancare - Pagina 5
Contractele Bancare - Pagina 6
Contractele Bancare - Pagina 7
Contractele Bancare - Pagina 8
Contractele Bancare - Pagina 9
Contractele Bancare - Pagina 10
Contractele Bancare - Pagina 11
Contractele Bancare - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contractele Bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Banca Nationala a Romaniei - Analiza Sistemului Bancar din Romania

1. Organizarea Bancii Nationale a Romaniei Romania moderna nu putea fi imaginata fara o Banca Nationala . Pentru a pune insa cheia de bolta a...

Proprietatea Intelectuală din Perspectiva Istorică

Introducere Dreptul proprietătii intelectuale are ca obiect de studiu protectia creatiei intelectuale în domeniile industrial, stiintific, literar...

Arestul la domiciliu

DISPOZITII GENERALE: Masurile de preventie sunt institutii de drept procesual penal cu caracter de constrangere prin care inculpatul este...

Inregistrarea Fiscala - Declaratia de Inregistrare Fiscala

1.RAPORTUL JURIDIC DE DREPT FISCAL Raportul juridic de drept fiscal consta în relatia sociala,reglementata de norma de drept fiscal prin care se...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni introductive Analiza stadiului actual al relaţiilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională,...

Clauzele Abuzive în Contractele Încheiate cu Consumatorii

1. Consideraţii introductive În contractul încheiat între profesionişti şi consumatori , libertatea contractuală, de stabilire a clauzelor...

Te-ar putea interesa și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Tehnica Bancara - Banca Comerciala Romana

PARTEA I: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ.DATE DE IDENTIFICARE INTRODUCERE Figura nr. 1 : BCR - locul I in România Sursa: Arhiva B.C.R. Creditarea este...

Creditul Bancar

INTRODUCERE Aparitia creditului este strâns legata de dezvoltarea productiei si circulatiei marfurilor; evolutia acestor fenomene a impus...

Analiza Creditării pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul...

Analiza Bonitatii Clientilor pentru Activitatea de Corporate pe Exemplul Bancii Comerciale Romane

INTRODUCERE Fenomenele și procesele de credit reprezintă, în economia modernă, unele dintre cele mai importante probleme, rezolvarea lor concretă...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRELIMINARII I.1 Noţiunea creditului. I.1.1 Istoric. Noţiunea de credit vine de la latinescul “creditum”care înseamna...

Politici de Creditare a Persoanelor Fizice la BCR

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent ,atât în învătământul universitar ,cât şi în practica economică din...

Ai nevoie de altceva?